Prejsť na obsah

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o prezentáciu jeho hodnôt širšej verejnosti.

Štatút ceny (PDF, 437 kB)

Cena bude slávnostne odovzdaná v rámci podujatia organizovaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. O termíne a mieste konania podujatia bude verejnosť včas informovaná.

Kontakt:

Mgr. Petronela Križanová, PhD.
+421 2 20 491 240, petronela.krizanova@pamiatky.gov.sk

LAUREÁTI CENY ALŽBETY GÜNTHEROVEJ-MAYEROVEJ 2008-2022 (PDF, 372 kB)

Výzva pre zasielanie nominačných návrhov pre rok 2023