Prejsť na obsah

Predkladanie pamiatkových výskumov na posúdenie Odborno-metodickou komisiou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Spracovanú dokumentáciu k pamiatkovému výskumu predkladá spracovateľ Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky na posúdenie a prerokovanie v Odborno-metodickej komisii Pamiatkového úradu SR, na základe ktorého vydá Pamiatkový úrad SR stanovisko k výsledkom výskumu.

Výskumnú dokumentáciu je vhodné predložiť štyri týždne, minimálne však dva týždne pred konaním zasadnutia Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR, na ktorom má byť predložený výskum prerokovaný.

Vo výnimočných prípadoch, ak nie je nahlásený vyšší počet výskumov, je možné posúdiť výskum predložený najneskôr 10 dní pred zasadnutím Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR.

Termíny zasadnutí Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v roku 2022:

V roku 2022 je plánovaných 12 riadnych zasadnutí Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR, ktoré sa budú konať v týchto termínoch:

Odovzdanie výskumov:Zasadnutie OMK:
05. január19. január
02. február16. február
02. marec16. marec
06. apríl20. apríl
04.máj18. máj
01. jún15. jún
06. júl20. júl
03. august17. august
07. september21. september
05. október19. október
02. november16. november
30. november14. december

Harmonogram na stiahnutie v PDF (PDF, 271 kB)

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR:

Odkazy:

Podklady pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR Bratislava o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Subkomisia odborno-metodickej komisie pre archeológiu

Podklady pre odborný posudok v odbore archeologického výskumu

Kontakt:

Mgr. Katarína Matejčíková – tajomníčka Odborno-metodickej komisie
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Tel.: 02/20 464 327
Email: katarina.matejcikova@pamiatky.gov.sk