SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji

zverejnené: 16. mája 2012
aktualizované: 4. októbra 2018

Obálka Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021Pinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient Roman Monuments on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 96 s.

Publikácia je skrátenou verziou Manažment plánu, ktorý je súčasťou pripravovaného nominačného projektu na zápis lokality Dunajský Limes na Slovensku - Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji do Zoznamu svetového dedičstva. Nominácia stredoeurópskej časti Limes Romanus ako súčasti cezhraničnej lokality svetového dedičstva UNESCO Hranice Rímskej ríše, skrátene Dunajský Limes – svetové dedičstvo UNESCO (pod číslom 1CE079P4) je medzinárodný projekt, ktorého sa zúčastňujú inštitúcie z 8 európskych krajín. 

Cieľom je spracovanie návrhu do Zoznamu svetového dedičstva Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, ktorý pozostáva z návrhu dvoch častí, reprezentujúcich hranice Rímskej ríše na území Slovenska – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži – Kelemantia.


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu