SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Prešov

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 8. marca 2021

Krajský pamiatkový úrad Prešov  pozri mapu
Hlavná 115, 080 01 Prešov
tel.: 051/2452812
fax: 051/2452855
e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk
Mgr. Marián Uličný, PhD. - riaditeľ KPÚ Prešov

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte na e-mailovú adresu podateľne!

Telefónny zoznam

Aktuality z regiónu Prešov 

Úradná tabuľa

Tlačivá na stiahnutie

Bardkontakt 

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Stránkové hodiny:
KPÚ PrešovPondelok:08:00 - 11:3013:00 - 16:00
Streda:08:00 - 11:3013:00 - 17:00
   
Podateľňa:

Pondelok:8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Utorok:
8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Štvrtok:
8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Piatok:
8:00 - 11:30
 

 

Krajský pamiatkový úrad Prešov - Pracovisko Levoča pozri mapu
Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
tel.: 053/2452111
fax: 053/2452855
e-mail: podatelna.le@pamiatky.gov.sk
JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč - vedúci KPÚ Prešov-Pracovisko Levoča
Telefónny zoznam

KPÚ Prešov - Pracovisko Levoča

Stránkové hodiny:
KPÚ Prešov - Pracovisko Levoča
  
Pondelok:08:00 - 11:3013:00 - 16:00
Streda:08:00 - 11:3013:00 - 17:00
   
Podateľňa:

Pondelok:8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Utorok:
8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Štvrtok:
8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Piatok:
8:00 - 11:30
 

 

Krajský pamiatkový úrad Prešov - Pracovisko Poprad  pozri mapu
Sobotské nám. 1735/16, 058 01 Poprad - Spišská Sobota,
tel.: 052/2451111
fax: 052/2451855
e-mail: podatelna.pp@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Iveta Bujnová - vedúca KPÚ Prešov-Pracovisko Poprad
Telefónny zoznam

KPÚ Prešov - Pracovisko Poprad 

Stránkové hodiny:
KPÚ Prešov - Pracovisko Poprad
   
Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
     
Podateľňa:

Pondelok:8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Utorok:
8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Streda:
8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Štvrtok:
8:00 - 11:30
13:00 - 15:00
Piatok:
8:00 - 11:30
 
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia