Prejsť na obsah

Zoznam NKP so zmenou objektovej skladby

Rozšírenie
objektovej skladby NKP za rok 2019

 • Kežmarok, stanica železničná (2740/2-4) oplotenie, múr ohradný, úprava sadovnícka
 • Hronsek, kaštieľ s areálom , (č. ÚZPF 53/4), múr ohradný s bránou
 • Trstín, kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 1144/2-19), súdne kamene
 • Horné Vestenice, areál kostola (č. ÚZPF 832/2-4) múr hradbový, brána a cintorín príkostolný
 • Kurimany , areál kostol a (č. ÚZPF 664/2-3) múr ohradný a cintorín príkostolný
 • Tornaľa, vila pam. a tabuľa pam. (ÚZPF 2933/2) tabuľa pam.
 • Šamorín,kKostol kalvínsky (č. ÚZPF 121/2-4) AG stavba, rotunda, cintorín príkostolný


Zúženie objektovej skladby
NKP:

 • Široké, voziareň č. 102 (č. ÚZPF 4242/2)


Rozšírenie
objektovej skladby NKP za rok 2018

 • Čerín, kostol s areálom č. ÚZPF 36/1-4, + cintorín príkostolný
 • Danišovce, kostol a cintorín príkostolný č. ÚZPF 626/1-2, + cintorín príkostolný
 • Dolné Strháre, kostol s areálom č. ÚZPF 439/1-3, + zvonica, múr ohradný
 • Kučín, kostol a cintorín príkostolný č. ÚZPF 76/1-2, + cintorín príkostolný
 • Sklabiná, dom pamätný a tabuľa pamätná č. ÚZPF 525/1-4, + pivnica, studňa
 • Polichno, fara pamätná a tabuľa pamätná č. ÚZPF 524/1-3, + stavba hospodárska
 • Leopoldov, pevnosť č. ÚZPF 928/1-8, + opevnenie
 • Klátova Nová Ves – Sádok, kostol r. k. Panny Márie Kráľovnej anjelov č. ÚZPF 180/1-4, + múr ohradný s bránami, karner základy, cintorín príkostolný
 • Chrasť nad Hornádom, r. k. kostol sv. Trojice č. ÚZPF 650/1-3, + múr ohradný, cintorín príkostolný
 • Liptovský Ján, r. k. kostol sv. Jána Krstiteľa č. ÚZPF 323/1-6, + krypta, zvonica, brána, múr hradbový s baštou, cintorín príkostolný
 • Krompachy, kaštieľ č. ÚZPF 662/1-3, + kaplnka, oplotenie
 • Humenné, kaštieľ a park č. ÚZPF 109/1-15, + studňa, balustráda s erbom, socha (lev), balustráda s erbom, socha (levica), fontána, fontána, socha (alegória, originál), socha (alegória, kópia), socha (alegória, originál), socha (alegória, kópia), socha (lev), socha (levica)

Rozšírenie
objektovej skladby NKP za rok 2017


 • Dolná Krupá,
  kaštieľ s areálom č. ÚZPF 803/2-3
 • Krížová Ves,
  múr ohradný pri kaštieľoch č. ÚZPF 895/1-2
 • Prešov,
  Baštová 21, škola s areálom č. ÚZPF 3347/2-3
 • Poruba,kostol
  r. k. sv. Mikuláša č. ÚZPF 869/1-3
 • Banská
  Belá, nádrž vodná (Halča) č. ÚZPF
  3265/1-5
 • Oravská Poruba, veža, č. ÚZPF 3136/3
 • Spišská Belá, cintorín č. ÚZPF 11345/15-17
 • Špania Dolina, cintorín,
  múr, schodisko č. ÚZPF 82/7-9
 • Šamorín, cintorín
  príkostolný č. ÚZPF 106/2
 • Čerín, cintorín príkostolný
  č. ÚZPF 36/3
 • Danišovce, cintorín
  príkostolný č. ÚZPF 626/2
 • Komárno, oplotenie
  s bránou č. ÚZPF 2147/2
 • Poniky, zvonica, múr ohradný,
  cintorín príkostolný č. ÚZPF
  70/2-4
 • Pôtor, altánok, múr ohradný,
  cintorín príkostolný č. ÚZPF 478/3-5
 • Banská Bystrica, socha,
  náhrobník, podstavec, kríž, cint.prík.
  č. ÚZPF 55/3-7

Zúženie objektovej skladby
NKP:

 • Piešťany, socha (Barlolámač) č. ÚZPF 2347/2 –
  zamietnuté