Prejsť na obsah

Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je verejným špecializovaným archívom pre oblasť ochrany pamiatkového fondu na Slovensku. Bol zriadený rozhodnutím Odboru archívnictva a spisovej služby MV SR z 22. mája 1992 ako archív osobitného významu s názvom Archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti. S účinnosťou od 1. apríla 2002 bol premenovaný na Archív Pamiatkového úradu SR. Jeho archívne dokumenty sú súčasťou archívneho kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. V rámci Pamiatkového úradu SR tvorí archív samostatný odbor podriadený námestníkovi – vedúcemu úseku výkonu štátnej správy a odborných činností.

Kontakty a pracovníci odboru:

Telefón: +421 2 20 464 + klapka
E-mail: meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk

Mgr. Martina Orosová, PhD., vedúca, kl. 384
Lenka Višváderová, bádateľňa, kl. 390
Chrvala Marián, bádateľňa, kl. 388
Mgr. Mária Jurčová, archivárka, kl. 389, t. č. na RD
Mgr. Nikola Danišová, archivárka, kl. 389
Mgr. Daniel Gahér, PhD., archivár, kl. 387
Mgr. Jana Tomovičová, archivárka, kl. 389
Mgr. art. Ján Šipöcz, fotograf, kl. 387
PhDr. Juliana Reichardtová, knihovníčka, kl. 382
Mgr. Denisa Kajanová, knihovníčka, kl. 382, t. č. na RD
Mgr. Katarína Jesenská, knihovníčka, kl. 382

Adresa:
Archív Pamiatkového úradu SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Stránkové hodiny:  
pondelok – štvrtok:  8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00  
piatok: 8.00 – 12.00
Vedúca odboru:
Mgr. Martina Orosová, PhD.
martina.orosova@pamiatky.gov.sk
+421 2 20 464 384
Kontakty:
e-mail: archiv@pamiatky.gov.sk
e-mail: kniznica@pamiatky.gov.sk
telefón ústredňa: +421 2 20 464 111