Prejsť na obsah

Zbierka filmov bola založená 24.3.1961. Prírastkovú knihu signovala dr. Soňa Kovačevičová. Ako prvý získal signatúru dvojdielny farebný ozvučený film Staletá krása – film o stredovekých pamiatkach (920 metrov) vyrobený Československým štátnym filmom v roku 1956. Prvú sadu získaných filmov zaevidoval odborný pracovník Ivan Harminc. Išlo o 16 mm dokumenty získané od Československého štátneho filmu, krátke šoty od Československého týždenníka a Filmových laboratórií Gottwaldov vyrobené v rokoch 1956 – 1962. Ide o filmy čiernobiele, farebné, ozvučené aj bez zvuku. Autormi niekoľkých filmov boli aj pracovníci Pamiatkového ústavu Hilda Ruttkayová, Šimko, Rudolf Kedro, Štefan Pisoň.

V rokoch 1962 – 1972 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody spolupracoval s Československým populárno-vedeckým filmom na výrobe dokumentárnych, populárno-vedeckých a krátkometrážnych filmov. Ich autormi boli: Ján Hraško, Fodor, Alexander Šášky, Imrich Puškár, Blanka Puškárová, Hrašková, Alžbeta Güntherová-Mayerová, Alojz Jursa, Tibor Kalafús, Ľudmila Hromadová, Soňa Kovačevičová, Alexander Frický a Mária Mariániová. Na výrobe filmov sa podieľali: Štúdio krátkych filmov Koliba a Filmové laboratóriá Gottwaldov. Väčšinou sú to 35 mm farebné a ozvučené filmy. Pri tvorbe filmov rezonovali najmä tieto témy: stredoveká nástenná a tabuľová maľba, drevená stredoveká a ľudová plastika, ikony, diela Majstra Pavla z Levoče, národné kultúrne pamiatky, hrady, stredoveké spišské mestá, drevené kostoly na východnom Slovensku, mestá Bardejov, Spišská Sobota, Bratislava, Kremnica a pod. Niekoľko dokumentov sa venuje i ochrane prírody, Tatranskému národnému parku, Pieninám, Považiu, Dunajcu a pod. V roku 1982 Slovenská filmová tvorba Bratislava vyrobila farebný dokumentárny film Záchrana pamiatok z oblasti Liptovskej Mary, v roku 1988 Ľudová architektúra južného a západného Slovenska a z roku 1989 je posledným prírastkom farebný film Historické jadrá miest a súčasnosť. Objednávateľom všetkých troch filmov bol Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti. Všetky tri filmy majú komentár.

Zbierka obsahuje 162 filmov. V roku 2007 sa začalo s postupným prepisom filmov z filmových kotúčov na DVD nosiče. Boli prepísané tri filmy – o Bratislavskom hrade a podhradí a o rotunde v Bíni.

Viera Plávková