Prejsť na obsah

Predkladanie pamiatkových výskumov na posúdenie Odborno-metodickou komisiou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Spracovanú dokumentáciu k pamiatkovému výskumu predkladá spracovateľ Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky na posúdenie a prerokovanie v Odborno-metodickej komisii Pamiatkového úradu SR, na základe ktorého vydá Pamiatkový úrad SR stanovisko k výsledkom výskumu.

Výskumnú dokumentáciu je vhodné predložiť štyri týždne, minimálne však dva týždne pred konaním zasadnutia Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR, na ktorom má byť predložený výskum prerokovaný.

Vo výnimočných prípadoch, ak nie je nahlásený vyšší počet výskumov, je možné posúdiť výskum predložený najneskôr 10 dní pred zasadnutím Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR.

Termíny zasadnutí Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v roku 2023:

Odovzdanie výskumovZasadnutie OMK
04. január18. január
01. február15. február
01. marec15. marec
05. apríl19. apríl
03. máj17. máj
07. jún21. jún
04. júl19. júl
02. august16. august
06. september20. september
04. október18. október
31. októbra15. november
29. novembra13. december

Harmonogram na stiahnutie v PDF (PDF, 422 kB)

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR

Odkazy:

Podklady pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR Bratislava o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Subkomisia odborno-metodickej komisie pre archeológiu

Podklady pre odborný posudok v odbore archeologického výskumu

Kontakt:

Mgr. Katarína Matejčíková – tajomníčka Odborno-metodickej komisie
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Tel.: 02/20 464 327
Email: katarina.matejcikova@pamiatky.gov.sk