SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Trenčín

Kaštieľ vo Vysočanoch - začiatok pamiatkovej obnovy a sen jedného optimistu

zverejnené: 14. decembra 2020

Začiatok obnovy kaštieľa vo VysočanochSúčasťou pamiatkového fondu okresu Bánovce nad Bebravou je aj kaštieľ v obci Vysočany, ktorého vznik sa kladie do 2. polovice 16. storočia. Bloková stavba kaštieľa, ozvláštnená nárožným polygonálnym vežičkovým rizalitom a pilierovým portikom, ktorý pôvodne niesol jednoduchý balkón, sa nachádza v tesnej blízkosti pôvodne stredovekého kostola sv. Martina. V minulosti kaštieľ v rámci Vysočian vynikal zaujímavou polohou, avšak stavebný vývoj obce, striedanie vlastníkov a hlavne dlhoročná opustenosť bez kontinuity využitia a údržby spôsobili, že zostal nechránený, na neohradenom pozemku, v tesnej blízkosti novej bytovky a hlavnej cestnej komunikácie pretínajúcej obec.  Čítať ďalej >>

Nové poznatky o bočnom oltári Ukrižovania v rímskokatolíckom Kostol sv. Jakuba Staršieho v Tužine

zverejnené: 9. novembra 2020

Bočný oltár Ukrižovania v rímskokatolíckom kostole sv. Jakuba Staršieho v TužineV rímskokatolíckom Kostole sv. Jakuba Staršieho v Tužine postaveného v roku 1797 na mieste staršieho kostola  sv. Jakuba a sv. Kataríny, sa od konca 90. rokov 20. storočia podarilo s podporou rodákov z Nemecka zreštaurovať  nielen v dezolátnom stave zachované nástenné maľby, ale postupne i zariadenie sakrálneho priestoru vrátane hlavného oltára, organu Samuela Wagnera, kazateľnice a dvoch bočných oltárov. Starostlivosť domácich o mobiliár bola zjavná vo viacerých sekundárnych úpravách, ktorá vždy nezodpovedala dnešnému pohľadu na zachovanie pamiatky v jej historickom výraze.  Nedávne reštaurovanie bočného oltára Ukrižovania (akad. sochár Dušan Hagara, akad. maliar Miroslav Šurin) zachovaného v stave konglomerátu viacerých výtvarných interpretácií, prinieslo spresňujúce poznatky o vzniku oltára, ale i nález signatúry maliara oltárneho obrazu.


Čítať ďalej >>

Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov "vstala z popola"

zverejnené: 10. septembra 2020

Obnova hrobky Vietorisovcov v obci Horovce, okres PúchovMauzóleum rodiny Vietorisovcov v Horovciach bolo postavené začiatkom 19. stor. Ladislavom Vietorisom st., je situované v extraviláne obce, na úpätí vŕšku Hôrka, na ktorom sa nachádza aj rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice s areálom. Rod Vietorisovcov prišiel do Horoviec po odkúpení majetkov Madočányovcov, pričom v 19. stor. boli významnou rodinou v Trenčianskej stolici, kde jej príslušníci získali najvyššie stoličné i vládnuce funkcie. (Ladislav Vietoris sa v roku 1848 stal komisárom viedenskej vlády pre Trenčiansku stolicu.) Rodinná hrobka predstavuje hmotný doklad kultúrneho vývoja v obci a jej širšom okolí tohto obdobia. Zároveň dokumentuje donátorské aktivity rodu Vietoris v tejto lokalite.

Čítať ďalej >>

Pohrebná kaplnka v Trenčíne - nazývaná aj „Srbská“

zverejnené: 20. augusta 2020

Obnova tzv.srbskej pohrebnej kaplnky v TrenčíneNa mestskom cintoríne v Trenčíne sa nachádza novo vyhlásená NNKP vojnový cintorín z 1. svetovej vojny s pohrebnou kaplnkou. Už počas prvého roku vojny (1914) sa začalo s pochovávaním vojakov na mestskom cintoríne. Väčšinu z nich tvorili vojaci, ktorí podľahli následkom zranení vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. Neskôr bol založený aj ďalší vojenský cintorín v mestskej časti Trenčína - Kubrej.  Súčasťou cintorína sa po vojne v roku 1928 stala aj pohrebná kaplnka - kostnica, kde sú uložené v malých drevených rakvičkách exhumované pozostatky vojakov (viac ako 180 vojakov) z vtedajšieho Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS).


Čítať ďalej >>

Kostol v Nedožeroch – Brezanoch, skrytá krása

zverejnené: 20. júla 2020

Kostol v Nedožeroch – BrezanochZabudnutý a obchádzaný Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch – Brezanoch postupne odkrýva svoje tajomstvá. V roku 2019 na základe rozhodnutia KPÚ Trenčín začali prípravné práce na obnove kostola. Dôvodom bola opadávajúca novodobá vrstva omietky z fasád kostola. Pôvodne stredoveký Kostol sv. Heleny z rokov 1423-26 bol postavený ako jednoloďový s polygonálnym uzáverom svätyne zaklenutým rebrovou krížovou klenbou so severnou sakristiou. V neskoršom gotickom období bola klenba svätyne zvýšená, pričom bol charakter dvoch  polí krížovej klenby ponechaný a rebrá osadené na pôvodné kamenné nábehy. Loď bola plochostropá a kostol stále bez veže. Samotná veža nie je stredoveká ako sa predpokladalo, ale postavená v renesancii cca v 3. tretine 17. storočia.

Čítať ďalej >>

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch - nové nálezy

zverejnené: 2. júla 2020

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  - nové nálezy Rímskokatolícky Kostol sv. Heleny patrí k výnimočným sakrálnym pamiatkam hornej Nitry s výraznými „stopami dávnej minulosti“. V roku 2019 uskutočnil Ing. arch. Martin Bóna, PhD. komplexný pamiatkový výskum, ktorý priniesol cenné poznatky o objekte, a významné nálezy historických omietok, malieb a kamenných článkov. V rámci výskumu realizovaná dendrochronologická analýza Mgr. et Mgr. Mojmíra Chomu posunula vznik kostola z roku 1409 do obdobia rokov 1423 – 1426.  Počas reštaurátorského výskumu Mgr. art. Petra Koreňa sa vo vrstve figurálnych nástenných malieb našli nápisy výnimočnej historickej a výtvarnej kvality.Čítať ďalej >>

Vzniká nové informačné centrum pri Mohyle M.R.Štefánika na Bradle

zverejnené: 22. júna 2020

Nové informačné centrum na BradleV marci 2020 sa začali zemné práce na výstavbe nového informačného centra pri významnej národnej kultúrnej pamiatke Pamätník M. R. Štefánika (Mohyla na Bradle) s predpokladom ukončenia prác v  závere tohto roku. Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca architekta Dušana Jurkoviča. Projektovú dokumentáciu informačného centra vypracovali v máji 2019 Ing. Martin Šlahor z Košarísk a Ing. arch. Maroš Varga z Piešťan. Zámerom investora Mesta Brezová pod Bradlom je výstavba objektu, ktorý bude plniť v rámci areálu zázemie na úrovni zodpovedajúcej celoslovenského významu pamätníka.Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Nové archeologické nálezy z Novej Dubnice

zverejnené: 4. júna 2020

Nález bronzových kosákov v Novej DubniciV apríli roku 2018 bol oslovený zamestnanec KPÚ Žilina občanom Slovenskej republiky a informovaný o náleze dvoch bronzových kosákov z Novej Dubnice, okres Ilava. KPÚ Žilina bezprostredne informovala o tejto skutočnosti KPÚ Trenčín, pod ktorý spomínané územie spadá. Následne bola vykonaná obhliadka miesta nálezu za účasti nálezcu, zástupcov KPÚ Trenčín a KPÚ Žilina, členov občianskeho združenia OZ Hradiská a členov Spolku Septentrio. Cieľom bolo zistiť a upresniť nálezové okolnosti s obhliadkou okolitého terénu v bezprostrednom okolí miesta nálezu. Miesto nálezu bolo dôsledne zamerané GPS prístrojom.Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Trenčiansky hrad bez „skleníka“

zverejnené: 22. mája 2020

Obnova pamiatkového objektu tzv. skleníka na Trenčianskom hradeV roku 2019 bola ukončená obnova pamiatkového objektu „stavba obytná II“, desaťročia známa ako „skleník“ , ktorý je súčasťou  jedného z najvýznamnejších a najväčších  hradných areálov na Slovensku, Trenčianskeho hradu. Bola odstránená nevhodná, rušivo vnímateľná a materiálovo dožitá presklená časť objektu. Pamiatkový objekt, napriek svojmu torzálnemu zachovaniu, zvyškom obytnej stavby a priľahlej brány v opevnení je významnou súčasťou hradného komplexu a  pohľadovo veľmi exponovaným objektom, ktorý v minulosti plnil obytnú funkciu.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Prievidzský fénix - obnova Bytového domu v Prievidzi

zverejnené: 13. mája 2020

Obnova Bytového domu v Prievidzi V roku 2014 požiadalo Mesto Prievidza Krajský pamiatkový úrad Trenčín o vydanie rozhodnutia k zámeru komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky - dom bytový č. ÚZPF 881/1, ktorý do toho času bol rôznymi, hlavne nevhodnými spôsobmi utilitárne upravovaný pre potreby nájomcov tohto objektu. Rozhodnutím krajského pamiatkového úradu Trenčín bolo začatá jeho  komplexná obnova.  K samotnej realizácii projektu, ktorý bol spracovaný podľa zadania z projektu ROP a zároveň dodržiaval podmienky KPÚ Trenčín, došlo až v roku 2018, kedy mesto Prievidza vo vlastnej finančnej réžii pristúpilo k samotnej obnove.
 


Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Hlavný oltár sv. Štefana kráľa vo farskom kostole v Beckove a cesta k jeho záchrane

zverejnené: 6. mája 2020

Hlavný oltár sv. Štefana kráľa vo farskom kostole v BeckoveVo svätyni rímskokatolíckeho farského kostola v Beckove sa nachádza hnuteľná národná kultúrna pamiatka - hlavný oltár sv. Štefana kráľa.  Podľa zmienok v literatúre údajne nahradil starší – zasvätený sv. Kataríne a zaobstaraný majiteľom beckovského hradného panstva Stiborom II. v roku 1424. Erb umiestnený na oltárnom retábule poukazuje na objednávateľa dnešného oltára z konca 17. storočia – novomestského prepošta a neskôr aj nitrianskeho biskupa  Jakuba Haška. Potvrdzujú to aj archívne pramene. Na základe kanonickej vizitácie z roku 1766 poznáme aj približný opis tohto oltára: „Na ňom (t. j. oltári) je tabernákulum, práca sochárska skutočne elegantná a rozjasnená v sviežich farbách.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Trenčianske Teplice – pohrebisko z doby bronzovej v polohe Kaňová

zverejnené: 27. apríla 2020

Trenčianske Teplice - Kaňová archeológia V priestore plánovanej výstavby Obytná zóna Kaňová Trenčianske Teplice v okrese Trenčín boli archeologickým výskumom preskúmané zvyšky žiarového pohrebiska z doby bronzovej v polohe Kaňová, nachádzajúcej sa severozápadne od intravilánu mesta pri ceste do Trenčianskej Teplej. Výskum nadviazal na výsledky výskumu realizovaného v bezprostrednej blízkosti výstavby obytnej zóny v rokoch 1960 - 1961 Z. Pivovarovou (Archeologický ústav SAV). V rámci plochy výstavby bolo preskúmaných 43 archeologických objektov, z ktorých jeden bol stredoveký sídliskový objekt a zvyšných 42 bolo súčasťou žiarového pohrebiska z doby bronzovej.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Obnova dvoch veží rímskokatolíckeho Kostola Všetkých svätých v Ilave

zverejnené: 18. apríla 2020

Obnova veží r.k. kostola v IlaveRímskokatolícky kostol Všetkých svätých v Ilave je architektonickou dominantou mesta Ilava. Stojí na území bývalej hradnej priekopy a je súčasťou bývalého hradného areálu, ktorý sa neskôr zmenil na kláštorný areál. V rámci areálu stojí juhozápadne od horného hradu, svojou hmotou je zasunutý za obvodové objekty areálu väznice. Pôvodne trinitársky barokový kostol bol postavený v rokoch 1701 – 1718, veže boli dokončené v roku 1722. Pred rokom 1789 a v roku 1835 a 1852 bol opravený, v 20-tych rokoch udržiavaný. Po zrušení rádu trinitárov v roku 1788 sa stal farským kostolom namiesto gotického kostola, ktorý stál na starom námestí v Ilave a zanikol koncom 18. storočia.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Mathias Hanisch – "nepoznaný maliar" oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej

zverejnené: 18. apríla 2020

Malá Hradná oltárny obrazPo požiari v interiéri kostola v Malej Hradnej v júli v roku 2016 bol pohľad na zadymené steny a oltáre čierne od zapáchajúceho dechtu viac než smutný. Neskorobarokový mobiliár kostola bolo potrebné v krátkej dobe reštaurovať. Prioritou bol hlavný oltár s obrazom patróna kostola sv. Vavrinca diakona. Reštaurovanie oltárneho obrazu prinieslo vzácny nález signatúry Mathiasa Hanischa, v slovenskom prostredí ojedinele doloženého  maliara poslednej tretiny 18. storočia.
 Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Obnova barokovej sýpky v Novom Meste nad Váhom (2018-2019)

zverejnené: 8. apríla 2020

Objekt tesne pred dokončením  obnovy (s novodobou bránou z 2. pol.20. stor.). Foto: I. Radimák, KPÚ Trenčín 2019V objekte barokovej sýpky v Novom Meste nad Váhom bola v rokoch 2018 – 2019 zrealizovaná komplexná obnova s cieľom vytvorenia nových výstavných priestorov - Galérie kresleného humoru. Sýpka, ako poschodová dvojkrídlová budova na pôdoryse v tvare L, je situovaná v radovej zástavbe v severnej časti Komenského ulice, pričom podľa v minulosti zrealizovaného architektonicko-historického výskumu bola v r. 1764 pristavaná ako hospodárske zázemie (na miesto lisovne postavenej z nepálenej tehly v r. 1705) k meštianskemu domu na Námestí slobody č. 1.
Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry

zverejnené: 19. septembra 2019

Logo DEKD 2019Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, pozýva pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičtva 2019 odbornú i laickú verejnosť dňa 26. septembra 2019 o 10:00 hodine  do  rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša biskupa v Porube, kde sa uskutoční podujatie pod názvom Klenot sakrálneho umenia hornej Nitry. Témou prednášok budú najstaršie dejiny kostola, jeho stavebno-historický vývoj, ikonografia výtvarnej výzdoby, a tiež súčasné aktivity domácich občianskych združení zamerané na prezentáciu pamiatky.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Záchrana historického krovu NKP hostinec v Novom Meste nad Váhom a nález iluzívneho okna

zverejnené: 29. apríla 2019

Krov počas obnovy, foto I. Radimák v r. 2019Národná kultúrna pamiatka Hostinec (č. ÚZPF 11568/1), získala svoju dnešnú podobu v priebehu troch základných stavebných etáp, pričom najstaršiu dochovanú stavebnú etapu predstavujú murivá pivnice pod jej východným krídlom, ktoré architektonicko-historický výskum datuje do 15. až začiatku 16. storočia. Na konci 17. storočia bol vybudovaný dvojpodlažný objekt – dnešné severné krídlo, čím vznikol uzavretý 4. krídlový komplex.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Nález kalichu z konca 15. až 16. storočia v Nitrianskom Pravne

zverejnené: 18. decembra 2018

Kalich z konca 15. až 16. storočiaNa konci roku 2018 bola zahájená obnova ďalšej cirkevnej pamiatky v Nitrianskom Pravne a to kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka bola postavená v roku 1770 ako neskorobaroková centrálna stavba zaklenutá kupolou s lucernou a stavbu financoval Andrej Briešťanský. Kaplnka stojí na mieste súčasného cintorína, ktorý vznikol po jej postavení. Pri sanácií – zemných prácach – kaplnky bol objavený kalich, pravdepodobne pochádzajúci z konca 15. až 16. storočia.


Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre

zverejnené: 4. októbra 2018

Piaristi a barok na hornej NitreV rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora v Prievidzi,  odozva  dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom umení  regiónu, a tiež málo známa osobnosť zakladateľa rehole sv. Jozefa Kalazanského (*1557 † 1648) vo výtvarných zobrazeniach zachovaných v kostole a kláštore piaristov.Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín 2017 - 2018

zverejnené: 24. septembra 2018

Logo DEKD Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na seminár, pripravený v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018, ktorý sa bude konať v piatok 28. septembra 2018 v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch refektára Kolégia piaristov v Trenčíne. Témou seminára je reštaurovanie vybraných sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín, ktoré bolo realizované v uplynulých rokoch

Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

zverejnené: 29. júna 2018

Trenčín - obnovené Mierové námestieV sobotu 19. mája 2018 bolo v Trenčíne slávnostne otvorené zrekonštruované Mierové námestie, ktoré je zároveň centrom Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Víťazný architektonický návrh Ateliéru RAW vzišiel z hlasovania verejnosti i posúdenia odborníkov. Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. €, pričom súbežne s povrchmi boli kompletne vymenené aj opotrebované inžinierske siete na náklady ich správcov, čo predstavovalo investíciu vo výške ďalších 2 mil. €.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Obnova kalvárie v Považskej Bystrici

zverejnené: 28. júna 2018

Kalvária je situovaná na strmom kopci vo východnej časti mesta Považská Bystrica a východne od jeho hlavnej zástavby. Jej kompozíciu tvorilo charakteristických 12 malých murovaných zastavení, kamenné súsošie Kalvárie s trojicou ukrižovaných a smútiacimi postavami Panny Márie, Jána Evanjelistu a Márie Magdalény a vo vrchole malé jednolodie s polkruhovým uzáverom – Kaplnka sv. Márie Magdalény. S postupnou prípravou a realizáciou obnovy a záchrany považskobystrickej kalvárie sa začalo od roku 2004.

Čítať ďalej >>

KPÚ Trenčín - Podujatie Noc kostolov

zverejnené: 21. mája 2018

Krajský pamiatkový úrad Trenčín Vás ako jeden z organizátorov pozýva na podujatie s názvom Noc kostolov, ktoré sa uskutoční v piatok 25. mája 2018 v priestoroch farského kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi.

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu
;