Prejsť na obsah

Zvony z Michalskej veže sú opäť na svojom mieste

Zvony z Michalskej veže sú opäť na svojom mieste - ilustračný obrázok

Do lucerny Michalskej veže v Bratislave boli po jej obnove navrátené dva hodinové zvony. Oba pôvodné zvony boli odliate zo zliatiny, ktorá obsahovala rôzne kovy, aj prímes striebra.

Väčší pôvodný zvon je umiestnený na južnej strane lucerny a zhotovil ho Balthasar Herold v r. 1679 v Bratislave. Jeho priemer je cca 100 cm, výška cca 71 cm, hrúbka venca 7,2 cm a váha cca 610 kg. Hlavný tón zvonu je as1. Horný okraj zvonu zdobí ornament a nápisová páska:

„ANNO 1679 GOSS MICH BALTHASAR HEROLD IN  PRESBVRG“.

Na južnom boku je vyobrazený archanjel Michael, ako kopiou s krížom zabíja diabla. Na severnej strane je zvon zdobený nápisom:

 „GEORGIVS SOMOGY IVDEX LIBERAE AC REGIAE CIVITATIS POSONIENSIS ANTONIO CAGNIANA PRO TEMPORE CONSVLI.“

Nápis dopĺňa vavrínový veniec so znakom Bratislavy. Hlava zvona je dubová. Zvon bol pred obnovou bez srdca a kladivo hodín na východe sa nepoužívalo.

Druhý hodinový zvon (cimbál) bol menší a keďže bol výrazne poškodený (deravý), do veže sa vrátila jeho kópia, odlievaná v Žarnovici, ktorá bude aj funkčná  – kladivo bude poháňané strojčekom z hodín. Pôvodný zvon zostane v interiéri Michalskej veže, ako  súčasť expozície Mestského múzea. Tento zvon zhotovil v roku 1589 Hans Dinkelmair vo Viedni. Priemer zvona je cca 86 cm, výška cca 1 cm, hrúbka venca 5 cm a hmotnosť cca 280 kg. Pri hornom okraji je nápis:

„IN.GOTES.NAMBEN.PIN.ICH.GEFLOSCHEN.HAN—–LMAIR.IN.WIEN.HAT.MICH.GOSEN.“

Na severovýchodnej strane je umiestnený dekoratívny vavrínový veniec so znakom Bratislavy. Nad dolným okrajom prebieha nápisová páska:

„1589.MATHE.AN.DRITEN.DAS.IST.MEIN.GELIEBTER.SON.AN.DEN.ICH.EIN.WOL.GEFALLEN—–DEN.SOLLT.IER.HEREN.“

Zvon nemá oko na zavesenie srdca, pretože bol určený výhradne len na odbíjanie hodín.