Prejsť na obsah

Železničné dedičstvo v 21. storočí

Železničné dedičstvo v 21. storočí - ilustračný obrázok
Podujatie sa koná v rámci Európskeho roka železníc a Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Organizátor: STM-Múzeum dopravy Bratislava, Pamiatkový úrad SR a ŽSR-Železničné múzeum
Miesto konania: STM-Múzeum dopravy Bratislava
Termín: štvrtok 9. 9. 2021

Priebeh podujatia, dopoludnie pre ZŠ:
Zameranie programu: Vývoj železničnej dopravy – od pary k elektrike
– Výklad o dejinách železníc na Slovensku v Železničnej expozícii MD
– Pracovný list k dejinám železníc – pripraví MD
– Možnosť povoziť sa na stanovišti motorového rušňa pre žiakov

Večerná moderovaná diskusia pre verejnosť o minulosti, prítomnosti a budúcnosti železníc:
Od 17.00 hod.
– História železníc na Slovensku – Ing. Ladislav Szojka
– Nové využitie historických výpravných budov (na príklade železničnej stanice vo Svite) – o. z. Rozpuk
– Železničné dedičstvo ako potenciál pre rozvoj turizmu – Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. FaD STU za medzinárodnú iniciatívu Rail4V4+V
– Železnice v pamiatkovom fonde – Mgr. Naďa Kirinovičová PÚSR

Diskusiu moderuje Martin Jurčo z RTVS.

Železničné dedičstvo v 21.storočí - plagátik podujatia