SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

ICOMOS

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 3. októbra 2018

OBČIANSKE  ZDRUŽENIE

sekretariát:
Fakulta architektúry STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
e-mail: icomos.sr@gmail.com

prezident:
prof. Ing. arch. Pavel GREGOR, PhD.
tel.: +421905 717 586
e-mail: gregor@fa.stuba.sk

viceprezident:
Ing. arch. Ľubica PINČÍKOVÁ, PhD.
tel.: +421915 222 207
e-mail: lubica.pincikova@pamiatky.gov.sk

viceprezident:
Ing. arch. Pavol IŽVOLT, PhD.
tel.: +421905 799 802
e-mail: pavol_izvolt@yahoo.com

generálny sekretár:
Ing. arch. Silvia PETRÁŠOVÁ, PhD.
tel.: +421904 927 396
e-mail: gnosiska@gmail.com
Prihlášku za člena ICOMOS-u prosíme poslať na adresu sekretariátu.

Stanovy občianskeho združenia ICOMOS Slovensko (PDF, 69 kB)
Program - Valné zhormaždenie 30. 09. 2015 (PDF, 40 kB)
Zápis z Valného zhromaždenia OZ ICOMOS Slovensko zo dňa 30.09.2015 (PDF, 61 kB)
Zoznam členov ICOMOS Slovensko (PDF, 40 kB)
Prihláška za člena ICOMOS-u
(ODT, 9 kB)

Prehľad chárt a dokumentov

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu