SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Alfred Piffl

zverejnené: 9. mája 2012
aktualizované: 4. októbra 2018

Alfred Piffl a pamiatková obnova vo svetle dokumentov Archívu PÚ SR
   
Alfred Piffl. Zápas o Bratislavský hrad, denník 1948 – 1972. Marenčin PT, spol.s r.o.2007. 213 s.V Archíve PÚ SR sa nachádzajú viaceré grafické aj písomné dokumenty o činnosti Alfreda Piffla vo sfére obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zaznamenávajú rekonštrukcie a pamiatkové výskumy štrnástich pamiatok.

V rámci Fakulty vývoja architektúry SVŠT v Bratislave, spolu so študentmi a kolegami vypracoval zamerania a historicko-architektonické výskumy pamiatkových zón Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, v spolupráci s kolektívom fakulty vznikli plány na rekonštrukciu Bratislavského hradu, adaptácia kláštora Klarisiek v Trnave na regionálne múzeum, adaptácia farmaceutického múzea Červený rak v Bratislave či projekt nového schodiska do Štátneho archeologického ústavu na nitrianskom hrade. Ako samostatné akcie zameral profesor Piffl evanjelický kostol sv. Salvátora v Pezinku, pútnický kostol v Bratislave-Dúbravke a kostol Milosrdných bratov v Bratislave. Tiež vypracoval projekt rekonštrukcie románskeho kostola v Bíni, projekt striešky nad vstupom do gotického kostola v Smrečanoch a projekt adaptácie kaplnky kaštieľa v Brunovciach. Všetky tieto, i nasledujúce dokumenty sú profesorom Pifflom signované.

Ako zamestnanec Archeologického ústavu SAV pre SÚPSOP, spolu s reštaurátorom Mikulášom Štalmachom, vytvoril zameranie, archeologický, stavebno-historický a umeleckohistorický prieskum kaštieľa Vranovo v Palúdzke.

Na archeologických výskumoch a plánoch rekonštrukcie hradu Devín sa profesor Piffl podieľal ako externý spolupracovník SÚPSOPu.

Lucia Porubská

Fotografia z knihy: Alfred Piffl. Zápas o Bratislavský hrad, denník 1948 – 1972. Marenčin PT, spol. s r.o. 2007. 213 s.

Alfred Piffl a pamiatková obnova vo svetle dokumentov Archívu PÚ SR - celý článok (PDF, 450 kB)

Alfred Piffl vo fondoch Pamiatkového úradu SR (xls, 48 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu