SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Cena PUSR 2016

zverejnené: 27. apríla 2016
aktualizované: 2. júna 2016

Cena PU SR logoCena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2016
21. marca 2016 sa zišla komisia na výber laureátov tohtoročnej Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, aby vybrala ocenených z týchto 10 nominácií:

doc. PhDr. Karol Kahoun, CSc., Ing. Vladimír Kohút, PhDr. Jiří Langer, CSc., Mgr. Jozef Medvecký, PhD., PhDr. Mária Smoláková, CSc., Mgr. Silvia Paulusová, PhDr. Mária Poláková, PhDr. Juraj Spiritza, doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. in memoriam, PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.  

Anonymným hlasovaním členovia komisie rozhodli, že v roku 2016 sú laureátmi ceny Mgr. Silvia Paulusová, Ing. Vladimír Kohút a doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. in memoriam.

Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2016 bola po deviaty raz slávnostne udelená laureátom pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Ocenenie odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 23. apríla 2016. Pozvánka (PDF, 1326 kB)