Prejsť na obsah

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste je pripravovaná v odbornej spolupráci Pamiatkového úradu SR s Občianskym združením Gotická cesta. Dvojdňové podujatie sa koná pravidelne v dvojročnej periodicite v Rožňave. Zameriava sa predovšetkým na stredoveké sakrálne pamiatky Gemera, Spiša a Malohontu, ktoré prepája najstaršia novodobá kultúrna trasa Slovenska. Cieľom podujatia je snaha priblížiť odbornej i širokej verejnosti aktuálne výsledky rôznych pamiatkových výskumov národných kultúrnych pamiatok – archeologických, architektonicko-historických, archívno-historických, umelecko-historických, reštaurátorských a pod., s dôrazom na interdisciplinárne prepájanie nových poznatkov. Prednáškové podujatie dopĺňa exkurzia a nadväzujúce podujatie Gotická cesta otvorená, počas ktorého je vždy sprístupnená časť kostolov na kultúrnej trase Gotickej cesty.

Konferencia je voľne prístupná a všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

Zborníky Gotická cesta

Podujatia a konferencie