SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Banská Bystrica

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 8. decembra 2021

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica pozri mapu
Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
tel.: 048/2455111
fax: 048/2455855
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk

Ing. arch. Mária Flórová - riaditeľka, poverená vedením KPÚ Banská Bystrica

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte na e-mailovú adresu podateľne!

Telefónny zoznam

Aktuality z regiónu Banská Bytrica

Úradná tabuľa

Tlačivá na stiahnutie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica   KPÚ Banská Bystrica, Archív, Strieborná 9

Stránkové hodiny:
KPÚ Banská Bystrica
   
Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   
Podateľňa:

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - Pracovisko Banská Štiavnica pozri mapu
Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 045/2451111
fax: 045/2451855
e-mail: podatelna.bs@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

KPÚ BB - Pracovisko Banská Štiavnica

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - Pracovisko Lučenec pozri mapu
Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
tel.: 047/2461126
fax: 047/2461855
e-mail: podatelna.lc@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

KPÚ BB - Pracovisko Lučenec
 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Kostol Zvestovania Pána (františkánsky kostol) – detail gotického portálu - rekonštrukcia