SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Košice

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 8. marca 2021

Krajský pamiatkový úrad Košice  pozri mapu
Hlavná 25, 040 01 Košice
tel.: 055/2455111
fax: 055/2455855
e-mail: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk

Ing. Kristína Markušová - riaditeľka KPÚ Košice


Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte na e-mailovú adresu podateľne!

Telefónny zoznam

Aktuality z regiónu Košice

Úradná tabuľa

Tlačivá na stiahnutie 

PODNETY - Pokiaľ máte podozrenie, že niekde na území košického kraja dochádza k poškodzovaniu pamiatkových hodnôt, pošlite nám údaj alebo fotografiu na mailovú adresu podatelna.ke@pamiatky.gov.sk - budeme vďační za spoluprácu verejnosti a preveríme každý podnet, aj anonymný. 

Krajský pamiatkový úrad Košice

Stránkové hodiny:
KPÚ Košice
   
Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
   
Podateľňa:

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00


Krajský pamiatkový úrad Košice - Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči pozri mapu
Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča

tel.: 053/2452127
fax: 053/2452855
e-mail: podatelna.sn@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

KPÚ Košice - Pracovisko Spišská Nová Ves

Stránkové hodiny:
KPÚ Košice - Pracovisko Spišská Nová Ves


Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
     
Podateľňa: každý pracovný deň 08:00 - 15:00   

 
Krajský pamiatkový úrad Košice - Pracovisko Rožňava pozri mapu
Betliarska 6, 048 01 Rožňava
tel.: 058/2451111
fax: 058/2451855
e-mail: podatelna.rv@pamiatky.gov.sk
Ing.arch. Eva Šmelková - vedúca KPÚ Košice-Pracovisko Rožňava
Telefónny zoznam

KPÚ Košice - Pracovisko Rožňava

Stránkové hodiny:
KPÚ Košice - Pracovisko Rožňava
   
Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:00
   
Podateľňa:

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia