SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch - nové nálezy

zverejnené: 2. júla 2020
aktualizované: 2. júla 2020
Rímskokatolícky Kostol sv. Heleny patrí k výnimočným sakrálnym pamiatkam hornej Nitry s výraznými „stopami dávnej minulosti“. V roku 2019 uskutočnil Ing. arch. Martin Bóna, PhD. komplexný pamiatkový výskum, ktorý priniesol cenné poznatky o objekte, a významné nálezy historických omietok, malieb a kamenných článkov. V rámci výskumu realizovaná dendrochronologická analýza Mgr. et Mgr. Mojmíra Chomu posunula vznik kostola z roku 1409 do obdobia rokov 1423 – 1426.  Počas reštaurátorského výskumu Mgr. art. Petra Koreňa sa vo vrstve figurálnych nástenných malieb našli nápisy výnimočnej historickej a výtvarnej kvality. Ide o texty čiernou a červenou farbou písané neskorogotickou minuskulou používanou koncom 15. storočia. Podľa predbežného rozboru historika doc. PhDr. Juraja Šedivého, MAS, PhD. v dvojriadkovom texte je pamätný zápis dátumu úmrtia Mateja Korvína  († 6. apríla 1490). Fragmenty nápisu červenými písmenami majú črty chválospevu  o Panne Márii od sv. Augustína (?). Zachované nápisy, hoci neúplné a poškodené trasovaním elektrického vedenia, sú výnimočnou epigrafickou pamiatkou a ich nálezy mimoriadnou reštaurátorskou a pamiatkarskou udalosťou.

Barbora Matáková, KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  - nové nálezy Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  - nové nálezy
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu