SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
PrievidzaHlinku A. ul., 36KOLÉGIUM PIARISTOVpiaristické,gymnázium,ZŠ872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48KOSTOLpiaristický s podzem.kap.PM-7 r.k.sv.Trojice,Nanebovzatia P.M.872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA I.Socha sv.Sebastiánasv.Sebastián872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA II.socha sv.Rochusasv.Rochus872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48RELIÉF-VSA III.reliéf sv.Trojice a 3 anjelovsv.Trojica872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA IV.socha sv.Jána Nepomuckéhosv.Ján Nepomucký872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA V.socha sv.Karla Boromejskéhosv.Karol Boromejský872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA VI.socha sv.Ignáca z Loyolysv.Ignác z Loyoly872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA VII.socha sv.Glyceriasv.Glycerius872viac
PrievidzaHlinku A. ul., 48SOCHA-VSA VIII.socha Panny Márie karmelskejPanna Mária karmelská872viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00