SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 14. júla 2020

Banská Štiavnica - pohľad na KalváriuVýbor svetového dedičstva rozhodol o zápise lokality  Banská Štiavnica do Zoznamu svetového dedičstva na základe kritérií: (iv), (v)

Vyhlásenie o jedinečnej svetovej hodnote lokality bolo prijaté Výborom svetového dedičstva na jeho 39. zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 28. 6. – 8. 7. 2015 v Bonne (Nemecku). Viac na http://whc.unesco.org/archive/2015/whc15-39com-8ERev-en.pdf 

Riadenie lokality zabezpečuje Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so samosprávami všetkých obcí v území svetového dedičstva, Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica  a Správou CHKO Štiavnicke vrchy. Na riešenie spoločných problémov celého územia svetového dedičstva bola zriadená Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva. (BS_Štatút riadiacej skupiny.pdf, 192 kB).

Výbor svetového dedičstva v roku 2006 rozhodol o zmene pôvodného názvu lokality Banská Štiavnica na Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – pozri na stránke svetového dedičstva: http://whc.unesco.org/en/decisions/988

Vymedzenie územia svetového dedičstva – pozri na stránke svetového dedičstva: http://whc.unesco.org/en/list/618/multiple=1&unique_number=734

Slovenská republika prijala osobitný zákon č. 100/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia, ktorý sa vzťahuje na celú lokalitu.


Technické diela v okolí Banskej Štiavnice

Manažment plán lokality je uverejnený na stránke mesta Banská Štiavnica (otvorí sa do nového okna)

 

Erb_Banska_StiavnicaPozvánka na výstavu: Banská Štiavnica - 25 rokov lokalitou svetového dedičstva UNESCO

Pamiatkový úrad SR poskytol na prezentačné účely digitálne výstupy z projektu Digitálny pamiatkový fond - pre výstavu "Banská Štiavnica - 25 rokov lokalitou svetového dedičstva UNESCO." Zostavovateľom výstavy je Mesto Banská Štiavnica. Výstava prezentuje historický vývoj Banskej Štiavnice, najmä vývoj od zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO po dnešok.

Termín podujatia: 6. 9. - 20. 9. 2018. Miesto konania:Starý zámok, Banská Štiavnica

Pozvánka na výstavu (JPG, 927 kB)

 


 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských