Prejsť na obsah

Odbor konzervačnej vedy (OKV) vznikol v roku 2023 transformáciou reštaurátorských ateliérov Pamiatkového úradu SR v Bratislave a Levoči s vyše 40-ročnou históriou a ich zlúčením s Chemicko-technologickým oddelením (CHTO) – teraz „OKV Lab“. Odbor vykonáva nasledujúce aktivity:

  • Vedeckovýskumnú činnosť v oblasti konzervačnej vedy.
  • Zabezpečuje chemicko-technologické analýzy pre potreby zamestnancov Pamiatkového úradu SR, spolupracujúcich inštitúcií, reštaurátorov, výskumníkov, vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a zberateľov umenia.
  • Vedie archív vzoriek z predmetov kultúrno-historického dedičstva.
  • Poskytuje konzultácie a edukačné aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva pre zamestnancov Pamiatkového úradu SR a širokú verejnosť.
  • Dokončuje zmluvné záväzky ORA Bratislava a ORA Levoča s úlohou čo najskoršej finalizácie.

Odbor riadi: Mgr. Patrik Farkaš, Ph.D.
+421 220 464 417 | patrik.farkas@pamiatky.gov.sk

Hlavný sekretariát: Jana Eliašová
+421 220 464 418 | +421 918 602 201 | jana.eliasova@pamiatky.gov.sk

Vedúca pracoviska v Levoči: Mgr. Eva Spaleková
eva.spalekova@pamiatky.gov.sk

Sekretariát pracoviska v Levoči: Mária Sakáčová
+421 532 453 111 | maria.sakacova@pamiatky.gov.sk

Služby OKV Lab: Ing. Lenka Vrbiková, PhD.
+421 220 464 402 | lenka.vrbikova@pamiatky.gov.sk

Cenník chemicko-technologických služieb laboratória odboru (OKV Lab) nájdete tu:

ADRESA:

Odbor konzervačnej vedy a jeho laboratórium OKV Lab
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Pracovisko OKV v Levoči
Nová 55
054 01 Levoča