Prejsť na obsah

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov je minulosťou

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov je minulosťou - ilustračný obrázok
Príbeh „Zeleného domu“ sa začal písať v marci 2002, keď vlastník začal s prípravou prestavby a prístavby rodinného domu na Rhodyho 14 v Bardejove, ktorý je/bol nehnuteľnosťou v pamiatkovom území PR Bardejov. Príprava prestavby prebehla štandardným úradným postupom, projektová dokumentácia úpravy bola odsúhlasená. Osemnásťročná peripetia sa začala až realizáciou nepovolenej nadstavby tretieho nadzemného podlažia vtedy dvojpodlažného domu v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Napriek konaniam KPÚ Prešov, PÚ SR, mesta Bardejov – stavebného úradu, Krajského stavebného úradu, Inšpekcii ŽP, súdom vo všetkých stupňoch až po Najvyšší súd SR, pokutám, sankciám, výzvam, zastaveniam stavby, opatreniam na nápravu, zákazom, postupom podľa pamiatkového aj stavebného zákona, pokračoval stavebník v stavaní 3. nadzemného podlažia, dom dokončil, fasády dostali zelenú farbu (preto zľudovený názov „Zelený dom“), do dvora pribudla nevhodná unimobunka, na dome bolo umiestnených veľké množstvo nepovolených reklamných zariadení, dom postupne nadobudol až bizarný výraz. Kompetentným úradom každý rok pribudlo niekoľko spisov (len KPÚ PO viedol viac ako 20 správnych konaní), len s domom sa nič nemenilo, stál tu ako bláznivý výkričník… zdalo sa, že sa nič nedá robiť, ale vždy je možnosť, ak sa nevzdáme…
Začiatkom roku 2020 mesto Bardejov ako nový vlastník domu na Rhodyho ulici č. 14 v Bardejove požiadalo o vydanie záväzného stanoviska k odstráneniu stavby. Dlhodobým úsilím mesta Bardejov, reprezentovaného primátorom MUDr. Borisom Hanuščákom, ktorý sa nezmieril s biľagom nevkusu a necitlivosťou k mimoriadnym pamiatkovým hodnotám mesta, ale roky cieľavedome pripravoval a realizoval kroky, ktoré viedli k získaniu objektu do vlastníctva mesta a potom bol už len krôčik k zákonnej administrácii vydania povolenia k odstráneniu stavby. A dom bol nedávno naozaj zbúraný! S ohľadom na plochu mestského opevnenia, na ktorej bol v polovici 20. st. postavený, prevládalo ručné rozobratie stavebných konštrukcií. Na Slovensku je postup mesta Bardejov určite výnimočným počinom. Priložené fotozábery z archívu KPÚ Prešov hovoria za všetko.
V súčasnosti bol ukončený archeologický výskum pozostatkov archeologických nálezových situácií pod odstráneným domom. V rámci obnovy mestského opevnenia, ktorá prebieha od roku 2015, sa dokončí náznaková rekonštrukcia južného barbakánu v mieste dnes už neexistujúceho „Zeleného domu“ a nadviaže plynulo na prezentáciu celého mestského opevnenia.

Spracoval: Ing. Eva Semanová, KPÚ Prešov

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov

„Zelený dom“ v Pamiatkovej rezervácii Bardejov