Prejsť na obsah

Odbor archeológie Pamiatkového úradu SR sa špecializuje na celoslovenské záležitosti: konania o náleznom (odmena za nahlásenie a odovzdanie náhodných nálezov), podklady k trestným konaniam v oblasti archeológie, výskumné dokumentácie z archeologických výskumov, ich kontrolu, evidenciu a vydávanie stanovísk, správu Depozitára archeologických nálezov, prevody a výpožičky nálezov v správe Pamiatkového úradu SR, prípravu metodík a odborných podkladov, prípravu podnetov a podkladov pre vyhlásenie archeologických nálezísk za NKP a pod.

Kontakty:

Odbor archeológie PÚ SR všeobecnearcheologia@pamiatky.gov.sk

Depozitár archeologických nálezov PÚ SRdepozitar@pamiatky.gov.sk

Mgr. Peter Bisták, PhD. – vedúci odboru archeológie, podklady k trestným konaniam, stanoviská k výskumným dokumentáciám
peter.bistak@pamiatky.gov.sk

Mgr. Andrea Feníková – konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám
andrea.fenikova@pamiatky.gov.sk

Mgr. Filip Jaššo, PhD. – fortifikácie, konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám
filip.jasso@pamiatky.gov.sk

Mgr. Slavomír Katkin – zástupca vedúceho odboru, konania o náleznom
slavomir.katkin@pamiatky.gov.sk

Mgr. Petra Kmeťová, PhD. – archeologické nálezy – prevody a výpožičky, Európske dni archeológie, tajomníčka Subkomisie OMK pre archeológiu
petra.kmetova@pamiatky.gov.sk

Mgr. Erika Makarová, Ph.D. – evidencia výskumných dokumentácií, stanoviská k výskumným dokumentáciám
erika.makarova@pamiatky.gov.sk

Mgr. Terézia Tomašovičová, Ph.D. – konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám (t.č. materská dovolenka)
terezia.tomasovicova@pamiatky.gov.sk

Telefonický kontakt na pracovníkov Odboru archeológie PÚ SR


Články a aktuality odboru


Ďalšie archeologické aktuality z regiónov