SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Knižnica Pamiatkového úradu v Bratislave

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 2. októbra 2020

Knižnica Pamiatkového úradu SR je odborná knižnica, ktorej fondy zodpovedajú kultúrnemu, vedeckému, spoločenskému a štátosprávnemu poslaniu Pamiatkového úradu SR a jeho právnych predchodcov. Od svojho vzniku v roku 1919 sa zameriava na literatúru o ochrane pamiatok, pričom si všíma všetky príbuzné disciplíny – históriu, dejiny umenia, architektúru, archeológiu, archívnictvo a pomocné vedy historické, etnológiu, reštaurovanie atď. V jej fondoch sa nachádza aj právnická literatúra, zbierky zákonov, slovníková a encyklopedická literatúra. Najväčšie zastúpenie má literatúra slovenskej proveniencie, ale veľmi početný je aj fond cudzojazyčnej literatúry, najmä českej, maďarskej, poľskej, nemeckej, anglickej a francúzskej.

Knižničný a výpožičný poriadok (PDF, 29 kB)

Knižnica online (prechod do online knižničného katalógu)

Výberová bibliografia ochrany pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 - 2010

Elektronické informačné zdroje - databázy, portály, e-periodiká (voľne dostupné) (odkazy na externé webové lokality)

 

Rozdelenie knižničných fondov

  • fond všeobecnej odbornej literatúry – 20 000 ks
  • fond reštaurátorskej literatúry – 2 000 ks
  • fond encyklopedickej a slovníkovej literatúry – 2 000 ks
  • fond periodík – 7 000 ks (kompletné ročníky odborných slovenských a zahraničných časopisov)
  • fond kníh veľkých formátov – 1 000  ks

 

Kontakt: kniznica@pamiatky.gov.sk

 

Zoznam slovenských časopisov voľno prístupných v bádateľni (PDF, 116 kB)

Zoznam zahraničných časopisov voľne prístupných v bádateľni (PDF, 120 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu