SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Oznamy

Akad. soch. Ladislav Székely (1948 – 2021)

zverejnené: 3. mája 2021

Ladislav Szekely fotografiaVo veku 73 rokov nás v piatok 30. apríla 2021 po dlhšej chorobe navždy opustil bývalý kolega a drahý priateľ, akadmický sochár a autorizovaný reštaurátor, Ladislav Székely. Tento rožňavský rodák bol absolventom Školy umeleckého priemyslu a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1976 – 1982 pracoval na Okresnej správe pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Rožňave. Od roku 1982 až do odchodu do dôchodku bol kľúčovým pracovníkom Štátnych reštaurátorských ateliérov Bratislava, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa podieľal na reštaurátorských výskumoch stredovekých nástenných malieb v gemerských kostoloch a na reštaurovaní nástenných malieb v kostoloch v Plešivci a v Krásnohorskom Podhradí.

Čítať ďalej >>

Bádateľňa opäť otvorená

zverejnené: 27. apríla 2021

Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveArchív a knižnica Pamiatkového úradu Slovenskej republiky budú od 1. mája 2021 opäť otvorené pre verejnosť. Návštevníci môžu osobne prísť študovať archívne a knižničné dokumenty do priestorov bádateľne za určených bezpečnostných a hygienických opatrení. Podmienky vstupu nájdete v prílohe (PDF, 451 kB). Objednávajte sa vopred elektronicky na adrese: archiv@pamiatky.gov.sk alebo kniznica@pamiatky.gov.sk.


Čítať ďalej >>

Verejný odpočet a správa o hospodárení a činnosti za rok 2020

zverejnené: 23. marca 2021

Logo PÚSRPozývame Vás na Verejný odpočet a prezentáciu činnosti a hospodárenia Pamiatkového úradu SR za rok 2020, ktorý sa uskutoční dňa 26. mája 2021 so začiatkom o 10.30 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Čítať ďalej >>

Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 25. januára 2021

Pamiatkový úrad SR v Bratislave
Obmedzený režim fungovania od 25. januára 2021 do odvolania
 
V súvislosti s epidemiologickou situáciou a sprísnenými opatreniami prijatými Vládou SR budú Pamiatkový úrad SR a príslušné krajské pamiatkové úrady v období od 25. januára 2021 až do odvolania fungovať v obmedzenom režime. V uvedenom období preto verejnosti odporúčame v prípade potreby využívať predovšetkým elektronickú formu komunikácie.

Čítať ďalej >>

Posledná rozlúčka s dlhoročnou kolegyňou Ing. arch. Máriou Slovákovou

zverejnené: 14. januára 2021

Ing. arch. Mária Slováková Vo veku 78 rokov navždy opustila tento svet Ing. arch. Mária Slováková. Pani architektka patrila k tým pamiatkarským osobnostiam, ktoré celý svoj profesijný život prežili v priamom kontakte s regionálnymi pamiatkami a pamiatkovými územiami. Posledná rozlúčka s Ing. arch. Máriou Slovákovou sa bude konať 19.1.2021 v Spišskej Novej Vsi.

Čítať ďalej >>

Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom na rok 2021

zverejnené: 4. januára 2021

Logo MKSR ObnovaUpozorňujeme verejnosť, že termín na predkladanie žiadostí v dotačnom programe Ministerstva kultúry SR - Obnovme si svoj dom - na rok 2021 zameraného na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu, trvá do 29. januára 2021. Zároveň pripomíname žiadateľom, že k vybaveniu žiadosti už viac nepotrebujú potvrdenú kópiu výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ktorú im na základe žiadosti vydával Pamiatkový úrad SR. Toto platí pre všetky podprogramy, týkajúce sa obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok. Podrobnejšie informácie nájdete na webstránke Ministerstva kultúry SR.

Čítať ďalej >>

Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 18. decembra 2020

Pamiatkový úrad SR v Bratislave
Obmedzený režim fungovania počas vianočných a novoročných sviatkov
 
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a sprísnenými opatreniami prijatými Vládou SR od 19.12.2020 do 10.1.2021 budú Pamiatkový úrad SR a príslušné krajské pamiatkové úrady fungovať v obmedzenom režime. V uvedenom období preto verejnosti odporúčame v prípade potreby využívať predovšetkým elektronickú formu komunikácie.

Čítať ďalej >>

Víťazi cien Europa Nostra 2020 za výnimočné realizácie v oblasti ochrany, výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva

zverejnené: 12. novembra 2020

Logo Grand Prix Europa Nostra 2020V utorok 10. novembra 2020 sa uskutočnil slávnostný ceremoniál, počas ktorého boli udelené tohtoročné ceny Europa Nostra za výnimočné realizácie v oblasti ochrany, výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva. Zo známych dôvodov sa celý ceremoniál odohrával v online priestore a svojou virtuálnou prítomnosťou ho poctili Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, a Hermann Parzinger, výkonný prezident organizácie Europa Nostra. Z 21 projektov, ktoré postúpili do užšieho výberu, sa laureátmi Grand Prix Europa Nostra za rok 2020 stali ...


Čítať ďalej >>

UPOZORNENIE! Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 6. novembra 2020

Pamiatkový úrad SR v Bratislave
Pamiatkový úrad SR pre verejnosť dočasne zatvorený !!! 
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou, vyhlásením zákazu vychádzania na území celej SR  a následnými oznámeniami Ministerstva kultúry SR (1,2,3) budú od soboty 24. októbra do soboty 14. novembra 2020 pre verejnosť zatvorené všetky rezortné inštitúcie, vrátane Pamiatkového úradu SR a príslušných krajských pamiatkových úradov. O opätovnom otvorení budeme informovať verejnosť s dostatočným časovým predstihom. 
V uvedenom čase bude Pamiatkový úrad SR ako aj príslušné krajské pamiatkové úrady komunikovať s verejnosťou v obmedzenom režime.  Prosíme preto verejnosť o komunikáciu výlučne formou riadnej alebo e-mailovej pošty, a tiež telefonickým kontaktom.

Čítať ďalej >>

Inštitúcie MK SR budú pre verejnosť zatvorené do 14. novembra

zverejnené: 6. novembra 2020

Logo MK SROznam Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti s predĺžením zákazu vychádzania budú všetky rezortné inštitúcie zatvorené pre verejnosť do soboty 14. novembra 2020. Opatrenie sa týka verejnosti a nie zamestnancov inštitúcií. O ich opätovnom otvorení bude ministerstvo kultúry informovať s dostatočným časovým predstihom.


Čítať ďalej >>

Inštitúcie MK SR budú pre verejnosť zatvorené do 8. novembra

zverejnené: 2. novembra 2020

Logo MK SROznam Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti s predĺžením zákazu vychádzania budú všetky rezortné inštitúcie zatvorené pre verejnosť do nedele 8. novembra 2020. Opatrenie sa týka verejnosti a nie ich zamestnancov. O ich opätovnom otvorení bude ministerstvo kultúry informovať s dostatočným časovým predstihom.


Čítať ďalej >>

Inštitúcie MK SR budú pre verejnosť zatvorené od soboty do 1. novembra

zverejnené: 25. októbra 2020

Logo MK SROznam Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:
 
 V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a vyhlásením zákazu vychádzania budú od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2020 pre verejnosť zatvorené všetky rezortné inštitúcie. Opatrenie sa týka verejnosti a nie ich zamestnancov. O opätovnom otvorení inštitúcií MK SR budeme informovať s dostatočným časovým predstihom. 


Čítať ďalej >>

Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR zatvorené pre verejnosť

zverejnené: 23. októbra 2020

Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveOznamujeme návštevníkom, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu budú archív a knižnica Pamiatkového úradu SR od pondelka 26. októbra 2020 až do odvolania ZATVORENÉ pre externú verejnosť. Pre zamestnancov Pamiatkového úradu SR budú archív a knižnica otvorené za dodržania doterajších bezpečnostných opatrení. Prosíme všetkých bádateľov a čitateľov, aby svoje žiadosti o sprístupnenie archívnych a knižničných dokumentov zasielali výlučne elektronicky na adresy archiv@pamiatky.gov.sk alebo kniznica@pamiatky.gov.sk. Žiadosti budeme priebežne vybavovať podľa našich možností.


Čítať ďalej >>

Galavečer udeľovania výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019

zverejnené: 23. októbra 2020

Pamiatkový úrad SR vás pozýva sledovať slávnostné udeľovanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019.  Záznam z galavečera odvysiela RTVS v sobotu 24. 10. 2020 o 20.10 na Dvojke. Prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku boli už po dvadsiaty deviaty raz udelené v desiatich kategóriách: objav/nález, akvizícia, expozícia, výstava, publikácia menšia publikácia/drobná tlač/periodiká, obnova/adaptácia, reštaurovanie, akcia/podujatie/dlhodobé projekty, film/audio/video/multimédiá.
 

Čítať ďalej >>

Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR otvorené v núdzovom režime

zverejnené: 13. októbra 2020

Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v Bratislave
Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR ostávajú otvorené pri regulovanom počte návštevníkov a pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení. Návštevníkov prosíme, aby venovali pozornosť bezpečnostným opatreniam uvedeným v prílohe. Svoje žiadosti adresujte výlučne elektronicky na adresu: archiv@pamiatky.gov.sk alebo knižnica@pamiatky.gov.sk. Informácie môžete získať aj telefonicky na číslach: +421 2 20 464 388 archív, +421 2 20 464 390 archív, +421 2 20 464 382 knižnica. 
 
Ďakujeme za Vašu priazeň a pochopenie.


