SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Nitrianska StredaKOSTOLfar.kostol sv.Filipa a Jakubar.k.sv.Filipa a Jakuba215viac
Nitrianska StredaKAPLNKA POHREBNÁkrypta Zerdahelyovcovrod.Zerdahely215viac
Nitrianska StredaKAŠTIEĽZerdahelyiovský kaštieľsolitér214viac
Nitrianska StredaVEŽAveža v parkusolitér214viac
Nitrianska StredaMÚR HRADBOVÝopevnenie kaštieľa214viac
Nitrianska StredaPARKmalý parkkaštieľsky214viac
Nitrianska StredaKAŠTIEĽveľký kaštieľsolitér213viac
Nitrianska StredaPARKpark pri kaštielikaštieľsky213viac
Nitrianska StredaKOSTOLevanjelický kostolev.a.v.11276viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu