SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 5. februára 2021

Ústredný zoznam pamiatkového fondu obsahuje 4 registre - register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (nezverejňujeme sa), register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón. V súčasnosti v ÚZPF evidujeme  - 10 037 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 17 103 pamiatkových objektov a 15 206  hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 35 488 pamiatkových predmetov (údaj k 1.1.2020). Viac o pamiatkovom fonde sa dozviete TU >>>

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (vyhľadávací online formulár)

Zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok - tabuľkový zoznam podľa krajov (Excel)


Zoznam národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy (PDF, 1715 kB)

 

UPOZORNENIE Databázy ÚZPF uverejnené na webe sú informatívneho charakteru a podliehajú periodickej aktualizácii, zoznamy pamiatkových území sú aktualizované v prípade zmien v ich evidencii (zrušenie, vyhlásenie). Informácie neslúžia na právne účely. Pre overenie údajov alebo v prípade žiadosti o aktuálne zoznamy PO a NKP nás kontaktujte e-mailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk alebo uzpf@pamiatky.gov.sk

OZNAM O ZMENE VO VYDÁVANÍ VÝPISOV  Z  ÚZPF V PRÍPADE ŽIADOSTI O DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM

V zmysle výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z roku 2018 na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu, už nie je viac potrebné dokladať k týmto žiadostiam kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy). Podrobnejšie informácie nájdete na Výpisy z ÚZPF.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu