SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
PrievidzaMariánska ul., 63BAŠTA IV.Z bašta opevneniapolygonálna875viac
PrievidzaMariánska ul., 63BAŠTA V.S bašta opevneniapolygonálna875viac
PrievidzaHviezdoslavova ul., 16DOM MEŠTIANSKYmeštiansky domsolitér3471viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48KOSTOLpiaristický s podzem.kap.PM-7 r.k.sv.Trojice,Nanebovzatia P.M.872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA I.Socha sv.Sebastiánasv.Sebastián872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA II.socha sv.Rochusasv.Rochus872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48RELIÉF-VSA III.reliéf sv.Trojice a 3 anjelovsv.Trojica872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA IV.socha sv.Jána Nepomuckéhosv.Ján Nepomucký872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA V.socha sv.Karla Boromejskéhosv.Karol Boromejský872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA VI.socha sv.Ignáca z Loyolysv.Ignác z Loyoly872viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu