Prejsť na obsah
Banner časopisu Pamiatky a múzeá 2/2023

Štvrťročník, 80 strán, plnofarebný, resumé v nemčine a angličtine
ISSN 1335-4353
Vydavatelia: Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR
Cena: 5 €/ks, pre predplatiteľov 3,50 €/ks

BIBLIOGRAFIA ČLÁNKOV – PAMIATKY A MÚZEÁ / VLASTIVEDNÝ ČASOPIS (1952 – 2006) ​

Časopis v rokoch 1952 – 1960 vychádzal pod názvom Pamiatky a múzeá, následne sa rozdelil na Vlastivedný časopis a Pamiatky a príroda. Až od roku 1991 sa titul opäť zjednotil a vrátil k pôvodnému názvu, pod ktorým ho poznáme dnes. Sleduje a vyhodnocuje aktivity inštitúcií a odborníkov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o výskum, obnovu a sprístupňovanie cenných pamiatok a historických dokladov, podieľali sa na budovaní zbierok i propagácii hnuteľného a nehnuteľného hmotného dedičstva a tiež tzv. nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Má ambíciu prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu a k prehlbovaniu historického vedomia súčasnej populácie o ňom. Súčasťou tohto úsilia je i každoročné oceňovanie najpozoruhodnejších výsledkov jeho poznávania, ochrany a prezentácie výročnými cenami časopisu.

Pokyny pre autorov (PDF, 245 kB)

Resumé článku (DOCX, 106 kB)

Autorská anotácia (DOCX, 109 kB)

Poštová adresa redakcie: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Sídlo redakcie: Brämerova kúria, Žižkova 18, P. O. Box 13, 811 02 Bratislava

Kontakty:

Mgr. Petronela Križanová, PhD., šéfredaktorka: petronela.krizanova@pamiatky.gov.sk, +421 2 20 491 240
Mgr. Michaela Demovičová, výkonná redaktorka: michaela.demovicova@pamiatky.gov.sk, +421 2 20 491 242
PhDr. Peter Maráky, výkonný redaktor: peter.maraky@gmail.com, +421 2 20 491 240
Mgr. Magdaléna Gajdošová, výkonná redaktorka: magdalena.gajdosova@snm.sk, +421 2 20 491 242
Mgr. Jana Chrappová, výkonná redaktorka: Jana.Chrappova@pamiatky.gov.sk, +421 2 20 491 242
Mgr. Renata Holienčinová, vedúca vydavateľstva SNM: renata.holiencinova@snm.sk, +421 2 20 491 232
Gizela Bendeová, tajomníčka redakcie: public@snm.sk, +421 2 20 491 231

WEB

www.pamiatky.sk, www.snm.sk

Facebook

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, zahranicna.tlac@slposta.sk

Vybrané predajné miesta:

  • Sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
  • SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad
  • SNM, výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
  • Artforum, s. r. o., Kozia 20, Bratislava
  • múzeá SNM na Slovensku

Prehľad ročníkov revue Pamiatky a múzeá

Staršie čísla: public@snm.sk


VÝROČNÉ CENY ČASOPISU

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá sa udeľujú za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva v kategóriách:

1. OBJAV/NÁLEZ/AKVIZÍCIA
2. EXPOZÍCIA/VÝSTAVA
3. PUBLIKÁCIA/PERIODICKÁ TLAČ
4. OBNOVA/ADAPTÁCIA
5. REŠTAUROVANIE
6. PODUJATIE
7. AUDIOVIZÍA/MULTIMÉDIÁ

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka.

Kontakty: vyrocneceny@snm.sk, +421 2 20 491 232

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za roky 2007 – 2021

Prehľad výročných cien revue Pamiatky a múzeá za roky 1991 – 2015 (PDF, 223 kB)