Prejsť na obsah

Vitajte v bádateľni Archívu Pamiatkového úradu SR!

Stránkové hodiny:
pondelok – štvrtok:8.00 – 12.0013.00 – 15.00
piatok:8.00 – 12.00

Kontakty:
telefón ústredňa: +421 2 20 464 111 archiv@pamiatky.gov.sk

Pracovníci bádateľne:
Lenka Višváderová tel. 20 464 390 lenka.visvaderova@pamiatky.gov.sk
Marián Chrvala tel. 20 464 388 marian.chrvala@pamiatky.gov.sk

Poskytované služby:

  • vyhľadávanie archívnych dokumentov v archívnom informačnom systéme vrátane ich digitálnych kópií Bádanie online
  • vyhľadávanie archívnych dokumentov v elektronických archívnych pomôckach Bádanie v archívnych zbierkach a fondoch
  • vyhľadávanie archívnych dokumentov v tlačených archívnych pomôckach
  • poskytovanie archívnych dokumentov na štúdium v priestoroch bádateľne
  • vyhotovovanie digitálnych a reprografických kópií archívnych dokumentov
  • vyhotovovanie odpisov a výpisov archívnych dokumentov s osvedčovacou doložkou
  • vyhotovovanie archívnych rešerší
  • predaj publikácií PÚ SR

Prístup k archívnym dokumentom je v zásade neobmedzený. Bádať môže každá fyzická osoba bez rozdielu štátnej príslušnosti, ktorá sa preukáže platným občianskym preukazom alebo pasom. Obmedzený prístup sa vzťahuje na osobné fondy a archívne dokumenty, ktoré sú autorským dielom Povolenie na prístup k archívnemu dokumentu. Pri vstupe do bádateľne sa bádateľ riadi Bádateľským poriadokom archívu a pokynmi pracovníkov archívu. Bádateľ si môže priniesť vlastný fotoaparát, skenovacie zariadenie, notebook. Poskytované služby sú spoplatnené podľa Cenníka služieb. Pri bádaní pre potreby vedeckých prác je poskytovaná zľava na základe potvrdenia Potvrdenie o vedecko-výskumnom účele štúdia. Použité archívne dokumenty sa citujú podľa pravidiel citácie Citovanie dokumentov.