SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Drevená sakrálna architektúra v Strednej Európe

zverejnené: 13. septembra 2011
aktualizované: 13. apríla 2012

V rokoch 2000 a 2001 bola Pamiatkovým úradom SR v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina pripravená a v apríli 2002 slávnostne otvorená medzinárodná putovná výstava „Drevená sakrálna architektúra v Strednej Európe“, ktorá odbornej i laickej verejnosti približuje takmer sto drevených kostolov, chrámov a zvoníc z krajín Višegrádskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko).

V priebehu takmer desiatich rokov bola prezentovaná na viac ako 30 miestach 10 európskych krajín, okrem iného aj v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Výstava nepoukazuje len na urbanistické, architektonické a výtvarné hodnoty týchto na prvý pohľad skromných a nenápadných drevených stavieb, ale aj na multietnický a multikonfesionálny rozmer regiónu Západných Karpát a Strednej Európy.

drev_sakral_1.jpg  drev_sakral_2.jpg  drev_sakral_3.jpg  drev_sakral_4.jpg