Prejsť na obsah

Oblastné reštaurátorské ateliéry zabezpečujú vedecko-výskumnú a realizačnú reštaurátorskú činnosť v oblasti obnovy pamiatkového fondu. Zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach.

Ateliéry nemajú právnu subjektivitu a sú zriadené v Bratislave a Levoči. Špecializujú sa na reštaurovanie kamennej plastiky, architektonických, dekoratívnych a kamenných detailov, nástennej maľby a štukovej dekorácie, polychrómovanej a nepolychrómovanej drevorezby, závesného obrazu a tabuľovej maľby, kovu a kovových prvkov.

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
tel.: 02/20464417
tel.: 02/20464211
e-mail: ora.ba@pamiatky.gov.sk

Mgr. Alica Kucanová – vedúca ORA Bratislava
alica.kucanova@pamiatky.gov.sk

Telefónne kontakty pracovníkov

Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča

Nová 55, 054 01 Levoča
tel.: 053/4512 819
tel.: 053/4512 243
tel.: 053/4514 484
e-mail: ora.levoca@pamiatky.gov.sk

Mgr. Eva Spaleková – vedúci ORA Levoča
eva.spalekova@pamiatky.gov.sk

Telefónne kontakty pracovníkov

Aktuality ORA