SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pracovné miesta

4. júna 2019

logo

Pamiatkový úrad SR príjme do pracovného pomeru na pracovisko Ekonomicko-prevádzkového úseku - Oddelenie informačných systémov pracovníčku/pracovníka na pozíciu Samostatný odborný referent.


KPÚ Trnava - Pozostatky stredovekého hradu v kaštieli v Holíči

29. mája 2019
pozostatky stredovekého hradu v HolíčiPri obnove južnej hospodárskej budovy v priestore národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľ v Holíči sa počas výskumu Mgr. Andreja Žitňana našli pozostatky piatich murovaných architektúr. Na základe predbežného vyhodnotenia sú v nálezovej situácii sledovateľné dve vývojové etapy. Zaujímavá je najmä staršia, stredoveká etapa, ktorá je tvorená kamennými základmi pilierov a masívnym kamenným múrom severojužnej orientácie.

KPÚ Trnava - Náhodný nález hrobu ukázal na neznáme pohrebisko nitrianskej kultúry

2. mája 2019
Kostrové pozostatky nájdeného hrobu v okrese Galanta, foto: Matúš SládokPoslednú nedeľu v marci polícia ohlásila KPÚ Trnava nález kostrových pozostatkov v južnej časti okresu Galanta, ktoré našli poľovníci pri norovaní líšok. Po obhliadke nálezu sa vzhľadom na riziko poškodenia alebo vykradnutia hrobu rozhodlo ihneď začať so skúmaním. Práce v ten deň skončili až za tmy a neskôr sa ešte dokončilo dokumentovanie a dohľadávanie. Hrob datovali medené záušnice (vlasové kruhy) tvaru vŕbového listu do klasickej fázy nitrianskej kultúry staršej bronzovej doby (2150 – 1930 p. n. l.).

KPÚ Trenčín - Záchrana historického krovu NKP hostinec v Novom Meste nad Váhom a nález iluzívneho okna

29. apríla 2019
Krov počas obnovy, foto I. Radimák v r. 2019Národná kultúrna pamiatka Hostinec (č. ÚZPF 11568/1), získala svoju dnešnú podobu v priebehu troch základných stavebných etáp, pričom najstaršiu dochovanú stavebnú etapu predstavujú murivá pivnice pod jej východným krídlom, ktoré architektonicko-historický výskum datuje do 15. až začiatku 16. storočia. Na konci 17. storočia bol vybudovaný dvojpodlažný objekt – dnešné severné krídlo, čím vznikol uzavretý 4. krídlový komplex.

KPÚ Prešov - Prezentácia publikácie "Metodika identifikácie a výskumu historických krovov"

26. apríla 2019
Dokumentovanie stredovekého krovu r.k. kostola vo FallbachuDňa 7. 4. 2019 bol v rozhlasovej relácii RTVS Hosť dobrého rána odvysielaný rozhovor s Ľuborom Suchým z Krajského pamiatkového úradu Prešov, kde bola predstavená nová publikácia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky autorského kolektívu Suchý, Zacharová, Ižvolt, Ďurian pod názvom „Metodika identifikácie a výskumu historických krovov“. Zároveň boli vo vysielaní populárnou formou prezentované výsledky skúmania týchto konštrukcií na našom území. Odborným pracovníkom Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov bola metodická publikácia odprezentovaná v konferenčnej sále Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. Metodika bude slúžiť ako pri výkone štátnej služby, tak aj pri dokumentovaní historických krovových konštrukcií.

Vyjadrenie solidarity v súvislosti s požiarom katedrály Notre Dame

25. apríla 2019
Katedrála Notre Dame v Paríži pred požiarom, zdroj: Wikimedia CommonsPamiatkový úrad SR a jeho zamestnanci vyjadrujú solidaritu a podporu svojim francúzskym kolegom, Parížanom i celej krajine. Správa o požiari parížskej katedrály Notre Dame nebola úderom len pre Francúzsko, ale hlboko zasiahla všetkých, ktorí si cenia jej historickú, architektonickú a duchovnú hodnotu. Katedrála Notre Dame v Paríži je srdcom mesta, symbolom Francúzska, európskeho kresťanstva a živým svedkom takmer 900 rokov európskej histórie. Považuje sa za jednu z najkrajších stavieb francúzskej gotickej architektúry ...

KPÚ Košice - Nález železného noža z laténskej doby

18. apríla 2019

Nález laténskeho noža v obci Pozdišovce

V jarných mesiacoch roku 2019 sa po orbe v záhrade rodinného domu v obci Pozdišovce (okr. Michalovce) našiel laténsky železný nôž s krúžkovým ukončením rukoväte. Nálezca v zmysle platnej legislatívy nález ohlásil a odovzdal na KPÚ Košice. Celková dĺžka predmetu je 402 mm. Samotná rukoväť bez ukončenia je krátka (cca 80 mm) mierne oblúkovo prehnutá postupne sa rozširujúca smerom k čepeli.

 

KPÚ Žilina - Odborné spracovanie pokladu mincí z Likavky

16. apríla 2019
Mince po vyčisteníKrajský pamiatkový úrad Žilina momentálne odborne spracováva mince z unikátneho pokladu z Likavky, ktorý sa našiel 23. marca 2019. Odborné čistenie mincí vykonáva Mgr. Martin Furman, PhD. z Krajského pamiatkového úradu Žilina a rekonštrukciu nádoby Michael Daskalakis z Považského múzea v Žiline.

KPÚ Trnava - Za pamiatkami s pamiatkarmi

12. apríla 2019
Pozvánka Za pamiatkami s pamiatkarmiKrajský pamiatkový úrad Trnava v spolupráci s Mestom Trnava a Arcibiskupským úradom pripravil v rámci Medzinárodného dňa pamiatok a sídel tri prehliadky s odborným výkladom po pamiatkach v meste Trnava pod názvom Za pamiatkami s pamiatkarmi. Pre záujemcov boli vybrané typologické okruhy, ťažiskové pre stavebný vývoj Trnavy: mestské hradby, meštiansku architektúru a univerzitné budovy.

KPÚ Bratislava - Náhodný nález ostrohy odhalil neznáme výšinné praveké sídlisko

9. apríla 2019
Nález ostrohyPosledný piatok v marci po pracovnej dobe bol členom Občianskeho združenia Hradiská ohlásený nález ostrohy trčiacej z vývratu stromu v Malých Karpatoch na území mesta Modra. Nálezca dodržal pokyny archeológa KPÚ, nález ponechal na mieste tak ako ho našiel a zamaskoval ho. Vzhľadom na ohrozenie nálezu už nasledujúci deň archeológovia KPÚ Bratislava a KPÚ Trnava s pomocou nálezcu a ďalšieho dobrovoľníka ostrohu zdokumentovali, vyzdvihli a vykonali prieskum okolia ...
 

KPÚ Nitra - V Nitre a Zlatých Moravciach pribudli národné kultúrne pamiatky

3. apríla 2019
Fontána so sochou v areáli Fakultnej nemocnice v NitreV územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Nitra sa pamiatkový fond rozšíril o tri zaujímavé objekty. Prvým je budova Červeného kríža s detským domovom v Nitre, ktorú na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia naprojektoval jeden z najprogresívnejších československých architektov svojej doby, František Lydie Gahura. Druhým je fontána Elemíra J. Mészárosa v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre, ktorej dominuje autobiografické sochárske dielo nazvané Túžba po vyzdravení, resp. Nádej na uzdravenie. Tretím objektom je kalvária v Zlatých Moravciach s kaplnkou sv. Anny z roku 1882, štrnástimi zastaveniami a trojicou krížov (Golgotou) vo vrchole.

KPÚ Žilina - Nález strieborných a zlatých mincí

2. apríla 2019
Podklad pozostávajúci z 1600 ks strieborných denárov, jedného groša a dvoch zlatých dukátov, foto: Peter Ledaj
V sobotu 23. marca 2019 bol na Krajský pamiatkový úrad Žilina telefonicky nahlásený nález mincí v k. ú. obce Likavka. Podľa opisu nálezcov, manželov z Martinčeka, sa malo v mieste rozrytom po diviakoch nachádzať niekoľko malých strieborných mincí, pravdepodobne jedna zlatá minca, zlomky hlinenej nádoby a medený, resp. bronzový predmet. Zástupca Krajského pamiatkového úradu Žilina Mgr. Martin Furman, PhD. spolu s kolegyňou Mgr. Barborou Danielovou z Oravského múzea vykonali obhliadku miesta nálezu a podrobne zdokumentovali zistené skutočnosti. V plytkej jamke sa nachádzal poklad, ktorý obsahoval vyše 1600 ks strieborných denárov, jeden groš a dva zlaté dukáty.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu