SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Nitra

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 7. februára 2022

Krajský pamiatkový úrad Nitra pozri mapu
Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
tel.: 037/2451111
fax: 037/2451855
e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk
PhDr. Peter Jurkovič - riaditeľ KPÚ KPÚ Nitra

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte na e-mailovú adresu podateľne!

Telefónny zoznam

Aktuality z regiónu Nitra 

Úradná tabuľa

Tlačivá na stiahnutie

  Krajský pamiatkový úrad Nitra

Stránkové hodiny:
KPÚ Nitra 

   
Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00

   
Podateľňa:

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra - Pracovisko Topoľčany  pozri mapu
Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany
tel.: 038/2451122
fax: 038/2451855
e-mail: podatelna.to@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Eva Gažiová - vedúca KPÚ Nitra-Pracovísko Topoľčany
Telefónny zoznam

KPÚ Nitra - Pracovisko Topoľčany

Stránkové hodiny:
KPÚ Nitra - Pracovisko Topoľčany

   
Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00

   
Podateľňa:

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra - Kancelária v Komárne  pozri mapu
Župná č. 15, 945 01 Komárno
tel.: 035/2452121
fax: 035/2452855
e-mail: podatelna.kn@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

Stránkové hodiny:
KPÚ Nitra - Pracovisko Komárno

   
Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00

   
Podateľňa:

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia