SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

UPOZORNENIE! Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 24. októbra 2020
Pamiatkový úrad SR v Bratislave
Pamiatkový úrad SR pre verejnosť dočasne zatvorený !!! 
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou, vyhlásením zákazu vychádzania na území celej SR  a následným oznámením Ministerstva kultúry SR budú od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2020 pre verejnosť zatvorené všetky rezortné inštitúcie, vrátane Pamiatkového úradu SR a príslušných krajských pamiatkových úradov.  O opätovnom otvorení budeme informovať verejnosť s dostatočným časovým predstihom. 
V uvedenom čase bude Pamiatkový úrad SR ako aj príslušné krajské pamiatkové úrady komunikovať s verejnosťou v obmedzenom režime.  Prosíme preto verejnosť o komunikáciu výlučne formou riadnej alebo e-mailovej pošty, a tiež telefonickým kontaktom.

Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR zatvorené pre verejnosť

zverejnené: 23. októbra 2020
Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveOznamujeme návštevníkom, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu budú archív a knižnica Pamiatkového úradu SR od pondelka 26. októbra 2020 až do odvolania ZATVORENÉ pre externú verejnosť. Pre zamestnancov Pamiatkového úradu SR budú archív a knižnica otvorené za dodržania doterajších bezpečnostných opatrení. Prosíme všetkých bádateľov a čitateľov, aby svoje žiadosti o sprístupnenie archívnych a knižničných dokumentov zasielali výlučne elektronicky na adresy archiv@pamiatky.gov.sk alebo kniznica@pamiatky.gov.sk. Žiadosti budeme priebežne vybavovať podľa našich možností.

Galavečer udeľovania výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019

zverejnené: 23. októbra 2020
Pamiatkový úrad SR vás pozýva sledovať slávnostné udeľovanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019.  Záznam z galavečera odvysiela RTVS v sobotu 24. 10. 2020 o 20.10 na Dvojke. Prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku boli už po dvadsiaty deviaty raz udelené v desiatich kategóriách: objav/nález, akvizícia, expozícia, výstava, publikácia menšia publikácia/drobná tlač/periodiká, obnova/adaptácia, reštaurovanie, akcia/podujatie/dlhodobé projekty, film/audio/video/multimédiá.
 

Reštaurovanie ikonostasu z dreveného kostola vo Fričke

zverejnené: 23. októbra 2020
Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo FričkeV priebehu roka 2020 bolo po siedmich rokoch ukončené reštaurovanie ikonostasu, z gréckokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela vo Fričke v okrese Bardejov, ktorý bol následne v októbri inštalovaný na svojom pôvodnom mieste v interiéri kostola. Realizátorom vykonaných reštaurátorských prác i reštaurátorského výskumu bol Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave. Ikonostas bol pred reštaurátorským zásahom v havarijnom stave, bol napadnutý aktívnym drevokazným hmyzom, ktorý vo veľkej miere narúšal jeho drevnú hmotu, ďalej bol opatrený niekoľkými celoplošnými aj lokálnymi premaľbami, ktoré znehodnocovali jeho pôvodnú polychrómiu a maľbu jednotlivých ikon.
 

Memento mori – alebo kamenní svedkovia čiernej smrti

zverejnené: 21. októbra 2020
Filmový dokument Memento moriAktuálna doba celosvetovej pandémie nás v tomto roku vedie k pozastaveniu sa, k zamysleniu, k hľadaniu historických i nadčasových súvislostí. Vedie nás ale predovšetkým k hľadaniu nádeje a východísk vo vzájomnej spolupatričnosti i spolupráci. V duchovnej sfére kultúry, umenia, i spoločného kultúrneho dedičstva - v úzkych prepojeniach pri ich výskume či záchrane často nachádzame práve tu silné inšpirácie. A aj v spojení osvedčenej spolupráce filmárov, umelcov a odborníkov košického i prešovského kraja sa zrodil v tejto sfére pôsobivý nový filmový formát.

Pamiatkový úrad SR zverejňuje ďalšie 3D modely hradísk a hradov

zverejnené: 16. októbra 2020
3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR
Pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie (17. 10. 2020) zverejňuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s STU kolekciu deviatich virtuálnych 3D modelov archeologických nálezísk. Modely terénu, vytvorené z dát získaných leteckým laserovým skenovaním, zachytávajú archeologické náleziská z viacerých regiónov Slovenska, od Malých Karpát cez Podunajskú nížinu, Považský Inovec, Tribeč a Štiavnické vrchy po Vihorlat. Vizualizácie sú spracované v dvojnásobne vyššej kvalite ako poskytujú verejne dostupné dáta.

Príbeh košickej Katky – našej parnej unikátky

zverejnené: 14. októbra 2020

Košická lokomotíva KatkaNajstaršia parná lokomotíva Katka U 36.003 – naša unikátna hnuteľná národná kultúrna pamiatka „na kolesách“ patrí ozaj k európskym raritám. Vyrobili ju v nemeckej lokomotívke Hagans v Erfurte ešte v roku 1884 a jej rovesníci už dávno odpočívajú na dôchodku. Košická Katka je však výnimočná tým, že dnes stále ešte jazdí podľa cestovného poriadku. Je to trojnápravový úzkorozchodný parný rušeň, ktorý bol pôvodne dodaný na trasu Gelnica - Smolnícka Huta s rozchodom 1000 mm, kde slúžil viacmenej až do 50-tych rokov 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny bola Katka použitá ešte aj na dráhe Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica, v socialistickej ére bola zas chvíľu inštalovaná na pomníku v depe v Spišskej Novej Vsi, aby potom mohla byť v novej ére - po kompletnej renovácii v Českých Veleniciach - v lete 1991 nasadená ako funkčný múzejný exponát už v Košiciach.

Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR otvorené v núdzovom režime

zverejnené: 13. októbra 2020
Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v Bratislave
Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR ostávajú otvorené pri regulovanom počte návštevníkov a pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení. Návštevníkov prosíme, aby venovali pozornosť bezpečnostným opatreniam uvedeným v prílohe. Svoje žiadosti adresujte výlučne elektronicky na adresu: archiv@pamiatky.gov.sk alebo knižnica@pamiatky.gov.sk. Informácie môžete získať aj telefonicky na číslach: +421 2 20 464 388 archív, +421 2 20 464 390 archív, +421 2 20 464 382 knižnica. 
 
Ďakujeme za Vašu priazeň a pochopenie.

Nález pokladu strieborných mincí z 2. polovice 13. a 1. polovice 14. stor. pri Piešťanoch

zverejnené: 12. októbra 2020
Nález pokladu strieborných mincí pri PiešťanochNedávno Krajskému pamiatkovému úradu Trnava ohlásil turista priamo z miesta nálezu asi strieborné predmety nepravidelného tvaru podobné minciam, ktoré majú na jednej strane rôzne vyobrazenia, napr. draka. Podľa pokynov nálezca do miesta ďalej nezasahoval a predmety zamaskoval. Zo zmienky o drakovi archeológovia KPÚ Trnava Peter Grznár a Matúš Sládok okamžite vytušili, čo našiel. Hneď ako sa im dalo, sa stretli s nálezcom a ten im ukázal miesto nálezu – vo vývrate stromu. Po prezretí predmetov v nich ihneď rozpoznali stredoveké strieborné mince – fenigy. Následne prehľadali vývrat s detektorom, ktorý vydával na jednom mieste silný signál. Drobnými nástrojmi opatrne odkryli miesto signálu a našli tu koncentráciu mincí na ploche 25 x 20 cm. Celkovo sa našlo 147 mincí vrátane neúplných, z čoho našiel 25 ohlasovateľ.

Jedna z najkrajších alejí je na cintoríne v Topoľčanoch – prvé kroky odbornej obnovy

zverejnené: 9. októbra 2020
Obnova aleje na cintoríne v TopoľčanochStromová vegetácia na cintorínoch predstavuje potenciálny konflikt pre všetky zainteresované strany, a to vlastníkov hrobových miest, správcov cintorínov, orgánov ochrany prírody a krajiny a v prípade, že ide o pamiatkovo chránený objekt alebo je cintorín situovaný v pamiatkovom území aj orgánov ochrany pamiatkového fondu. Pokým vlastník vidí problematiku stromov na cintoríne striktne zo svojho (často sebeckého) zorného uhla, orgán ochrany prírody a krajiny a rovnako i orgán ochrany pamiatkového fondu sa môžu pohybovať iba v legislatívou vymedzených mantineloch.  Ťažko vyrokovaný konsenzus medzi vyššie uvedenými účastníkmi často narazí na finančné limity správcov cintorínov.

Festival architektúry a dizajnu 2020 v Prešove - resumé

zverejnené: 5. októbra 2020
Festival architektúry a dizajnu 2020 v Prešove - resuméAvizované podujatie Festival architektúry a dizajnu sa uskutočnilo v dňoch 23. – 25. septembra 2020 v historickom centre mesta Prešov. Festival architektúry a dizajnu už päť rokov ponúka výbornú príležitosť propagovať v krajskom meste povedomie o architektúre súčasnej aj minulej, o čom svedčí aj motto festivalu: „Kvalitnú prítomnosť nemôžeme budovať bez poznania minulosti.“ Festival taktiež dáva priestor kreatívnym firmám, umelcom, handmade výrobcom a tvorivým osobnostiam. Piaty ročník Festivalu architektúry a dizajnu bol výnimočný, keďže FEAD bol po prvýkrát nahlásený do celoslovenských aktivít Dni európskeho kultúrneho dedičstva a stal sa tak podujatím európskym.

Správa z podujatia: IV. ročník konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, Rožňava 2020

zverejnené: 25. septembra 2020
Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste 2020Problematická situácia roku 2020, poznačená hrozbou šírenia Corona vírusu, nepraje veľmi spoločenským odborným a kultúrnym podujatiam. Je preto pozitívne, že jedno z nich sa podarilo medzi prvou a druhou vlnou šírenia vírusu, za sprísnených bezpečnostných opatrení, úspešne uskutočniť. V Rožňave sa už v tradičnom termíne na záver prázdninového obdobia 27. a 28.08.2020 v Starej radnici mesta Rožňava konal IV. ročník konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, usporiadaný Združením Gotická cesta v odbornej spolupráci s Pamiatkovým úradom SR Bratislava.
 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu