SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 4. apríla 2012
Komisia sa zaoberá posudzovaním návrhov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia kultúrnych pamiatok, ochranných pásiem, pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón, a pamiatok do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.