Prejsť na obsah

História a súčasnosť Chemicko-technologického oddelenia PÚ SR (PDF, 1657 kB)

Cenník služieb Chemicko-technologického oddelenia PÚ SR (PDF, 228 kB) – platný od 15.1.2020

Monitoring stavu drevnej hmoty drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka (Svetové kultúrne dedičstvo)

Od roku 2011 Chemicko-technologické oddelenie PÚ SR každoročne realizuje monitoring stavu drevnej hmoty chrámov zameraný na meranie a vyhodnocovanie relatívnej vzdušnej vlhkosti v interiéri objektov a relatívnej vlhkosti drevnej hmoty, sledovanie aktivity drevokazných organizmov a prípadných poškodení drevnej hmoty v interiéri aj exteriéri objektov. Výsledky monitoringu sú spracované v súhrnnej správe, ktorá je k dispozícii členom Riadiacej skupiny lokality ako podklad pre prijatie adekvátnych opatrení v prípade indikovaných problémov.

Vyhodnotenie monitoringu 2019 (PDF, 12 515 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2018 (PDF, 11 252 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2017
(PDF, 7448 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2016
(PDF, 8530 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2015
(PDF, 8898 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2014
(PDF, 1639 kB), OPIS – prezentácia Digitalizácia – Drevené chrámy …
Vyhodnotenie monitoringu 2013
(PDF, 3872 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2012 (PDF, 943 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2011 (PDF, 2040 kB)

Adresa a kontakt:
Chemicko-technologické oddelenie
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

kancelária vedúcej CHTO: 02/20464404, mobil: +421915 787 986
pracovisko s elektrónovým mikroskopom: 02/20464401
pracovisko s polarizačným mikroskopom, počítače: 02/20464402
e-mail: chto@pamiatky.gov.sk

Pracovníci oddelenia :
Ing. Jana Želinská, PhD., vedúca oddelenia, email: jana.zelinska@pamiatky.gov.sk
Ing. Zuzana Sejková – na MD, email: zuzana.sejkova@pamiatky.gov.sk
Bc. Eva Čelková – zastupovanie počas MD, email: eva.celkova@pamiatky.gov.sk