Prejsť na obsah

V Archíve PÚ SR sa nachádzajú viaceré grafické aj písomné dokumenty o činnosti Alfreda Piffla vo sfére obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zaznamenávajú rekonštrukcie a pamiatkové výskumy štrnástich pamiatok.

V rámci Fakulty vývoja architektúry SVŠT v Bratislave, spolu so študentmi a kolegami vypracoval zamerania a historicko-architektonické výskumy pamiatkových zón Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, v spolupráci s kolektívom fakulty vznikli plány na rekonštrukciu Bratislavského hradu, adaptácia kláštora Klarisiek v Trnave na regionálne múzeum, adaptácia farmaceutického múzea Červený rak v Bratislave či projekt nového schodiska do Štátneho archeologického ústavu na nitrianskom hrade. Ako samostatné akcie zameral profesor Piffl evanjelický kostol sv. Salvátora v Pezinku, pútnický kostol v Bratislave-Dúbravke a kostol Milosrdných bratov v Bratislave. Tiež vypracoval projekt rekonštrukcie románskeho kostola v Bíni, projekt striešky nad vstupom do gotického kostola v Smrečanoch a projekt adaptácie kaplnky kaštieľa v Brunovciach. Všetky tieto, i nasledujúce dokumenty sú profesorom Pifflom signované.

Ako zamestnanec Archeologického ústavu SAV pre SÚPSOP, spolu s reštaurátorom Mikulášom Štalmachom, vytvoril zameranie, archeologický, stavebno-historický a umeleckohistorický prieskum kaštieľa Vranovo v Palúdzke.

Na archeologických výskumoch a plánoch rekonštrukcie hradu Devín sa profesor Piffl podieľal ako externý spolupracovník SÚPSOPu.

Lucia Porubská

Alfred Piffl a pamiatková obnova vo svetle dokumentov Archívu PÚ SR (celý článok v PDF, 450 kB)

Alfred Piffl vo fondoch Pamiatkového úradu SR (zoznam v xls, 48 kB)