Prejsť na obsah

Časopis Monument revue – odborný časopis zameraný na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. Cieľom časopisu je prinášať aktuálne výsledky vedecko-výskumnej činnosti Pamiatkového úradu SR, prezentovať historické dokumenty vypovedajúce o bohatstve pamiatkového fondu Slovenska, rozvíjať monumentológiu ako samostatnú vedeckú disciplínu a prinášať profily významných osobností monumentológie a iných príbuzných disciplín. Pravidelný priestor je venovaný osobnostiam v oblasti ochrany pamiatok, najmä laureátom Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Uverejňuje tiež anotácie a recenzie nových publikácií zo sledovanej oblasti, diel historiografie a príbuzných vedných disciplín, ako aj správy z domácich a zahraničných konferencií a seminárov. Jednotlivé čísla sú väčšinou tematicky zamerané. Vydáva ho Pamiatkový úrad Slovenskej republiky od roku 2011 dvakrát ročne v tlačenej a elektronickej verzii. Od roku 2018 vychádza plnofarebne. Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a má číslo ISSN 1338-807X.

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Monument revue (PDF, 754 kB)

Archív predošlých ročníkov časopisu Monument revue:

Monument revue 1 – 2020 (PDF, 17 137 kB)

Monument revue 2 – 2019 (PDF, 4377 kB)
Monument revue 1 – 2019 (PDF, 6550 kB)
Monument revue 2 – 2018 (PDF, 4210 kB)
Monument revue 1 – 2018 (PDF, 9918 kB)
Monument revue 2 – 2017 (PDF, 5472 kB)
Monument revue 1 – 2017 (PDF, 2825 kB)
Monument revue 2 – 2016
(PDF, 3387 kB)
Monument revue 1 – 2016
(PDF, 4024 kB)
Monument revue 2 – 2015 (PDF, 3179 kB)
Monument revue 1 – 2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2 – 2014 (PDF, 2918 kB)
Monument revue 1 – 2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2 – 2013 (PDF, 3661 kB)
Monument revue 1 – 2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2 – 2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1 -2012
(PDF, 3478 kB)