Prejsť na obsah

Zoznam vyhlásených NKP

Zoznam vyhlásených NKP za rok 2019

 • Nesvady, kostol ev. a. v
 • Kežmarok, kaplnka r. k. (Kristovho pádu pod krížom, sv. Kríža)
 • Kežmarok, kaplnka r. k. (sv. Jána Nepomuckého)
 • Partizánske, továreň (býv. Baťove obuvnícke závody, 6 PO)
 • Bratislava, m. č. Nové Mesto, vodojem s areálom (Podkolibský vodojem, 10 PO)
 • Adamovské Kochanovce, kostol ev. a. v.
 • Beša, kostol r. k. sv. Anny
 • Bzince pod Javorinou, kostol ev. a. v.
 • Vranov nad Topľou, súd s areálom (3 PO)
 • Nitra, časť Dolné Krškany, mlyn vodný s areálom (4 PO)
 • Šaštín-Stráže, synagóga
 • Žilina, dom bytový (dom arch. M. M. Scheera)
 • Malacky, Liehovar (2 PO)
 • Breznica, cintorín vojnový
 • Breznička, cintorín vojnový
 • Dvorníky, Náhrobník
 • Kolbasov, cintorín vojnový
 • Medzilaborce, cintorín vojnový III.
 • Medzilaborce, cintorín vojnový IV.
 • Nitra, cintorín vojnový a pomník
 • Pobedim, socha na podstavci
 • Prievidza, hrobka
 • Sedliacka Dubová, kostol ruina s areálom
 • Stakčín, cintorín vojnový- Hodošík
 • Stakčín, cintorín vojnový- Rotunda
 • Trenčín, cintorín vojnový a kaplnka pohrebná
 • Trenčín-Kubrá, cintorín vojnový
 • Vyšný Mirošov, cintorín vojnový
 • Rajec, dom meštiansky
 • Trenčín, dom meštiansky
 • Košice, vila
 • Nitra, fontána so sochou
 • Spišská Belá, dom meštiansky
 • Banská Bytrica, dom meštiansky
 • Devičany, kaštieľ poľovnícky a dom správcu
 • Mojtín, kostol
 • Nemšová, kaštieľ
 • Košice, park mestský a areálom
 • Spišská Belá, dom meštiansky
 • Šahy, dom bytový s areálom
 • Horovce, kríž s korpusom na podstavci
 • Košice, kasáreň
 • Spišská Belá, dom meštiansky
 • Nitrianske Pravno, pomník padlým v 1. sv. v.
 • Trstín , socha Jána Nepomuckého
 • Uloža , r. k. kostol a múr ohradný
 • Skalka nad Váhom, kostol s areálom
 • Beluša, archeologické nálezisko hrádok a sídliská
 • Preseľany, r.k. kostol sv. Alžbety – monštrancia baroková z r. 1765
 • Bratislava-NM, Podkolibský vodojem – dvere kovové s reliéfom od A.Rigeleho z r. 1929
 • Bratislava-NM, Podkolibský vodojem – dvere kovové s reliéfom od A.Kováčika z r. 1951
 • Tvarožná, r.k. kostol sv. Mateja – obrazy apoštolov – súbor 4 ks, barokové z 18. stor.
 • Tvarožná, r.k. kostol sv. Mateja – socha Ukrižovaného Krista, klasicistická z 19. stor.
 • Tvarožná, r.k. kostol sv. Mateja – svietniky oltárne-súprava 4 ks, drevené z 3. ¼ 18. stor.
 • Tvarožná, r.k. kostol sv. Mateja – svätenička kamenná baroková z 18. stor.
 • Henckovce, ev a.v. kostol – krstiteľnica drevená klasicistická z r. 1805
 • Leopoldov, r.k. kostol sv. Ignáca – oltár hl. sv. Ignáca barokový z 3. tretiny 18. stor.
 • Skalica, r.k. kostol sv. Trojice – obraz závesný Posledná večera, kópia z 2. tretiny 19. stor.
 • Dolný Badín, r.k. kostol sv. Michala – zvon historizujúci od A.Kurbela z r. 1922
 • Bojnice, r.k. kostol sv. Martina – luster historizujúci z prelomu 19. a 20. stor.
 • Bojnice, R.k.FÚ – luster 4-ramenný v štýlee Art deco z obdobia r. 1930-1935
 • Bojnice, R.k.FÚ – lampa závesná v štýle Art deco z obdobia r. 1930-35
 • Považská Bystrica-Orlové, kaštieľ – obraz závesný Portrét muža od E.Pirchana z 1892
 • Považská Bystrica-Orlové, kaštieľ – obraz Portrét ženy s chlapcom od E.Englerta, z 1940
 • Považská Bystrica-Orlové, kaštieľ – obraz Portrét ženy s kvatom od E.Englerta, z r. 1940
 • Sp.Belá -Strážky, r.k kost. sv. Anny – dvere neskorogotické drevené z prelomu 15./16. stor.
 • Bratislav-SM, kaplnka v Grasalkovič.paláci – oltár sv. Barbory, klasicistický z r. 1784
 • Bratislav-SM, Grasalkovičov palác – pacifikál kovový historizujúci z r. 1894
 • Bratislav-SM, Grasalkovičov palác – svietniky oltárne – 2ks, drevené, z polovice 18. stor.
 • Bratislav-SM, Grasalkovičov palác – svätenička kamenná baroková z 2. pol. 18. stor.
 • Bratislav-SM, Grasalkovičov palác – lavice kostolné súprava 5-radová, barokové z 18. st.
 • Trnava, r.k. frant. kostol sv. Jakuba – oltár boč. sv. Jána Nep.,barokový z 1. pol. 18. stor.
 • Trnava, r.k. frant. kostol sv. Jakuba – oltár boč. sv. Anny, barokový z r. 1737
 • Trnava, r.k. frant. kostol sv. Jakuba – oltár boč. Piety, barokový z 1. polovice 18. stor.
 • Trnava, r.k. frant. kostol sv. Jakuba – portál s dverami a sochami z 30. rokov 18. stor.
 • Demandice, r.k. kostol sv. Michala – socha Ukrižovaného Krista z 2. polovice 18. stor.
 • Hronský Beňadik, r.k. kaplnka sv. Krvi – oltár hl. Ukrižovania, novoklasicistický z r. 1879
 • Hronský Beňadik, r.k. kaplnka sv. Krvi – kazateľnica na podnoži, novoklasicist. z 1879
 • Hronský Beňadik, r.k. kaplnka sv. Krvi – kazateľnica prenosná, baroková z r. 1713
 • Hronský Beňadik, r.k. kaplnka sv. Krvi – skrinka dvojdverová, novoklasicist. z r. 1879
 • Hronský Beňadik, r.k. kaplnka sv. Krvi – lavice kostolné -súprava 2 ks z r. 1879
 • Hronský Beňadik, r.k. kaplnka sv. Krvi – empora novoklasicist. z roku 1879

Zoznam vyhlásených NKP za rok 2018

 • Becherov, cintorín vojnový
 • Bodružal, cintorín vojnový
 • Dolné Lovčice, socha na stĺpe
 • Kolbovce, cintorín vojnový
 • Krakovany, Súsošie na stĺpe
 • Kráľová pri Senci, Dom spolkový s areálom
 • Mlynárovce, cintorín vojnový
 • Papradno, Súsošie na podstavci
 • Parihuzovce, cintorín vojnový
 • Príbovce, kostol r. k.
 • Stakčín, cintorín vojnový
 • Sučany, fara
 • Topoľa, cintorín vojnový
 • Trstená, kláštor
 • Ulič, cintorín vojnový
 • Veľkrop, cintorín vojnový
 • Vráble, sídlisko opevnené
 • Zboj, cintorín vojnový
 • Zbojné, cintorín vojnový
 • Skalica, pomník
 • Zlaté Moravce, kalvária
 • Bošany, kostol
 • Bošany, kaplnka
 • Levoča, pavilón
 • Brezno, záhrada
 • Rybany, kaplnka
 • Šišov, socha na podstavci
 • Bukovec, kostol
 • Nitra, budova administratívna a oplotenie
 • Kostolná pri Dunaji, dom ľudový s hospodárskou časťou
 • Bohunice, dom ľudový
 • Ružomberok – Vlkolínec, studňa
 • Spišská Belá, dom meštiansky
 • Tureň, dom ľudový s hospodárskou časťou
 • Skalica, stodola
 • Igram, dom ľudový
 • Veľký Biel, maštaľ a pivnica
 • Soblahov, kaplnka
 • Trenčín – Záblatie, zvonica s kaplnkou
 • Trnava, fasáda býv. klášt. pavlínov – socha na fasáde sv. Jozef, kamenná, barok.
 • Rykynčice, r.k.kost.PM – socha voľná Pražské Jezuliatko, historizmus 19. st.
 • Rykynčice, r.k.kost.PM – obraz záv. Svätej Rodiny, historizujúci z r. 1892
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – kríž oltárny drevený barokový z 1. polovice 18. stor.
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – dóza na oblátky ranobaroková z konca 17. storočia
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – kanvica liturg. cínová, historiz., prelom 19./20. stor.
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – svietniky – anjeli svetlonosi 2 ks, koniec 17. stor.
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – epitaf Judity Lerch, drevený barokový z roku 1727
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – doska náhr. Kataríny rod. H., ranobarok. z r. 1688
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – doska náhr. Márie Fischer, ranobarok. 2. pol. 17. st.
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – doska náhr. Sama a Márie Mudrány, barok z r. 1765
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – doska náhr. Kristiána Landinusa, barok z r. 1732
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – doska náhr. Samuela Schliefa z 1. pol. 19. st.
 • Kežmarok, ev.a.v. kost. – epitaf Antona Sponera barokový z roku 1773
 • Chotín, ref.k.c. kostol – dvere 2-kríd., drevené s kov., neskorý barok z r. 1792
 • Hlboké, ev. a.v. kostol – organ od M.Šaška, historizujúci z r. 1857
 • Báč, r.k .kost.sv.Antona P. – obraz z. sv.Bonaventura, barokový z 2. pol. 18. st.
 • Prievidza, r.k.piarist.kost. sv. Trojice – pacifikál kovový z 2. pol. 18. stor.
 • Rohovce, r.k.kost. sv. Ondreja – dvere drevené klas., záp. vstup, 1. pol. 19. stor.
 • Rohovce, r.k.kost. sv. Ondreja – dvere drevené klas., juž. vstup, 1. pol. 19. stor.
 • Nitrianska Blatnica, RKFÚ – obraz olt. sv. Juraj, barokový z konca 17. stor.
 • Chotín, ref.k.c. kostol – kazateľnica s lavicou klasicistická z r. 1792
 • Dojč, r.k. kostol Vš. sv. – krstiteľnica gotická zo 14. až 15. storočia
 • Dolný Lopašov, r.k. kost. Sv. Martina – krstiteľnica gotická z 1. pol. 15. stor.
 • Trnava, r.k. kostol sv. Heleny – krstiteľnica gotická pravdep. zo 14. storočia
 • Prievidza, r.k.piarist.kost. sv. Trojice – obraz záv. P.Márie z polovice 18. stor.
 • Sp. St.Ves, kaplnka sv. Fabiána a Sebastiána – obraz z. sv. Floriána, zač. 19.st.
 • Sp. St.Ves, r.k. kost. Nan. PM – obraz záv. PM Ružencovej, barokový z r. 1765
 • Sp. St.Ves, kaplnka cintorínska – oltár hl. Premenenia Pána z r. 1778
 • Dunajská Streda, r.k. kost. Nan. PM – spovednica so sochou z konca 18. stor.
 • Trnava, r.k. kostol sv. Heleny – oltár hlavný sv. Heleny novogotický, ok. 1900
 • Spišská Teplica, RKFÚ – sochy svätých-súbor 12 ks, barokové, zo 17. a 18. st.
 • Sp.Teplica, RKFÚ – svietnik oltárny, drevený barokový zo začiatku 18. stor.
 • Sp.Teplica, RKFÚ – svietnik oltárny, kovový novogotický z konca 19. stor.
 • Sp.Teplica, RKFÚ – svietniky oltárne-súprava 2ks, ranobarokové z roku 1623
 • Sp.Teplica, RKFÚ – svietniky olt.-súprava 2ks, ranobarokové z 1. pol. 17. stor.
 • Sp.Teplica, RKFÚ – svietniky olt.-súprava 7ks, historizmus z 2. pol. 19. stor.
 • Sp.Hanušovce, r.k. kostol sv. Ondreja – cibórium ranobarokové z r. 1646
 • Sp.Hanušovce, r.k. kostol sv. Ondreja – kalich barokový s erbom z r. 1682
 • Sp.Hanušovce, r.k. kost. sv. Ondreja – pacifikál neskororenes. z 1. pol. 17. st.
 • Sp.Hanušovce, r.k.kost. sv. Ondreja – socha voľná Ressurexit, 2. pol. 18. stor.
 • Sp.Hanušovce, r.k. kost. sv. Ondreja – obraz záv. sv. Trojice z 2. pol. 18. stor.
 • Jelka, r.k.kostol sv. Jána Krst. – krstiteľnica kamenná klasicist. 18./19. stor.
 • Slovenská Ves, r.k. kost. Očisť. PM – krstiteľnica a obraz z 3. 1/4 18. stor.
 • Slovenská Ves, r.k. kost. Očisť. PM – oltár bočný Ukrižovania, barok., 1733
 • Čerín, zvonica – areál kost.sv. Martina – zvon klasicist. z 1836 od A. Littmanna
 • Trnava, r.k.jez.kost.sv.Trojice – oltár boč. sv. Kríža, barokový z 2. pol. 18. st.
 • Trnava, r.k.jez.kost.sv.Trojice – oltár boč .sv. Jána Nep., barok z 2. pol. 18. st.
 • Trnava, r.k.jez.kost.sv.Trojice – oltár boč. Bož.Srdca Jež., barok z 2. pol. 18.st.
 • Trnava, r.k.jez.kost.sv.Trojice – oltár boč. Nep.Srdca PM, barok z 2.pol. 18.st.
 • Poráč, baňa s areálom (súbor 9 PO)
 • Pezinok, Holubyho 24, Dom vinohradnícky
 • Pezinok, Potočná ul., Kostol ev. a. v.
 • Dolný Hričov, časť Peklina, Zvonica
 • Stará Turá, Kalvária
 • Palárikovo, Sýpka
 • Svätý Peter, kostol r. k. sv. Martina
 • Šišov, socha na podstavci (J. Nepomucký)
 • Banská Bystrica, Stanica železničná
 • Bratislava, objekty v areáli Zimného prístavu
 • Bátorove Kosihy, kostol r. k. Navštívenia P. Márie
 • Trávnik, r. k. kostol sv. Benedikta
 • Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša – Štôlňa s areálom (areál bane Starovšechsvätých)
 • Trenčianske Teplice, Vila Reim
 • Pezinok, dom meštiansky
 • Vysoké Tatry, časť Nová Polianka, sanatórium
 • Bratislava, most SNP
 • Zvolen, dom bytový
 • Cífer, kaštieľ a záhrada
 • Krškany, kúria
 • Banská Bystrica, škola
 • Beladice, mauzóleum
 • Babiná, dom ľudový s areálom
ZAMIETNUTÉ:
 • Lehota, hrobka
 • Bánovce nad Bebravou, pamätník
 • Pezinok, časť Grinava, Kúria
 • Malacky, Radnica (obecný dom)
 • Vysoké Tatry, zotavovňa
 • Stará Ľubovňa, stavba hospodárska
 • Banská Štiavnica, dom bytový

Zoznam vyhlásených NKP za rok 2017

 • Vysoké Tatry, zastávka TEŽ Nový Smokovec
 • Vysoké Tatry, zastávka TEŽ Popradské Pleso
 • Svit, stanica železničná
 • Spišský Štiavnik, kaplnka prícestná s areálom
 • Spišské Podhradie, Podzámková 43, dom remeselnícky
 • Lemešany, kaštieľ
 • Jasenová, škola pamätná
 • Hodruša-Hámre, dom meštiansky č. 587
 • Banská Bystrica, Lazovná 6, škola
 • Bratislava, Mýtna 1, rozhlas
 • Trnava, Ul. Zelený kríček, vila s areálom
 • Vysoké Tatry, časť Tatr. Lesná, sanatórium Detský raj
 • Bratislava-Devín, Rytierska 1, dom meštiansky
 • Banská Štiavnica, Údolná 1, dom banícky
 • Pezinok, Ul. M.R.Štefánika 13, dom vinohradnícky
 • Pezinok, Ul. M.R.Štefánika 15, dom vinohradnícky
 • Senica, Štefánikova 724, letohrádok (sokolovňa)
 • Vysoké Tatry, časť Nová Polianka,sanatórium
 • Trenčín-Zlatovce, domov detský s areálom
 • Tomášov, kaplnka r. k. sv. Kríža na cintoríne
 • Bardejov, nemocnica
 • Matysová, fara gr. k.
 • Kátlovce, dom ľudový
 • Iža, kostol r. k. sv. Michala Archanjela
 • Demandice, kostol r. k. sv. Michala a cintorín
  príkostolný
 • Zemianska Olča, kostol ref.
 • Zlatná na Ostrove, kostol ref.
 • Komárno – Nová Stráž, kostol r. k.
 • Moča, kostol ref.
 • Nezbudská Lúčka, hrad (Starhrad)
 • Šišov, socha sv. Jána Nepomuckého na oplotení fary
 • Prievidza, socha na stĺpe (Panna Mária Immaculata)
 • Marcelová, kostol ref.
 • Humenné, most cestný
 • Lipovec, kostol ev. a. v.
 • Šaľa, stanica transformátorová
 • Kostolná pri Dunaji, dom ľudový č. 135
 • Devičany, dom vinohradnícky
 • Horovce, mauzóleum
 • Kľačno, kostol s areálom
 • Liptovské Revúce, kostol
 • Nižná Boca, kostol
 • Zlaté Moravce, cintorín
 • Zlaté Moravce, kláštor
 • Zvolen, archeologické nálezisko, val
 • Papradno, súsošie na podstavci
 • Príbovce, kostol
 • Trenčín, socha na podstavci
 • Veľká Paka, archeologické nálezisko, mohyla
 • Kučín, r.k.kost. Obetovania Pána – monštrancia baroková z
  pol. 18. stor.
 • Báč, r.k.kos. sv. Antona Pad. – relikviár Krv. sĺz PM
  ranobarok. po 1715
 • Báč, r.k. kos. sv. Antona Pad. – súsošie Krst Krista
  rustikálne, 1. pol.19. st.
 • Báč, r.k.kost. sv. Antona Pad. – sochy voľné sv. Petr a
  Pavol, barok, pol. 18. st.
 • Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad. – obraz závesný Púť
  veriacich, okolo 1716
 • Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad. – pacifikál neskorobarokový
  z 2. pol. 18. stor.
 • Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad – pacifikál klasicistický zo
  začiatku 19. stor.
 • Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad. – paramentáre súpr. 3 ks
  rokoko, 2. pol. 18. st.
 • Bátorove Kosihy, ref.k.c. kostol – kalich renesančný z 1.
  pol. 17. stor.
 • Levoča, ev.a.v. kostol – tympany 2 ks barokové z konca 17.
  až zač.18. stor.
 • Baka, r.k. kostol Vš.sv. – oltár b. PM barok.klasicizujúci
  koniec 18. stor.
 • Dolný Štál, r.k.kos.sv.Martina – obraz Anna vyučuje Máriu a
  rám kon.18. stor.
 • Čalovec, ref. k.c. kostol – kalich renesančný s got. prvkami
  z r. 1652
 • Dun.Streda, r.k.k.PM/Juraja/ – vrchnák krst. a sús. Krst
  Krista, 2. pol. 18.st.
 • Dun.Streda, r.k.kos. PM/sv.Juraja/ – sanktuárium s mrežou,
  got. z 15. stor.
 • Dun.Streda, r.k.kos. PM/sv.Juraja/ – lavice kostolné
  -súprava 5 ks z r. 1794
 • Dun.Streda, r.k.kos. PM/sv.Juraja/ – dver vnútorné
  2-krílové, z pol. 18. stor.
 • Somotor, ref. k.c. kostol – pokál s vrchnákom
  neskororenesančný z r. 1670
 • Čičarovce, ref. k.c. kostol – tanier liturgický
  neskororenesančný, 17. stor.
 • Krišovská Liesková, ref. k.c. kostol – tanier liturg.
  neskororenesančný, 17. st.
 • Modrany, ref. k.c. kostol – kanvice liturg. súprava 2ks,
  barok z konca 18. stor.
 • Komárno, ref. k.c. kostol – kalich ranobarokový z 2. pol.
  18. stor.
 • Komárno, ref. k.c. kostol – tanier liturg., moderna zo 40. rokov 20. stor.
 • Komárno, ref. k.c. kostol – kanvica liturg., raný barok zo
  4. štvrtiny 17. stor.
 • Giraltovce, ev. a.v. kostol – cibórium neskorobarokové zo
  začiatku 19. stor.
 • B.Štiavnica, r.k. kostol Nan.PM – kalich, paténa a puzdro,
  60.-70. r. 18. stor.
 • Horná Potôň, ref.k.c. far. úrad – kanvica liturg.cín
  od.J.Zimmermana z r. 1870
 • Kost. Kračany, r.k.kost.sv.Bartolomeja-obraz Ukrižovaný,
  nazar. pol. 19. stor.
 • Sp. Štvrtok, r.k. kostr.sv. Ladislava-dvere gotické
  1-krídl.s kovaním, 15. stor.
 • Okoč-m.č. Opatovský Sokolec, ref.k.c. far. úrad – paténa z r. 1833
 • Sap, ref.k.c. far. úrad – kalich strieborný pozl. hladký barokový
  z r. 1726
 • Sap, ref.k.c. far. úrad
  kanvica liturg.cínová od J.Kleina
  z Gyoru z r. 1820
 • Michal na Ostrove, r.k. kost. sv. Michala – oltár b. Krstu
  Krista z 1. pol. 19. st.
 • Michal na Ostrove, r.k. kost. sv. Michala – pacifikál,
  rokoko z 2. pol. 18. stor.
 • Štvrtok na Ostr., r.k.kost. sv.Jakuba – monštrancia
  baroková, koniec 17. stor.
 • Topoľníky, r.k. kost. Nar. P.Márie – kalich novosloh
  historizujúci z 19. stor.
 • Trhová Hradská, r.k.far. úrad – kalich klasicistický z r. 1832
 • Trhová Hradská, r.k.far. úrad – pacifikál klasicistický z
  prelomu 18. a 19. stor.
 • Trh. Hradská, r.k.kost. sv.Anton Pad.- krstiteľnica
  klasicist., koniec 18. st.
 • Volkovce, r.k. kost. sv. Jakuba st. – kalich barokový z r.
  1749
 • Volkovce, r.k. kost. sv. Jakuba st. – monštrancia baroková z
  1. pol. 18. stor.
 • Prievidza, piarist. kláštor – obrazy sv. Jozefa Kalaz. –
  súbor 11 ks, 70.r. 18. st.
 • BA 1-St. Mesto, kaplnka sv. Kataríny – sanktuárium got.
  kamenné z r. 1311
 • Zemianske Kostoľany, r.k.kos. sv. Jána K. – monštrancia
  rokoko, 2. pol.18. st.
 • Zem. Kostoľany, r.k.kost.sv. Jána Krs. – monštrancia
  klasicistická, zač. 19.st.
 • Zem. Kostoľany, r.k.kost.sv. Jána Krst. – kríž nástenný
  rustikálny, 19. stor.
 • Zem. Kostoľany, r.k.kost.sv. Jána Krst. – krstiteľnica
  kameń, barok., r. 1731
 • Ľubica, r.k.kos.sv.Ducha – obraz záv. Kristus pred súdom,
  neskororen., 17. st.
 • Ľubica, r.k. far.úrad. – socha voľná P.Márie, drev. gotická
  z konca 14. stor.
 • Vlková, r.k. kostol PM – kríž nástenný drevený klasicizujúci
  z 2. pol. 19. stor.
 • Vlková, r.k. kostol PM – kríž proces. drevený
  neskorobarokový z 2. pol. 18.str.
 • Vlková, r.k. kost. PM – obraz záv. Zvest. PM, neskorý barok,
  z 2. pol. 18. stor.
 • Vlková, r.k. kostol PM – dvere 1-krídl. drevené, barok
  neskorý zo 4./4 18. str.
 • Hervartov, r.k. kostol – oltár Ukrižovania od M. Holzela,
  novogotika z r. 1891
 • Vlková, r.k. kost. PM – stolík odkladací, klasicistický zo
  začiatku 19. stor.
 • Vlková, r.k. kost. PM – svietnik olt. drevený barokový z 1.
  polovice 18. stor.
 • Vlková, r.k. kost. PM – svietniky – súprava 2ks, barokové z
  1. pol. 18. stor.
 • Vlková, r.k. kost. PM – svietniky – súprava 4ks, barokové z
  1. pol. 18. stor.
 • Tomášov, r.k.far. úrad – kalich barokový hladký z r. 1723
 • Tomášov, r.k.far. úrad – kalich eklektický s reliéfmi
  evanjelistov z r. 1855
 • Tomášov, r.k.far. úrad – monštrancia baroková z 2. tretiny
  18. stor.
 • Dolný Badín, r.k.far. úrad – sväteničky súprava 2ks,
  klasicist. z 1. pol. 19. stor.
 • Dolný Badín, r.k. kost. sv. Michala – zvon barokový od S.
  Preisa z r. 1771
 • Dolný Badín, r.k. kost. sv. Michala – zvon klasicist. od
  H.Eberharda z r. 1818
 • Giraltovce, ev. a.v. kostol – krstiteľnica klasicistická z
  1. polovice 19. stor.
 • Trenčianske Teplice, park kúpeľný č. ÚZPF 1330/2 (rozšírenie územia parku)
 • Kráľová pri Senci, dom ľudový a múr ohradný
  s bránou č. 471 (zrušené rozhodnutím MKSR)

ZAMIETNUTÉ:

 • Kolárovo, mlyn elektrický
 • Olejníkov – Majdan, dom ľudový (drevenica)
 • Buzitka, pomník
 • Zohor, kaplnka
 • Levoča, Dlhá 235/1, dom meštiansky
 • Vysoké Tatry, časť Nový Smokovec, zotavovňa