Prejsť na obsah

Zmena v poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a sprísnenými opatreniami prijatými Vládou SR budú
Pamiatkový úrad SR a príslušné krajské pamiatkové úrady fungovať v
obmedzenom režime. V uvedenom období preto verejnosti odporúčame v
prípade potreby využívať predovšetkým elektronickú formu komunikácie.