Čítať ďalej >>

Pandemický plán Pamiatkového úradu SR

zverejnené: 29. septembra 2020

logo

PANDEMICKÝ PLÁN PAMIATKOVÉHO ÚRADU SR spracovaný v zmysle bodu 2. Záznamu zo zasadnutia Krízového štábu Ministerstva kultúry SR zo dňa 17. 8. 2020 a schválený Krízovým štábom Pamiatkového úradu SR dňa 26. 8. 2020.


Čítať ďalej >>

Obmedzenie funkcie vrátnice v sídle PÚ SR

zverejnené: 2. júla 2020

PÚSR BratislavaOznamujeme návštevníkom PÚ SR, že od 03.07.2020 do 15.07.2020 bude obmedzená funkcia vrátnice v sídle úradu na Červenom moste č.6 v Bratislave z dôvodu rekonštrukcie interiéru.


Čítať ďalej >>

Dušan Tóth

zverejnené: 30. júna 2020

Dusan TóthVo veku 75 rokov v nedeľu 28. júna 2020 zomrel náš kolega Dušan Tóth. Pred odchodom na zaslúžený odpočinok bol dlhoročným vedúcim Oddelenia grafickej dokumentácie (neskôr Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie) Pamiatkového úradu SR. Jeho špecifický humor, optimistický pohľad na svet, popiskovanie nás sprevádzali na pracovných cestách po celom Slovensku. Bol jedným z tých ľudí, ktorých sme mohli zaradiť do kolónky „pamiatkový inventár“. Oddelenie vybudoval a viedol až do odchodu na dôchodok v roku 2015. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v piatok 3. júla v Krematóriu v Bratislave. Česť jeho pamiatke!

Čítať ďalej >>

Pozvanie na verejný odpočet - zmena času konania

zverejnené: 23. júna 2020

Logo PÚSRPozývame Vás na Verejný odpočet a prezentáciu činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2019, ktorý sa uskutoční dňa 23. júla 2020 (štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Čítať ďalej >>

Odišiel spišský historik a archivár Ivan Chalupecký

zverejnené: 15. júna 2020

Spišský historik a archivár Ivan ChalupeckýSlovenské médiá v piatok 12. júna 2020 priniesli smutnú zvesť: v Levoči zomrel významný historik a archivár, Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Správa pohla myšlienkami každého, kto prišiel hoci iba letmo do kontaktu s problematikou či reáliami staroslávneho Spiša. Chalupeckého vrstovník Jozef Šimončič zhrnul základné biografické míľniky spišskonovoveského rodáka Ivana Chalupeckého (1932). Študoval na gymnáziách v Kežmarku, Levoči a Tisovci a ešte ako maturant okúsil moc vládnucej ideológie. Jeho požadovanie náboženskej slobody a zastávanie sa stíhaných biskupov rímskokatolíckej i gréckokatolíckej cirkvi (1951) „klasifikovala“ väzením a neskôr zadelením na prácu v kameňolome, tehelni a v baniach.


Čítať ďalej >>

Pozvanie na verejný odpočet

zverejnené: 12. júna 2020

Logo PÚSRPozývame Vás na Verejný odpočet a prezentáciu činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2019, ktorý sa uskutoční dňa 23. júla 2020 (vo štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Čítať ďalej >>

Informácia o poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 28. mája 2020

Pamiatkový úrad SR v BratislaveV zmysle postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu sprístupňuje Pamiatkový úrad SR a  krajské pamiatkové úrady svoje pracoviská pre verejnosť, a to v dňoch pondelok a streda v rozsahu úradných hodín. V záujme pretrvávajúceho epidemiologického nebezpečenstva COVID-19 odporúčame verejnosti naďalej využívať pre vybavovanie žiadostí formu riadnej a emailovej pošty, ako aj telefonického kontaktu. Tlačivá na vybavenie žiadosti nájdete na internetovej stránke úradu. Priamy kontakt odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch, po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Zároveň upozorňujeme verejnosť na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení, s ktorými budete oboznámení pred vstupom do úradu. 
Od 1. júna 2020 budú pre verejnosť otvorené aj priestory Archívu a Knižnice Pamiatkového úradu SR. Podmienky pre prístup do Bádateľne nájdete v osobitnom usmernení na internetovej stránke úradu.


Čítať ďalej >>

Archív a knižnica opäť otvorené

zverejnené: 28. mája 2020

Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveOznamujeme všetkým užívateľom archívu a knižnice Pamiatkového úradu SR, že od 1. júna 2020 budeme opäť prijímať návštevy bádateľov a žiadateľov o štúdium archívnych a knižničných dokumentov. Vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečenstvo nákazy a v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR sme zaviedli zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia. Kvôli nutnosti priebežnej dezinfekcie priestorov budú stránkové hodiny skrátené o pol hodinu dopoludnia a pol hodinu popoludní. Podmienky vstupu do priestorov archívu a knižnice Pamiatkového úradu SR nájdete v priloženom dokumente.

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu
;