SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Prešov - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 23. novembra 2021
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 23.11.2021 KPÚ PrešovRozhodnutie o zámere úpravy NKP - umiestnenie pamätnej tabule Ľ. Kukorelliho na ploche NKP Miesto pamätné s pomníkom, č.ÚZPF 4361/1-2, parcela KN-C č. 789/1 v k. ú. Hermanovce n. T., obec Hermanovce nad Topľou (PDF, 148 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu