SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Alžbeta Günterová - Mayerová

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 5. októbra 2018

*1905 - † 1973

Do kultúrneho života Slovenska vstúpila začiatkom 30-tych rokov. V roku 1931 začína pracovať ako kustód v Mestskom múzeu Bratislava, kde sa zaslúžila o prvé umenovedné spracovanie zbierok.

V rokoch 1936-1942 spolupracovala na vytvorení stálej inštalácie umelecko-historických zbierok v SNM  Martin. Po II. svetovej vojne nastupuje na Povereníctvo školstva, vied a umení, kde spolu s V.Wagnerom organizovala pamiatkovú starostlivosť a akútne potreby  povojnovej obnovy a rekonštrukcie pamiatok.

V rokoch 1952 - 1955 pracovala ako správkyňa štátneho kaštieľa v Betliari a hradu Krásna Hôrka. Po návrate do Bratislavy pôsobila ako pedagóg na FFUK Bratislava a od roku 1964 na VŠVU Bratislava.

V rokoch 1961-1964 pracovala v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave vo funkcii hlavnej redaktorky a  recenzentky trojdielneho Súpisu pamiatok na Slovensku. Pre vývoj slovenskej umenovedy a pamiatkovej  starostlivosti  sú  významné  jej štúdie  slovenskej renesancie a baroka, pričom faktografický materiál premieta na  pozadí historicko-spoločenského   diania.

V celom jej diele popri skúsenom radení a triedení  materiálu sa prezentuje znalosť súvislostí a analógií v  domácich a európskych dimenziách. Patrí k zakladateľskej generácií slovenskej historiografie umenia a pamiatkovej starostlivosti.

Mgr. Magdaléna Brázdilová

Cena Alžbety Günterovej - Mayerovej

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských