Prejsť na obsah

UPOZORNENIE! Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou, vyhlásením zákazu vychádzania na území celej SR a následnými oznámeniami Ministerstva kultúry SR (1,2,3) budú od soboty 24. októbra do soboty 14. novembra 2020
pre verejnosť zatvorené všetky rezortné inštitúcie, vrátane
Pamiatkového úradu SR a príslušných krajských pamiatkových úradov. O
opätovnom otvorení budeme informovať verejnosť s dostatočným časovým
predstihom.
V uvedenom čase bude Pamiatkový úrad SR ako aj príslušné krajské pamiatkové úrady komunikovať s verejnosťou v obmedzenom režime. Prosíme preto verejnosť o komunikáciu výlučne formou riadnej alebo e-mailovej pošty, a tiež telefonickým kontaktom.