SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja

zverejnené: 16. marca 2018
aktualizované: 16. marca 2018

Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja
(výstava bola usporiadaná s Mestom Nitra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009)
Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2009, 130 s.
Zodpovedná redaktorka: Ing. Anna  Valeková
ISBN 978-80-970214-3-6

Titulka obálky katalógu Kaštiele Nitrianskeho kraja

 
Mapa katalógu Kaštiele Nitrianskeho kraja

Kaštiele predstavujú jednu z najznámejších súčastí pamiatkovo chráneného fondu. I keď ich pôvodné poslanie už dávno stratilo aktuálnosť, sú výrečným svedectvom minulosti, ktoré treba chrániť a udržiavať tak, ako si chránime každý zriedkavý a cenný predmet. Spomedzi všetkých stavebných pamiatok minulosti v prítomnosti majú výhodu v tom, že vzbudzujú nepomerne väčší záujem nielen vďaka svojej polohe, ktorou v súčasnosti prevažne dominujú v kraji alebo obci, ale aj tým, že sa už stali  súčasťou  kultúrneho povedomia obyvateľov, či rodákov a návštevníkov príslušného kraja. 
V Nitrianskom kraji bola v povojnovom období za účelom záchrany a následnej obnovy historicko-spoločenských, architektonických a  tiež umelecko-remeselných hodnôt kaštieľov prevažná väčšina  vyhlásená za národné kultúrne pamiatky.
Niektoré kaštiele v pomerne dobrom stavebno-technickom stave  našli vhodné využitie, mnohé však neboli  najvhodnejšie využité a časť ostávala stavebne nezabezpečená, ak sa nenašiel vhodný užívateľ.  

V tomto katalógu sú spracované  všetky pamiatkovo chránené kaštiele Nitrianskeho kraja tak, ako boli verejnosti prezentované  rovnomennou výstavou pri príležitosti   18. ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré usporiadalo v septembri 2009 Mesto Nitra.
Celkom šesťdesiattri kaštieľov je zoradených podľa jednotlivých slohových období od renesancie (15) cez barok (15), barok – klasicizmus (6), klasicizmus - empír (16) až ku historizujúcim slohom včítane secesie (11).
Kaštiele s vhodnou funkciou a  s  tým súvisiacim zabezpečením základnej údržby a  prezentovateľného architektonicko-stavebného stavu sú spracované v podrobnejšej úprave s  ukážkami charakteristických architektonických prvkov, článkov, detailov, prípadne doplnkov exteriéru i  interiéru ( na priloženej mape kraja označené plným krúžkom).
Ostatné kaštiele, ktoré nie sú užívané (na mape označené hviezdičkou), prípadne sú užívané iba  čiastočne alebo v tomto čase je vykonávaná alebo pripravovaná ich obnova, sú prezentované iba základným popisom. 

Predpokladom kvalitnej prípravy a  následnej  obnovy kaštieľov je získanie a vyhodnotenie poznatkov o kultúrnej pamiatke vykonaním architektonicko - historického, umelecko - historického, prípadne reštaurátorského a  archeologického výskumu.   Tri  kaštiele - v Hajnej Novej Vsi, v Brhlovciach  a  v Solčanoch, ktoré uzatvárajú slohové obdobia renesancia, barok a  klasicizmus, sú spracované podrobnejšie – práve ukážkami záverov výskumnej činnosti, ako činnosti, ktorá umožňuje odhaliť a spoznať historické fakty a situácie, ukryté pod nánosmi a prestavbami stáročí, prípadne potvrdiť údaje, známe z archívnych dokumentov.

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu