SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Evanjelický kostol architekta E.Belluša v Nesvadoch

zverejnené: 4. mája 2020
aktualizované: 19. mája 2020
Rok 2019 bol rokom okrúhlych výročí spojených s menom architekta prof. Emila Belluša (*19. 9. 1899 – † 14. 12. 1979) – uplynulo 120 rokov od narodenia a zároveň 40 rokov od úmrtia tejto zakladateľskej osobnosti slovenskej modernej architektúry. Pamiatkový fond, v ktorom sú evidované takmer všetky jeho zásadné architektonické diela vrátane už ikonických verejných či industriálnych stavieb, sa v roku 2019 obohatil o reprezentanta sakrálnej architektúry. Evanjelický kostol v Nesvadoch (okr. Komárno) z rokov 1950-1951 je jedným z dvoch realizovaných kostolov v portfóliu arch. Belluša a patrí do povojnovej fázy jeho tvorby. Veľmi podobne riešené evanjelické kostoly – v Nesvadoch a v Senci – boli postavené v súvislosti s povojnovým presídľovaním obyvateľstva, pričom kostol v Nesvadoch mal slúžil potrebám rumunských repatriantov, ktorí boli členmi evanjelickej cirkvi. Kostol, napriek dobe vzniku, vychádza v zásade z funkcionalistických princípov riešenia sakrálnej architektúry a dodnes si uchoval podstatnú mieru autenticity svojho architektonického riešenia v interiéri aj exteriéri. K chrámovému jednolodiu s emporou a pravouhlo ukončenou svätyňou sa kolmo napája obdĺžnikové krídlo vo funkcii zborovej siene doplnené čiastočne vstavanou päťpodlažnou hranolovou vežou. Výrazovú celistvosť diela dopĺňa takmer intaktne zachovaný pôvodný mobiliár z polovice 20. storočia – lavice v lodi i na empore, drevená polygonálna krstiteľnica, kruhová drevená kazateľnica a predovšetkým hodnotné architektonicko-výtvarné prvky interiérového vybavenia – drevená oltárna a organová architektúra, ktorej súčasťou je figurálna vitráž s námetom Stretnutia Krista s deťmi od významného českého grafika, maliara a ilustrátora Vladimíra Sychru (1903-1963) a jeho manželky, rovnako vynikajúcej maliarky a grafičky, Jarmily Zábranskej-Sychrovej (1910-1991) alebo oltárny stôl s dreveným zábradlím. Nemožno tiež opomenúť ďalšie pôvodné prvky a detaily architektúry ako výplne okenných a zvukových otvorov, výplne dverných otvorov s pôvodným kovaním, terazzové dlažby, vlyskové podlahy, drevený obklad interiéru, alebo zábradlia schodísk či pravdepodobne pôvodné krištáľové lustre a svietidlá na stenách lode, ktoré znásobujú dojem pôsobenia architektúry tohto kostola. Kultúrna pamiatka bola zapísaná do ÚZPF pod č. 12 144/1.
 
N.Kirinovičová, PÚ SR (na základe podkladov KPÚ Nitra)

Celkový pohľad na kostol v Nesvadoch, pohľad na severovýchodnú fasádu, bočné krídlo a vežu. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015 Juhovýchodná fasáda evanjelického kostola. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015 Predsieň kostola. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015 Pohľad do lode kostola. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015 Organová a oltárna architektúra. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015 Vitráž Stretnutie Krista s deťmi. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015 Interiér bočného krídla. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015 Detail kovanie dvernej výplne vedúcej zo svätyne do bočného krídla kostola. Foto: T.Pavlovič, KPÚ Nitra 2015
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských