SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Košice

Košická abeceda ...

zverejnené: 11. mája 2022

Urbanistický vývoj mesta Košice - mapaK májovým sviatkom a dňom mesta Košice si pamiatkari pripravili svoj „pamiatkarský darček“ (nielen) pre Košičanov. V čase pandémie, karantén a home-office v prvom švrťroku 2022 bolo opäť trochu viac času na bádanie či spracovávanie neznámeho. V tom všetkom sa našiel čas aj na pokračovanie série digitálnych mapových podkladov pre užívateľov mesta a pre jeho fanúšikov.  V „ateliéri KPÚ Košice“ sa tak zrodila ďalšia mapová „košická abeceda“ urbanistického vývoja. Poslúži pre lepšie vizuálne či celostné poznanie územia MPR Košice – našej najväčšej pamiatkovej rezervácie na Slovensku, spolu ochranným pásmom, v širšom historickom kontexte veľkého urbanizmu Košíc. Viac nájdete v najnovšom článku KPÚ Košice a hlavne v jeho grafických prílohách...Čítať ďalej >>

Žijúca legenda …

zverejnené: 2. mája 2022

Kampanológ Juraj Spiritza a jeho celoživotné ocenenieNa zámku vo Zvolene boli ocenení noví laureáti ceny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej - Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany nášho pamiatkového fondu. Odborná komisia vybrala osobnosti, ktoré sa významnou mierou podieľali na formovaní pamiatkovej starostlivosti a prezentácii nášho kultúrneho dedičstva. A jedným z nich je aj archivár, historik a legendárny žijúci kampanológ - Dr. Juraj Spiritza. Pri tejto výnimočnej príležitosti chceme s Vami v radosti zdielať príbeh jeho zvonivého života, diela a jeho stopy v nás i medzi nami v našom slávnostnom novom článku ...


Čítať ďalej >>

Kvitnúci raj...

zverejnené: 11. apríla 2022

Svätenie jari v štóskom parku
Blízkosť Veľkej Noci sa nám spája s blízkosťou Zmŕtvychvstania i nového života. Staré odumiera, nové sa rodí, tak ako vo večnom kolobehu zeme. Osobitne aj symbolika Kvetnej nedele spojená s kvetmi ako predobrazmi palmových vetiev, ktorými židovský ľud vítal Ježiša v Jeruzaleme. A v našom sľúbenom pokračovaní Vás zo svätého mesta nachvíľu prenesieme na prechádzky kúpeľami v Štóse s oživujúcim zvítaním s historickým parkom – kvitnúcou národnou kultúrnou pamiatkou. Práve vďaka prírodnému prostrediu tu blahodarne pôsobí na zdravie návštevníkov osobitné zloženie skladby drevín. Klienti sem radi prichádzajú ako do kvitnúceho raja, aby sa vyhli obdobiu alergizujúcich rastlín v ich domácom prostredí. A tak aj „zelené“ kultúrne pamiatky nás všetkých môžu uzdravovať, a to Vám úprimne prajeme s pozvánkou na spoločnú prechádzku - na svätenie jari v Štóse v novom článku Krajského pamiatkového úradu v Košiciach...
 

Čítať ďalej >>

Slnečné kúpele ...

zverejnené: 23. marca 2022

Ilustračná fotografia - Kúpele v ŠtóseV čom sú historické kúpele v Štóse výnimočné a zároveň odlišné od iných podobných kúpeľov? Známe sú predovšetkým ako klimatické kúpele pre liečenie rôznych alergií a chorôb dýchacích ciest. V ich areáli sa zachovala časť pôvodnej architektúry z konca 19. a začiatku 20. storočia, ako aj z medzivojnového obdobia, ktorá je nositeľom pamiatkových hodnôt spolu s chráneným historickým parkom. Predstavíme Vám v skratke vznik a históriu kúpeľov, ale aj ich súčasný stav, ich hodnoty a výzvy pre budúcnosť.

Čítať ďalej >>

Ako fénix z popola ...

zverejnené: 10. marca 2022

10. výročie požiaru hradu Krásna Hôrka
Presne pred desiatimi rokmi, 10. marca 2012, boli hasiči privolaní k jednému z najkrajších slovenských hradov - na Krásnu Hôrku. Fatálnym požiarom tu boli náhle zasiahnuté veľké časti hradu, a tak celé Slovensko v šoku i s napätím sledovalo toto „horiace predstavenie“ v priamom prenose. Vďaka správne zvolenej taktike a vynikajúcej spolupráci zasahujúcich zložiek, a následne tiež všetkých angažovaných odborníkov a inštitúcií sa napokon podarilo uchrániť 90% celkových zbierok, ktorých historická hodnota je nevyčísliteľná. Krajský pamiatkový úrad Košice so svojimi odborníkmi na úseku historickej architektúry, archeológie i kampanológie, ktorý sa dodnes spolupodieľa na záchrane hradu, sa týchto prác zúčastňoval už od začiatku, a to nielen ako štátna správa pre ochranu pamiatkového fondu, ale aj ako teleso výkonných odborníkov – okamžite, keď požiarnici povolili múzejníkom a iným oprávneným špecialistom vstup na hrad. Dnes pri jeho 10. výročí si požiar hradu s príbehom pomoci a záchrany pripomíname pre Vás doteraz nezverejnenou pamiatkarskou fotogalériou....

Čítať ďalej >>

Posledný mohykán ...

zverejnené: 31. januára 2022

Historický trakčný stožiar v KošiciachPamäť pozná pamiatky a pamätihodnosti. Pamiatkári pamätajú aj na pamätihodnosti ! V dlhodobej úspešnej spolupráci s odborníkmi a s obcami spoločne objavujú a zachraňujú pre nás a pre ďalšie generácie často i zabudnuté príbehy „posledných mohykánov“.  Jeden taký - hrdzavý zabudnutý stĺp je hlavným hrdinom nášho košického električkového historického objavu. Vďaka spolupráci s autorom Ivanom Tatranským Vám prinášame náš nový članok ...
Čítať ďalej >>

Dante v Košiciach …?

zverejnené: 31. decembra 2021

Dante v Košiciach?Ako v básni na prelome rokov, keď v novoročnú noc zvonia zvony, ponáhľa sa pútnik – snílko s vetrom zvona, s vetrom búrky po chvejúcej sa zemi…Veľký košický zvon Urban, znejúci v Urbanovej veži ako kedysi na pamiatku víťazstva nad morovou epidémiou, odzváňa nám smutnokrásne i ďakujúco na záver starého roka, vyzváňa s krehkou nádejou na začiatok nového. Ožívajú spomienky, príbehy, sny, blízki ľudia, tváre známe i neznáme. Hlas jeho úderov dvíha pohľad pútnika nahor, a tam sa stretáva s pohľadom tváre muža s vavrínovým vencom, zobrazeného medzi ostatnými v omietke na fasáde veže, nápadne, či skôr zdiaľky nenápadne sa ponášajúceho možno aj na oslavovaného talianskeho básnika Dante Alighieriho. Ožíva tak aj spomienka, ako pápež František v septembri tiež prechádzal okolo našej Urbanovej veže, a zvonili majestátne zvony. Ten istý pápež, ktorý Dantemu venoval v jeho výročnom roku svoj inšpirujúci list, upriamujúc aj naše vnímanie na spoločné putovanie očistcom i rajom v Božskej komédii. Sprítomňuje sa nám tu preto veľmi symbolicky aj dnešný - „košicko – danteovský“ omietkovo - pamiatkarský príbeh pre Vás, už na počiatku Roku Pána 2022…Čítať ďalej >>

Európska legenda - Dr. Patay Pál (1914 – 2020)

zverejnené: 8. decembra 2021

Dr. Patay Pál (1914 – 2020) - európska legendaDeň 8. december je v kalendári spojený s narodeninami jedného pozoruhodného Európana. Z Budapešti nám však presne pred rokom prišla smutná správa, že ešte 4. októbra nás opustil - Dr. Pál Patay – legenda stredoeurópskej archeológie a kampanológie – v nedožitom 106. roku svojho činorodého života. Už v mladosti sa začal zaujímať o najstaršie dejiny a navzdory tomu, že vojna a problémy po nej mu občas bránili venovať sa svojmu poslaniu, zostal mu do smrti verný. Vďaka tomu, že ho súčasne zaujali aj staré zvony, sa stal otcom kampanológie v Maďarsku. Mnohí pamiatkari, archeológovia, kampanológovia, muzeológovia a iní po celom Slovensku stále čerpajú z neuveriteľnej bohatosti jeho prác i z dobrodružnej inšpirácie jeho života. A práve vďaka všetkým krásnym ľudským i odborným prepojeniam si prostredníctvom osobného rozprávania archeologičky Dr. Márie Lamiovej z Košíc chceme aj my sprítomniť dary jeho života a tvorby pre naše časy ...
 

Čítať ďalej >>

Spomienka na prof. Jozefa Šimončiča (1928 - 2020)

zverejnené: 22. novembra 2021

Spomienka na prof. Jozefa ŠimončičaDnešným zastavením v našich článkových seriáloch chceme vzdať úctu a vďaku v spomienke. Venujeme ju pamiatke vzácneho človeka – nášho skvelého historika i archivára a veľmi obľúbeného pedagóga telom i dušou. V novembrových dňoch presne pred rokom tento pozemský svet navždy opustil vo veku 92 rokov profesor Jozef Šimončič z Trnavy. Spolu so všetkými jeho blízkymi na Slovensku i v zahraničí si ho aj my chceme znovu pripomenúť a sprítomniť ...

Čítať ďalej >>

Košický „Hviezdoslav“...?

zverejnené: 8. novembra 2021

Jozef Weber - reliéf na Dóme sv. Alžbety v KošiciachUž dlhé roky sa nás často mnohí pýtajú, pristaviac sa v Košiciach pri južnej strane Dómu sv. Alžbety – čo tam robí a prečo tam je do kameňa nad dvierkami do bočného schodiska vytesaný práve portrét básnika Pavla Országha Hviezdoslava s jeho typickou mašľou pod krkom ?! Usmievajúc sa, rozhodli sme sa v tomto roku 100. výročia odchodu do večnosti nášho básnika (8. novembra) raz a navždy ctenej košickej verejnosti, ba i návštevníkom nášho mesta a všetkým ctihodným čitateľom objasniť skutočný príbeh onoho „záhadného“ portrétu ...
 


Čítať ďalej >>

Spomienka na fotografa Alexandra Jirouška (1934 – 2021)

zverejnené: 4. novembra 2021

Spomienka na fotografa Alexandra Jirouška (1934 – 2021)31. októbra 2021 vo veku nedožitých 87 rokov náš svet a domov navždy opustil Ing. Alexander Jiroušek - významný slovenský fotograf, dokumentátor, blízky spolupracovník pamiatkových úradov, vyhľadávaný autor i spoluautor početných publikácií o kultúrnom dedičstve. V rámci Slovenska bol dostatočne známy bohatou fotografickou tvorbou pri prezentácii nášho dedičstva (nielen kultúrneho, aj prírodného!). Jeho naplnený životný príbeh bol spojený osobitne s Košicami a s východným Slovenskom – najmä jeho rodným Spišom. Spolu so širokou odbornou i laickou verejnosťou si ho preto chceme v tejto našej spomienke aj my symbolicky pripomenúť v mene celej pamiatkárskej komunity. V ďakovaní za jeho celoživotné dielo a za všetky tvorivé spolupráce v spoločnom hľadaní domácej krásy, vzdávame tak našu ľudskú úctu a tichú spomienku v poslednej rozlúčke ...

Čítať ďalej >>

Naše zvony a ich zvonári – nadčasový audioprojekt nehmotného dedičstva

zverejnené: 27. októbra 2021

Naše zvony a ich zvonári – nadčasový audioprojekt nehmotného dedičstvaPresne pred desiatimi rokmi - 27. októbra 2011 rozhodlo Ministerstvo kultúry SR o zápise fenoménu tradičného ručného zvonenia na zvony a funkcie zvonárov na Slovensku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Aj výročná Cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 za najvýznamnejšie aktivity v kategórii audiovízie a multimédií z oblasti kultúrneho dedičstva vyzdvihla do finále jeden náš zvonársky počin. A tak i vďaka úspešnému zápisu „žije“ náš osobitný nadčasový audioprojekt v dlhoročnej spolupráci kresťanského Rádia Lumen a Krajského pamiatkového úradu Košice. Už desať rokov každý týždeň prináša do domácností i do celého sveta cyklus populárno - odborných príspevkov. Ako jediný u nás systematicky vytvára a prezentuje jedinečnú zvukovú databázu stoviek historických i novodobých zvonov, zvonárov i zvonolejárov a pestrosti ich zvonenia. Viac sa už dozviete v najnovšom "zvonivom článku" s fotogalériou ...


Čítať ďalej >>

„ A predsa sa točí !...“ - Unikátny glóbus v jasovskej knižnici

zverejnené: 12. októbra 2021

Unikátny glóbus v jasovskej knižniciV tajomnom pološere knižničnej sály premonštrátskeho opátstva v Jasove  už 150 rokov robí nenápadne vznešenú spoločnosť tisíckam zväzkov kníh aj jeden úplne zabudnutý historický glóbus. Unikol súpisu starých glóbusov v Československu, ba i veľkému súpisu pamiatok. Vo svojej unikátnosti však neunikol našej pamiatkárskej pozornosti pri 900. výročí premonštrátov, i pri 500. výročí prvej úspešnej plavby Fernanda Magellana okolo guľatého sveta! Aký je príbeh tohto skoro „neznámeho“ jasovského glóbusu v rámci dejín glóbusov i dejín samotných premonštrátov s ich kláštorom sa dozvedáme v novom článku vďaka spolupráci s Mgr. Veronikou Timuľákovou, historičkou a knihovníčkou jasovskej kláštornej knižnice. Vitajte v točiacom sa svete !...Čítať ďalej >>

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom kraji

zverejnené: 27. augusta 2021

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v Košickom krajiAj tento rok pamiatkari v mesiaci september pripomínajú kultúrne dedičstvo, a KPÚ Košice sa s radosťou znovu pridáva k podujatiam. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v tomto jesennom mesiaci v kontexte zvolenej hlavnej témy v jednotlivých štátoch Európy. Aktuálne sa pripomína téma s takmer dovolenkárskym názvom - "Heritage: All-Inclusive!", teda - "Dedičstvo pre všetkých". Oslavuje sa spoločné dedičstvo Európy, ale aj naša rozmanitosť. Na Slovensku sa v tomto roku zapojilo niekoľko desiatok samospráv, inštitúcií, organizácií a občianskych združení s približne 120 aktivitami. Z toho priamo v Košickom kraji sa uskutoční okolo 30 akcií. Radi by sme dali do Vašej pozornosti aspoň tie z nich, ktoré sú so zapojením košického KPÚ a Pamiatkového úradu SR.
Logo DEKD 2021

Čítať ďalej >>

Japonsko v Košiciach

zverejnené: 16. augusta 2021

Japonsko v KošiciachImidž kultúrnych Košíc doputoval až do ďalekého Japonska už za socializmu ! Mesto totiž vo svete súčasného umenia preslávili i za hranicami „železnej opony“ medzinárodné sochárske sympóziá v kove vo Východoslovenských železiarňach (VSŽ) v rokoch 1967 - 1973. Stali sa veľmi prestížnym, obľúbeným a nadčasovým podujatím, usporadúvaným každoročne od polovice augusta do októbra vďaka vydarenej organizácii zo strany VSŽ Košice (dnes USS), SNG Bratislava a Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Pod záštitou UNESCO mali zúčastnení umelci „vytvárať ohniská umeleckej aktivity, kde umelci rozlišných národností, tvoriaci v prírode z miestnych zdrojov a inšpirácií ...

Čítať ďalej >>

Tradičné ručné zvonenie a zvonári – filmové stopy krehkého dedičstva

zverejnené: 29. júla 2021

Tradičné ručné zvonenie a zvonáriNa Slovensku sme jedným z posledných ostrovčekov ručného zvonenia v srdci Európy. Aj preto je v súčasnom svete elektroniky a digitalizácie, ustavične „vyzváňajúcich“ mobilov či nevkusných digitálnych zvonkohier potrebné chrániť v našich zvoniciach a kostolných vežiach vzácne historické zvony s ich autentickou hudbou. Vďaka živým zvonárom sú - alebo budú - nenahraditeľným hudobným i duchovným prameňom pre budúce generácie. Keďže ide o ohrozený kultúrny fenomén, v záujme jeho zachovania je preto nevyhnutné vzbudzovať jeho širokú podporu a celospoločenskú pozornosť, i nový záujem o neho. A to najmä v radoch samotných cirkevných komunít - aj v mladej generácii

Čítať ďalej >>

Zrod areálu Kostola sv. Ducha v Žehre – alebo ako sme svetové dedičstvo trošku rozhojnili

zverejnené: 6. júla 2021

Zrod areálu Kostola sv. Ducha v ŽehrePri menšom pátraní však musíme skonštatovať, že dobu, ani ďalšie podrobnosti vzniku a premien tohto okolitého areálu nepoznáme. Vieme len, že od počiatkov kostola v rokoch 1245 – 1275 sa plocha jeho okolia, ohraničená múrom, stala miestom pochovávania - areál mohol slúžiť ako cintorín už v 13. storočí. V 18. storočí cintorín zanikol, keďže v súvislosti s jozefínskymi nariadeniami museli byť príkostolné cintoríny zrušené. Predpokladáme teda, vzhľadom na pravdepodobnú existenciu cintorína, že ohradný múr tu stál už v období pred barokovými úpravami kostola okolo roku 1769, kedy mohla byť do jeho hmoty vstavaná aj otvorená kaplnka.

Čítať ďalej >>

Pražská prechádzka po 400 rokoch - Pamiatkárska pocta doktorovi Jánovi Jesseniovi † 21. jún 1621

zverejnené: 21. júna 2021

Pamiatkárska pocta doktorovi Jánovi Jesseniovi † 21. jún 1621Nočným rýchlikom „EC Jesenius“ sa z Košíc rútim v čase (po 400 rokoch !) nostalgickou cestou do Prahy - matky miest. Priťahovaný výročiami, s „krvavým“ 21. júnom míňam mesto Martin, kde je známa Jesseniova lekárska fakulta, na ktorej môžte za zásluhy v lekárskych vedách v dnešných pandemických časoch získať plaketu Jána Jessenia. Zahliadnuť sa dá i neďaleko ležiaca dedinka Turčianske Jaseno, odkiaľ pochádzali jeho šľachtickí predkovia, a kde je dodnes aj jeho socha a pamätná izba. Po polnoci sa už v „českej zemi“ vykláňam z okienka, hľadajúc v diaľke vesmíru objavenú planétku, pomenovanú ako inak - Jessenius.

Čítať ďalej >>

Hrašovík - boj o záchranu líp nebol márny

zverejnené: 10. júna 2021

Záchrana storočných líp v Hrašovíku Každý vodič, ktorý odbočí tesne za zákrutou od Košickej Novej Vsi z hlavnej cesty, vedúcej z Košíc smerom na Michalovce, doľava na cestu tretej triedy, musí okolo nich prejsť. Cesta vedie do malej dedinky Hrašovík, ktorá má necelých 400 obyvateľov. Tri mohutné stromy, a ten štvrtý je síce už len torzom, ale patrí nerozlučne k nim. Tesne pred nimi sa nachádza kamenný prícestný kríž. Už viac ako sto rokov mlčky pozorujú svoje okolie. Toto miesto volajú miestni „U kráľovnej“. Lipy netušia, že tu už niekoľko rokov nemuseli byť. Kvôli výstavbe diaľnice D1 mali byť vyrúbané a kríž mal byť posunutý o niekoľko metrov. Zachránili ich obyvatelia obce a kompetentní úradníci, ktorí ich vypočuli a slovko „nedá sa“ nahradili za - „dá sa, keď sa chce“. 
 


Čítať ďalej >>

Dómsky dotyk Dürera (A. D. - 3-D: tri diela...k 550. narodeninám)

zverejnené: 20. mája 2021

Albrecht Dürer, dotyk s majstromAlbrecht Dürer (21. máj 1471, Norimberg – † 6. apríl 1528 ), ktorého 550. výročie narodenia si pripomíname práve 21. mája v tomto roku, je nesporne najvýraznejšia postava umenia renesancie v zaalpských krajinách. Narodil sa v Norimbergu, v rodine zlatníckeho majstra, pochádzajúceho z Uhorska. Predovšetkým jeho zásluhou sa stali techniky medirytiny a drevorezu samostatnými umeleckými druhmi. Medzi prvými majstrami začal experimentovať a používať techniku leptu, pričom vychádzal zo skúseností svojej zlatníckej profesie a jej vlastnej nielistickej technike zdobenia. Po svojich učňovských rokoch, v dielni svojho otca a neskôr v dielni maliara a rytca Michaela Wohlgemuta a Martina Schongauera, a po študijných cestách v Taliansku a Nizozemsku sa presadil na tú dobu avantgardným prejavom - spojením talianskej patetickosti vo figurálnych kompozíciách s poetickým, ale realistickým pohľadom na krajinu a priestorovú perspektívu, typickým pre nizozemské maliarstvo.


Čítať ďalej >>

Umením a slovom - kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

zverejnené: 7. mája 2021

Výstava VSG - kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v JasoveKonvent premonštrátov sv. Jána Krstiteľa v Jasove patrí medzi najstaršie mníšske komunity na Slovensku. Jeho kláštorný areál je cennou neskorobarokovou národnou kultúrnou pamiatkou európskeho významu, z obdobia druhej polovice 18. storočia. Kláštor s kostolom a knižnicou, zakomponovaný do krajiny, tu tvorí súhrn krajinných, architektonických, umelecko-remeselných a výtvarných hodnôt, ktoré sú predmetom ochrany. Keď si uvedomíme, čím všetkým prešiel v dejinách, je pozoruhodné, že napriek všetkým nepriaznivým vplyvom aj tak ostalo zachované množstvo jeho súčastí, vybavenia, mobiliáru a súvisiacich pamätihodností a predmetov, ktoré ostávajú v tieni poznania. Bohatstvo a krása jasovských premonštrátskych hnuteľných pamiatok v sebe zahŕňajú pozoruhodnú škálu pestrosti ...Čítať ďalej >>

Návštívte Máraiovcov na Mäsiarskej v Košiciach!

zverejnené: 27. apríla 2021

Pamätná výstava S. Maraia v KošiciachAk „náhodou“ zablúdite pri najbližšej návšteve Košíc na Mäsiarsku ulicu k domu č. 35 (v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 3622/1), ocitnete sa v stredovekej časti mestskej pamiatkovej rezervácie, v radovej zástavbe pôvodnej historickej ulice mäsiarov a bitúnku. Dvojkrídlový a dvojpodlažný pavlačový meštiansky dom, postavený na typickej pozdĺžnej parcele, ukrýva v „čítanke svojho príbehu“ - dohromady až päť navonok „nudných“ stavebno-historických etáp. Počnúc od 14. storočia, kedy tu stáli ešte dva najstaršie stredoveké domy, cez 16. storočie, keď boli pravdepodobne scelené do jedného, s pristavaným dvorovým krídlom, až po ďalšie prestavby v 18. storočí, a potom i na prelome 18. a 19. storočia s priblížením sa až k dnešnej podobe.


Čítať ďalej >>

Spišskonovoveská Kalvária z dielne Majstra Pavla z Levoče - pašiové mystérium jedného „farebného“ reštaurova

zverejnené: 12. apríla 2021

Reštaurovanie Spišskonovoveskej kalvárie z dielne Majstra Pavla z LevočeV symbolike pašiových zastavení pri Ukrižovanom Kristovi Vám chceme v oktáve Veľkonočných sviatkov priniesť reštaurátorsko-pamiatkarský príbeh súsošia Kalvárie zo Spišskej Novej Vsi: ako sa skutočne stal, a čo mu predchádzalo, i čo bude ďalej. My dnes chceme spolu s Vami obdivovať tu okrem dotýkajúcej sa  - priam ožívajúcej autentickej ľudskosti postáv doslova z Veľkonočného mystéria – aj ich krásu a detaily, charakteristické pre diela Majstra Pavla z Levoče: pomerne sploštené čelo, pery a tvorenie príznačných fúzov a brady, typické delenie článkov prstov na rukách, ale aj neskutočnú dokonalosť opracovania povrchu, s citom pre tvar, plastickosť, farebnosť či kompozíciu. Nechajme teda prehovoriť stredovekého ducha umelcov remesla rezbárskeho ...

Čítať ďalej >>

Nečakaný návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do Rožňavy

zverejnené: 2. apríla 2021

Návrat odcudzeného obrazu sv. Klimenta do RožňavyPosledný marcový deň v roku 2021 sa do Rožňavy po dvadsiatich ôsmych rokoch aj „bez kopania“ a akoby malým pamiatkárskym zázrakom nečakane navrátil vzácny obraz sv. Klimenta – rímskeho pápeža od Antona Haffnera z roku 1866. Toto nezvestné umelecké dielo bolo spolu s ďalšími umeleckými predmetmi odcudzené z miestnej kaplnky na Kalvárii ešte v roku 1993, kde pôvodne vo svätyni táto olejomaľba na plátne visela. Svätý Kliment (Klement) I. – Rímsky, ako pápež z 1. storočia je v Cirkvi váženým uctievaným svätcom – mučeníkom (sviatok 23. novembra), a je tiež patrónom baníkov, námorníkov či kamenárov.  Čítať ďalej >>

Košická Immaculata – znovuobjavené znamenie záchrany

zverejnené: 11. marca 2021

Košická Immaculata – znovuobjavené znamenie záchranyMarcové prvé výročie pandémie 21. storočia nás navracia k podobným výročiam, odkazoma snáď i povzbudeniam. O to viac pri všadeprítomných morových pamiatkach v mestách na Slovensku. A tak by sme Vám aj z Košíc chceli sprítomniť pamiatkársky príbeh i odhaľovanie krásy tristoročného súsošia Nepoškvrneného Počatia Panny Márie – Immaculaty v Košiciach (z lat. immaculata – nepoškvrnená). Košický morový stĺp z čias baroka sa zrodil z veľkej vďaky za prekonanie i ako pamiatka na početné obete veľkej morovej epidémie, ktorá v rokoch 1709 – 1710 postihla celé Uhorsko i veľkú časť Európy.

Čítať ďalej >>

„Ako mušľa na morskom brehu ...” Storočnica krompašskej vzbury a jej nadčasový pamätník.

zverejnené: 21. februára 2021

Storočnica krompašskej vzbury a jej nadčasový pamätníkOkrúhle 100. výročia nás obvykle prebudia – možno k návratom, či retrospektívam kolektívnej pamäte. A práve 21. februára v tomto roku si pripomíname storočnicu obetí tzv. Krompašskej vzbury, s ktorou je zviazaných v meste Krompachy viacero kultúrnych pamiatok. Aj keď je mesto známe skôr pre svoje pomerne bohaté industriálne historické dedičstvo, nájdeme tu aj barokovo – klasicistický kaštieľ, historickú radnicu, pamätné tabule, sakrálne pamiatky ako napríklad kaplnku sv. Jána Nepomuckého, či kostoly katolícky a evanjelický, ale predsa len asi najznámejší je tento tematický súbor pamiatok.

Čítať ďalej >>

Krása a radosť pre rok 2021. Novoročno-(po)vianočný pozdrav z košickej redakcie.

zverejnené: 28. januára 2021

Krása a radosť pre rok 2021 - pozdrav z košickej redakcieAj Vám sa stáva, že posledný - najlepšie ukrytý a náhodne znovu nájdený - zabudnutý vianočný darček si objavíte a rozbalíte až niekedy v novom roku ? O to väčšia nečakaná radosť, premilé prekvapenie v sivej, už prozaickej každodennosti januára - („ach, aké prelestné sú tieto januáre“) ! My však nechceme zabudnúť na Vás, ctihodní naši verní čitatelia a čitateľky, fanúšikovia i fanúšičky, kolegovia a kolegyne, staronoví i novozrodení súpútnici po cestách dobrodružstvami ducha, umenia i kultúrneho dedičstva. Vy ste vždy darom ... Chceme preto začať hneď úprimným ďakovaním.

Čítať ďalej >>

Košický Jeruzalem alebo nová mapová vízia opevnenia mesta

zverejnené: 7. decembra 2020

Nová mapová vízia opevnenia mesta KošiceKaždé opevnené mesto stredoveku malo svoj najvyšší vzor v nebeskom Jeruzaleme. Nový komplexný mapový výstup pre poznanie, popularizáciu a vyhodnocovanie historického opevnenia mesta od najstarších čias po jeho zánik i novodobú prezentáciu na KPÚ Košice vypracovali kolegovia ing. arch. Róbert Kiráľ a archeologička PhDr. Marcela Ďurišová. Ako vieme, Košice so svojimi troma hlavnými pásmi hradieb patrili už od stredoveku k najlepšie opevneným mestám v strednej Európe. Nový zverejnený dvojplán „HRADBY – MESTA – KOŠICE“ pozostáva zo schémy mestského opevnenia v jeho vrcholnej fáze, ktorá je prekreslením historického plánu pevnosti Košice (Festung Caschau) z rokov 1754-1755 do aktuálneho plánu mesta.


Čítať ďalej >>

Evanjelický cintorín v Košiciach – „diamant v hrude nezhnije“

zverejnené: 23. novembra 2020

Evanjelický cintorín v Košiciach V októbrovom mesiaci reformácie a v dušičkovom čase spomienok na našich zosnulých na cintorínoch si s hrdosťou sprítomňujeme znovuobnovovaný klenot „v hrude“ Košíc. Historický evanjelický cintorín na Žriedlovej ulici (vedľa starej sladovne) na západnom svahu tzv. Hliníka neďaleko historického jadra mesta bol založený už v roku 1687, a neskôr v roku 1780 rozšírený, s početnými radmi kamenných náhrobkov a rodinných hrobiek, ohradený kamenným múrom. Jeho plochu pre potreby košických evanjelikov vyčlenili mestskí radní cielene mimo hradieb, keď sa chrám sv. Alžbety a kaplnka sv. Michala spolu s prináležiacimi cintorínmi vo vnútornom meste vrátili do vlastníctva katolíkov. Pochovávali tu košických evanjelikov nepretržite v niekoľkých vrstvách až do roku 1889, a ešte aj neskôr, ale už len so zvláštnym povolením od mesta pochovávať v rodinných hrobkách.
 

Čítať ďalej >>

Urbanova veža v Košiciach – reštaurovanie fasád

zverejnené: 2. novembra 2020

Urbanova veža v Košiciach – reštaurovanie fasádReštaurátorské práce na fasádach veže sv. Urbana, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Dóm sv. Alžbety s areálom, boli realizované v apríli - septembri 2020 tímom reštaurátorov (Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rešt., Prof. Akad. soch. Jozef Porubovič, Akad. soch. Vladimír Višváder, v súčinnosti s Dr. Ing. arch. Jánom Krchom, PhD. autorom architektonicko-historického pamiatkového výskumu veže), a boli zamerané na konzerváciu, dopĺňanie a rekonštrukciu zachovaných častí autentických vrstiev prvej renesančnej etapy veže s rešpektovaním slohovo mladších zachovaných prvkov (v podobe štylizovaného torza fabiónovej rímsy s čiastočne zachovanou sgrafitovou výzdobou z druhej renesančnej etapy. Krajský pamiatkový úrad Košice počas prác ocenil vysoko odborný postup reštaurátorov k dielu, citlivý a šetrný zásah na fasádach tejto stavby v srdci mesta.

Čítať ďalej >>

Memento mori – alebo kamenní svedkovia čiernej smrti

zverejnené: 21. októbra 2020

Filmový dokument Memento moriAktuálna doba celosvetovej pandémie nás v tomto roku vedie k pozastaveniu sa, k zamysleniu, k hľadaniu historických i nadčasových súvislostí. Vedie nás ale predovšetkým k hľadaniu nádeje a východísk vo vzájomnej spolupatričnosti i spolupráci. V duchovnej sfére kultúry, umenia, i spoločného kultúrneho dedičstva - v úzkych prepojeniach pri ich výskume či záchrane často nachádzame práve tu silné inšpirácie. A aj v spojení osvedčenej spolupráce filmárov, umelcov a odborníkov košického i prešovského kraja sa zrodil v tejto sfére pôsobivý nový filmový formát.


Čítať ďalej >>

Príbeh košickej Katky – našej parnej unikátky

zverejnené: 14. októbra 2020

Košická lokomotíva KatkaNajstaršia parná lokomotíva Katka U 36.003 – naša unikátna hnuteľná národná kultúrna pamiatka „na kolesách“ patrí ozaj k európskym raritám. Vyrobili ju v nemeckej lokomotívke Hagans v Erfurte ešte v roku 1884 a jej rovesníci už dávno odpočívajú na dôchodku. Košická Katka je však výnimočná tým, že dnes stále ešte jazdí podľa cestovného poriadku. Je to trojnápravový úzkorozchodný parný rušeň, ktorý bol pôvodne dodaný na trasu Gelnica - Smolnícka Huta s rozchodom 1000 mm, kde slúžil viacmenej až do 50-tych rokov 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny bola Katka použitá ešte aj na dráhe Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica, v socialistickej ére bola zas chvíľu inštalovaná na pomníku v depe v Spišskej Novej Vsi, aby potom mohla byť v novej ére - po kompletnej renovácii v Českých Veleniciach - v lete 1991 nasadená ako funkčný múzejný exponát už v Košiciach.


Čítať ďalej >>

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji

zverejnené: 22. septembra 2020

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom krajiPamiatkari každoročne slávia svoje sviatky v mesiaci september, a KPÚ Košice sa s radosťou pridáva k podujatiam. Aktuálne sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) konajú v 50-tich štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a v tomto roku sa na Slovensku v rámci septembrových dní osobitne pripomína vzťah histórie a vzdelania pod témou „Minulosť vzdeláva“ ("Heritage and Education"). Ako v tlačovej správe k podujatiu uviedla hlavná koordinátorka DEKD na Slovensku Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. – priamo v Košickom kraji sa uskutoční 36 aktivít. Radi by sme dali do Vašej pozornosti vo výbere najzaujímavejšie z nich.

Čítať ďalej >>

Vízia oživenia košickej Dolnej brány

zverejnené: 2. septembra 2020

Dolná mestská brána v KošiciachKošice so svojimi troma hlavnými pásmi hradieb patrili už od stredoveku k najlepšie opevneným mestám v strednej Európe. Zároveň boli aj zbrojnicou Horného Uhorska – sídlili tu vďaka tomu cisárska i kráľovská, i mestská zbrojnica, delolejárne, vysoké vojenské úrady, či hlavný hornouhorský kapitán. Opevnenie obkolesovalo stredoveké jadro mesta. Tvoril ho hradbový múr s dovnútra otvorenými hranolovými vežami a prvý okruh hradieb bol postavený už v druhej polovici 13. storočia. Neskôr v 14. a 15. storočí pribúdali ďalšie okruhy a rozšírenia, nazvané podľa panovníkov – žigmundovská, jiskrovská, korvínovská. Archeologicky prezentovaný areál tzv. Dolnej brány v Košiciach - pozoruhodnosť Hlavnej ulice - predstavuje súbor navzájom prepojených objektov opevnenia a neskoršieho systému kanalizácie mesta.
 


Čítať ďalej >>

Oživené artefakty depozitára Košíc na prestížnej výstave

zverejnené: 21. augusta 2020

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSGMestská pamiatková rezervácia Košice je v našej krajine najväčším pamiatkovo chráneným územím. Tu pôsobí ako odborný poradný orgán primátora aj osobitná Komisia pamätihodností mesta so zastúpením pamiatkarov. Náleží jej bohatá a zaujímavá agenda, a v rámci nej aj tzv. depozitár artefaktov. Už v roku 2006 ho mesto zriadilo pre vyhľadávanie a zhromažďovanie autentických hmotných dokladov a dokumentov, súvisiacich so záchranou pamiatok, iniciátormi boli poslanci mestského zastupiteľstva, Krajský pamiatkový úrad Košice a členovia Spolku pre podporu skrášľovania mesta Košice. Dlhoročným akčným odborným správcom depozitára bol od počiatku až do jesene 2019 známy historik umenia, bádateľ a aktivista Mgr. Gabriel Kladek. 


Čítať ďalej >>

Svätojakubská cesta v Košiciach žije aj s pamiatkármi !

zverejnené: 10. augusta 2020

Svätojakubská cesta v KošiciachV doznievaní júlového sviatku svätého Jakuba apoštola (25. júl) s dávnou stredovekou tradíciou putovania k jeho hrobu do Santiaga de Compostela v Španielsku si ju aj u nás pripomíname. Sú to už presne štyri roky, čo bola prvýkrát na Slovensku v historickom jadre mesta – a to práve v Košiciach - označená slovenská vetva medzinárodnej pútnickej svätojakubskej cesty. Veľmi obľúbený sv. Jakub ako patrón Španielska bol vzývaný okrem iného aj proti moru a iným epidémiám, čo je v súčasnej pandémii tiež silný aktualizačný moment ...


Čítať ďalej >>

„Tu sú levy“ - alebo nová mapa košických monumentov

zverejnené: 5. augusta 2020

Nová mapa košických monumentov Na dávnych mapách námorníkov i svetových objavovateľov boli neznáme a neprebádané končiny označované príznačným latinským názvom – „Hic sunt leones“, alebo aj „Hic sunt dracones“ – teda „tu sú levy“ (alebo draci). V čase pandémie, karantén a home-office bolo v prvom polroku zrazu viac času aj na bádanie či spracovávanie neznámeho. V tom všetkom sa našiel čas aj na dokončenie dlho pripravovaného digitálneho vylepšenia mapových podkladov „s levími miestami“ pre chránené územia. Zamestnanec KPÚ Košice Ing. arch. Róbert Kiráľ finalizoval nový komplexný mapový výstup pre poznanie a vyhodnocovanie územia Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice (MPR) – našej najväčšej pamiatkovej rezervácie na Slovensku, spolu s jej ochranným pásmom.


Čítať ďalej >>

Počiatky premeny poslednej bane na Spiši na industriálny skanzen

zverejnené: 17. júna 2020

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu K aktuálnej téme ochrany a popularizácie industriálneho dedičstva sa výrazným počinom prihlásila aj obec Poráč v spišsko-gemerskej banskej oblasti. Z iniciatívy starostu Ing. Petra Volčka a v spolupráci s KPÚ Košice i Tovarišstvom poráčskeho baníctva bol v roku 2018 vyhlásený za industriálnu národnú kultúrnu pamiatku (NKP) povrchový areál barytovej bane na Poráči. V danom čase bolo avizované ukončenie ťažby v Bani Poráč (ako poslednej funkčnej hlbinnej bane na Spiši) z dôvodov klesajúcej rentability dobývania barytovej základky.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Náhrobok, skrývajúci príbeh Marie Bárkány, slávnej herečky z Košíc

zverejnené: 5. júna 2020

Náhrobok herečky Marie BárkányMapka Košické kiná nám pripomína, že Košice nemajú ani slávne filmové štúdiá, ani sa tu nenatáčajú vychytené seriály. Napriek tomu Košice žijú filmom od počiatku jeho histórie. Svedčia o tom obľúbené „stánky múz“ už od 19. storočia, ktoré obohatili spoločenský život mesta, desaťročia obľúbeného „Filmového festivalu pracujúcich“ v košickom amfiteátri, a samozrejme, i Art Film Fest, ktorý sa tu udomácnil v 21. storočí. Vďaka divadlu a filmu si tu možno viac uvedomujeme, kedy a čo v našich životoch (len) hráme, ako pôsobíme, kedy sme naozaj sami sebou, a kým naozaj sme.
 


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Príbeh budovy Železničného riaditeľstva v Košiciach

zverejnené: 14. mája 2020

Železničné riaditeľstvo v Košiciach Medzi významnými a verejnosti známymi kultúrnymi pamiatkami Košíc ostávajú niektoré neprávom zabudnuté, aj keď tiež monumentálne, ale mladšie stavby, ktoré majú tiež dobrodružné životopisy, hodné pozornosti a prezentácie. Patrí k nim aj majestátna budova Železničného riaditeľstva na ulici Železničná 1 – Gorkého 2 v Košiciach, a v aktuálnych časoch daňových priznaní sa mnohým z nás pripomína práve kvôli tomu, že je najnovšie sídlom Daňového úradu. Budovu postavili ako prevádzkový objekt Železníc Slovenskej republiky: je to rozsiahla štvorkrídlová trojpodlažná stavba s asymetrickou sedlovou strechou nad jednotlivými krídlami, s vnútorným dvorom. Je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1328/1, a nachádza sa pri severnej hranici Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice.  

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Evanjelický kostol v Štítniku - perla gotickej cesty Gemera s obnovenou strechou

zverejnené: 6. mája 2020

Evanjelický kostol v Štítniku s obnovenou strechouStredoveký farský kostol v Štítniku sa v premenách časov a historických príbehov stal pre miestnych i návštevníkov, laikov i odborníkov dnes známy ako evanjelický kostol augsburského vyznania v Štítniku v okrese Rožňava na Gemeri. Je výnimočnou a často navštevovanou národnou kultúrnou pamiatkou v Košickom kraji, evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 558/1. Je známy a veľmi obľúbený na trase tzv. Gotickej cesty najmä vďaka unikátnym stredovekým nástenným maľbám zo 14. - 15. storočia, či vďaka vzácnemu historickému mobiliáru.


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Obnova hradu v Markušovciach

zverejnené: 29. apríla 2020

Obnova hradu v MarkušovciachHrad v centre obce Markušovce sa rozkladá na vyvýšenine nad kedysi významnou komunikáciou, vedúcou údolím Hornádu od východu na Spišskú Novú Ves. Opevnený areál je situovaný v tesnom susedstve rímskokatolíckeho kostola sv. Michala archanjela, obkoleseného samostatnou murovanou ohradou, a spolu s ním tvorí charakteristickú siluetu hromadnej zástavby obce. Toto opevnené šľachtické sídlo je členené na vyššie položené jadro lichobežníkového pôdorysu na východnej strane, vymedzené hradbovým múrom s tromi nárožnými baštam, a zo západného predhradia.


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Spišský hrad žije! Svetové novinky zo svetovej lokality.

zverejnené: 23. apríla 2020

Obnova a údržba Spišského hraduV kultúrnom svete v čase koronakrízy sa pre budúcu záchranu a podporu v oblasti svetového kultúrneho dedičstva a súvisiaceho cestovného ruchu aktivizujú inštitúcie UNESCO motivačnými ponukami online kurzov či programov zdarma pre všetkých záujemcov. A tak by sme sa s Vami radi aj my „len tak“ podelili s najnovšími aktualitami z regiónu Spiša z lokality so svetovým dedičstvom. Z činnosti KPÚ Košice – pracoviska v Spišskej Novej Vsi so sídlom v Levoči Vám prinášame aktuálnu reportáž o pokračujúcej rekonštrukcii NKP - Spišského hradu. Stavebné práce, spojené s I. etapou obnovy v areáli hradu, pokračujú obnovou tzv. kapitánskeho domu a jeho novým sociálno – hygienickým zázemím.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Zvonárska spomienka na katedrálu Notre Dame - rok po požiari

zverejnené: 15. apríla 2020

Veže Notre-Dame v Paríži, foto: Z.Strnková, KPÚ KošiceNielen pamiatkari, ale celý svet si 15. apríla pripomína prvé výročie požiaru parížskej katedrály Notre Dame. Nezabudnuteľný pohľad z tých dní na spadnutý kríž, stojaci uprostred veľkého zhoreniska na podlahe chrámu, ostáva pre mnohých z nás ako silné memento aj pre súčasnosť („Stat crux, dum volvitur orbis“). Veľa sa odvtedy popísalo o samotnej katedrále, o hodnotách, ktoré uchováva, najnovšie sa veľa diskutuje o jej chystanej obnove či reštaurovaní. Trochu sa však pozabudlo na jej zvony. Sú taktiež zaujímavé - svojím počtom a symbolikou, svojimi príbehmi. Niekoľko z nich dokonca minuloročný požiar neprežilo, väčšina však, našťastie, ďalej slúži na svojom mieste.Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Božie hroby košické ...

zverejnené: 8. apríla 2020

Kalvária – Boží hrob, Košice. Zdroj: KPÚ KošiceNadväzujúc na úvodný citát zo starobylej kázne na Bielu Sobotu vo Veľkonočný týždeň Vám v tematickom pokračovaní našich zdieľaní chceme aj my sprítomniť tajomstvá Veľkého Piatku i Bielej Soboty očami pamiatkárov. Možno opäť aspoň virtuálnym jednoduchým obrázkovým zastavením sa v skúšaných časoch týchto bytostných chvíľ, v spoločnom prežívaní s vierou a nádejou. Tentokrát – ako to evokuje nadpis – zastavením sa pri Božích hroboch významných košických kostolov z bohatého archívu KPÚ Košice spred pár rokov.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - 500 rokov Raffaela ... aj v Košiciach!

zverejnené: 6. apríla 2020

Sixtínska Madona na fasáde domu na Hlavnej 37, Košice; zdroj: archív KPÚ Košice Práve v tomto kalendárnom roku na deň 6. apríla pripadá presne 500 rokov od smrti svetoznámeho talianskeho renesančného génia –  architekta a maliara Raffaela Santiho z Urbina (1483 -1520). Svet si pripomína tohto majstra po celý rok početnými podujatiami a veľkolepými výstavami, ktoré však nateraz, žiaľ, nečakane prerušila vírusová pandémia. Napriek tomu, mysliac osobitne na dianie a ľudí v ťažko skúšanom Taliansku, aj pri dnešnom výročí vzdávame Raffaelovi i my aspoň skromnú pamiatkársku poctu. Veď priamo na Hlavnej ul. č. 37 v Košiciach, hneď pri Dóme sv. Alžbety, v oválnej orámovanej kartuši medzi oknami na poschodí barokového meštianskeho domu nájdeme Madonu, inšpirovanú práve Raffaelovym dielom.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Sväté schody na Kalvárii v Košiciach

zverejnené: 3. apríla 2020

Sväté schody, Košická kalvária,zdroj: archív KPÚ KošiceVeľkonočné ohlasy výskumu a znovuoživenia v čase.
Sväté schody sú podľa tradície kamenné stupne schodiska, po ktorých kráčal Ježiš Kristus v paláci Pontia Piláta v Jeruzaleme. Po ich prenesení sa nachádzajú ako jedna z najväčších a najposvätnejších relikvií kresťanstva s kvapkami Kristovej krvi priamo v Ríme - v objekte na námestí Piazza di San Giovanni in Laterano, hneď oproti Lateránskej bazilike. Na svete existuje viacero imitácií Svätých schodov, ktoré často vznikali v období baroka ako súčasti areálov kalvárií. Aj na košickej barokovej Kalvárii s kostolom Sedembolestnej Panny Márie z 18. storočia s kaplnkami, ktoré sú vzácnymi národnými kultúrnymi pamiatkami, sú takéto unikátne schody.
 
 

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Nález unikátneho pokladu a základov renesančného kostola sv.Martina v Obišovciach

zverejnené: 19. februára 2020

Poklad tvoriaci viac ako 500 kusov mincí objavený v základoch kostola v ObišovciachPočas odstraňovania podlahy v Kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach, okres Košice – okolie, došlo k nálezu základov staršieho zaniknutého kostola a v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice bol následne realizovaný spoločnosťou Triglav s.r.o. pamiatkový archeologický výskum, ktorý mal zistiť rozsah dochovaných základov so zameraním pôdorysu kostola, objasniť vznik zaniknutého objektu a zdokumentovať prípadne ďalšie nálezy (predpokladané hroby) a nálezové okolnosti. Terénna časť výskumu prebiehala v dňoch 3. – 7. februára 2020. Počas tretieho dňa výskumu bol v lodi pod maltovým lôžkom pôvodnej kamennej podlahy, v blízkosti južného ostenia západného vstupu do kostola, nájdený unikátny poklad mincí

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Nález železného noža z laténskej doby

zverejnené: 18. apríla 2019

Nález laténskeho noža v obci Pozdišovce

V jarných mesiacoch roku 2019 sa po orbe v záhrade rodinného domu v obci Pozdišovce (okr. Michalovce) našiel laténsky železný nôž s krúžkovým ukončením rukoväte. Nálezca v zmysle platnej legislatívy nález ohlásil a odovzdal na KPÚ Košice. Celková dĺžka predmetu je 402 mm. Samotná rukoväť bez ukončenia je krátka (cca 80 mm) mierne oblúkovo prehnutá postupne sa rozširujúca smerom k čepeli.

 


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Unikátny archeologický nález košického strieborného pokladu zo 17.storočia

zverejnené: 18. decembra 2018

Výskum v pivnici domu, s miestom nálezu v rohuUnikátny archeologický nález košického strieborného pokladu zo 17. storočia sa v týchto dňoch decembra 2018 podaril archeológovi Mgr. Petrovi Šimčíkovi ako prvému nálezcovi v rámci oficiálneho výskumu predpísaného v rozhodnutí KPÚ Košice v pivniciach tzv. Levočského domu v Košiciach, Hlavná 65. Gratulujeme a veríme, že o tomto novom významnom poklade budeme ešte počuť.

   
Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Odborná konferencia “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste” III. ročník

zverejnené: 28. novembra 2018

Účastníci podujatia Gotická cesta 2018Na prelome augusta a septembra 2018 sa v Rožňave konalo zaujímavé podujatie - tretí ročník konferencie “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste”.   Konferencia bola pripravená v spolupráci Pamiatkového úradu SR, Krajských pamiatkových úradov Košice a Banská Bystrica a občianskeho združenia Gotická cesta. Prednášky, prezentované na starej radnici v Rožňave dňa 30. augusta, zaujali vyše 120 účastníkov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Putovanie po kostoloch Gotickej cesty

zverejnené: 16. augusta 2018

Gotická cesta prehliadky 2018Pozývame vás na podujatie Gotická cesta otvorená, ktoré sa bude konať 1. 9. 2018. Od 10:00 do 18:00 bude otvorených so sprievodcom 6 kostolov Gotickej cesty - Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Roštár, Brdárka, Henckovce. O 14:00 odchádza z Rožňavy z autobusovej stanice autobus, ktorý vás prevezie po sprístupnených 6 kostoloch. Výklad bude zabezpečený. Miesta v autobuse sú zadarmo, treba si ich však vopred rezervovať ...


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku

zverejnené: 15. mája 2018

V apríli a v máji 2018 prebiehal archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku, okr. Rožňava. Z celého komplexu bol nad terénom až donedávna viditeľný len fragment obvodového múra južnej lode kostola, ktorý čnie do úctyhodnej výšky. Archeologický výskum priniesol po cca 3 týždňoch trvania krásne výsledky. Zachytený bol celý pôdorys lode kostola a fragmenty muriva presbytéria. Medzi nevšedné nálezy patria fragmenty gotických kamenných článkov. Práve v predposledný deň výskumu bol odkrytý mimoriadne vzácny a unikátny nález – gotický svorník s polychrómiou.

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu
;