SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Databázy

14. februára 2018

Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku (online vyhľadávanie)  

  • Pre overenie údajov nás kontaktujte e-mailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk

Pamiatkové územia a ochranné pásma (tabuľkový register s mapami a zásadami ochrany)

Archívne fondy a zbierky PÚ SR (elektronické archívne pomôcky vo formáte word, excel, pdf)

Bádanie online v archívnych fondoch a zbierkach (online vyhľadávanie)

Knižničný fond (kompletný zoznam vo formáte excel, pdf)

Evidencia archeológia - Pripravujeme

 

Na stiahnutie (metodické materiály, zásady, vzory, tlačivá)


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu