SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Spišská BeláSlnečná ul., 16DOM MEŠTIANSKYmeštiansky domprejazdový,radový957viac
Spišská BeláZimná ul., 25DOM MEŠTIANSKYmeštiansky domprejazdový,radový962viac
Spišská BeláHviezdoslavova ul., 27FARAkatolícka farar.k.963viac
Spišská BeláLetná ul., 6KOSTOLevanjelický kostolev.a.v.964viac
Spišská BeláPetzvalova ul., 20KOSTOLkostol sv.Antona Pustovníkar.k.sv.Antona Pustovníka965viac
Spišská BeláPetzvalova ul., 19ZVONICAzvonicamurovaná konštrukcia965viac
StrážkyMedňanského Ladislava ul., 25KAŠTIEĽKaštieľ Strážky983viac
StrážkyMedňanského Ladislava ul.PARKpark pri kaštielikaštieľsky983viac
StrážkyMedňanského Ladislava ul., 48ZVONICAzvonica984viac
StrážkyMedňanského Ladislava ul., 46KOSTOLfiliálny kostol sv.Annyr.k.sv.Anny985viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00