Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky organizuje každý druhý rok pre verejnosť celodenné podujatie Pamiatkovo. Deň otvorených dverí je určený najmä pre rodiny s deťmi vo veku 5 –12 rokov, ale na svoje si prídu aj ostatní návštevníci.

Cieľom podujatia je oboznámiť verejnosť s odbornými činnosťami vykonávanými na pôde Pamiatkového úradu, zároveň má hravou formou sprostredkovať verejnosti aj nové poznatky o rôznych druhoch pamiatok na Slovensku a zmysluplným spôsobom posilňovať vzťah k nim už od detstva. Dúfame, že aj touto cestou privedieme k našim dejinám a ich spoznávaniu aj ďalšie generácie.

Prehľad všetkých ročníkov