SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Podujatia

Pálffyovci v Smoleniciach

zverejnené: 22. júna 2021

Pozvánka na podujatie Pálffyovci v Smoleniciach 2021Pamiatkový úrad SR a občianske združenie Červenokamenské panstvo Vás pozývajú na vedeckú konferenciu usporiadanú pri príležitosti 100. výročia úmrtia grófa Jozefa Pálffyho (1853 – 1920). Na konferencii vystúpi desať odborníkov zo slovenských vedeckých a pamäťových inštitúcií, ktorí Vám priblížia rôzne témy zo života a pôsobenia príslušníkov šľachtického rodu Pálffyovcov, ktorých sídlo sa nachádzalo na hrade v Smoleniciach. Konferencia sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams dňa 29. júna 2021 od 9.00 do 14.00 hod. Všetkých záujemcov o účasť prosím, aby sa registrovali formulárom


Čítať ďalej >>

6. fórum dedičstva strednej Európy – Dedičstvo a rozvoj, 16. – 18. júna 2021, online

zverejnené: 4. júna 2021

Logo 6. fóra dedičstva strednej Európy
Pamiatkový úrad SR, v rámci spolupráce s Expertnou pracovnou skupinou kultúrneho dedičstva V4 (V4 Cultural Heritage Experts´ Working Group) pod vedením Medzinárodného centa kultúry v Krakove, spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu 6. fórum dedičstva - Dedičstvo & rozvoj (Heritage & Development). Obdobie politickej a ekonomickej transformácie v krajinách strednej Európy viedlo k rozsiahlemu využívaniu kultúrneho a hmotného dedičstva na účely hospodárskeho rozvoja. Súčasný globálny kontext však, okrem iného, zdôrazňuje dôležitosť chápania zdrojov dedičstva ako prostriedku na hlbší a udržateľnejší rozvoj - nielen materiálny, ale aj sociálno-kultúrny, presahujúci doposiaľ prevládajúce hospodársky orientované hľadisko. 


Čítať ďalej >>

52. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021, ONLINE 20. - 23. 9. 2021

zverejnené: 7. apríla 2021

Arecheologia Historica 2021 poster pozvánkaPamiatkový úrad SR, Katedra archeológie UKF v Nitre, Katedra muzeológie UKF v Nitre a Národní památkový ústav ČR Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021 v termíne 20.-23. septembra 2021 tentokrát kvôli situácii s pandémiou ONLINE. Pôvodne sme túto konferenciu plánovali uskutočniť v septembri minulého roka na malebnom nábreží vodnej nádrže Zemplínska Šírava v obci Kaluža, okrese Michalovce. Zdravotné riziká však boli priveľké a organizačný výbor sa rozhodol konferenciu preložiť o rok. V súčasnosti stále nemáme veľa dôvodov na optimizmus, a preto poučení z minulého roka s vôľou jednoznačne podujatie uskutočniť, sme sa rozhodli pre bezpečný a v poslednom čase globálne uprednostňovaný ONLINE digitálny priestor.

Čítať ďalej >>

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, IV. ročník

zverejnené: 15. júla 2020

Gotická cesta 2020 konferenciaObčianske združenie Gotická cesta a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Vás pozývajú na IV. ročník konferencie Najnovšie poznatky z výskumov pamiatok na Gotickej ceste. Konferencia sa uskutoční 27.  a 28. augusta 2020 už tradične vo Veľkej sále Radnice Mesta Rožňava, Námestie Baníkov č. 32 v Rožňave. Súčasťou programu bude aj exkurzia po stredovekých kostoloch s reštaurátorským výkladom. Konferencia je voľne prístupná. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

Čítať ďalej >>