Prejsť na obsah

Zborník Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie

Zborník Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie - ilustračný obrázok

Zborník Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie
Zost.: Tereza Bartošíková
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. 114 s.
ISBN 978-80-89175-80-2

Titulná obálka Zborník Technické pamiatky

Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe (PDF, 19 262 kB)


Publikácia vznikla s cieľom prispieť do spoločenského diskurzu o industriálnej architektúre a technických pamiatkach, ktorý je v posledných rokoch veľmi aktuálnou témou. S týmto cieľom bolo realizované podujatie Dni technických pamiatok 2017. Do projektu sa podarilo interdisciplinárnou formou zapojiť odbornú aj laickú verejnosť s mimoriadne pozitívnou odozvou v radoch zúčastnených. Publikácia predstavuje výňatok z preberaných tém.

V dnešných dňoch máme príležitosť vidieť postupné oživovanie pozostatkov technických pamiatok zachovaných v Bratislave. Mnohé industriálne areály boli zrovnané so zemou a žijú už len v pamäti ľudí a v historických dokumentoch. Niektoré lastovičky techniky sa však podarilo uchovať a postupne začínajú opäť ožívať alebo im svitá nádej na ružovejšiu budúcnosť.

Ideálnou situáciou pri technických pamiatkach je, ak vlastník chápe hodnotu týchto objektov a ak sa prezentácii a využitiu technickej pamiatky venujú ľudia s dôvernou znalosťou lokálnej histórie a s entuziazmom a nadšením pre daný odbor. Dúfame, že pri príležitosti Dní technických pamiatok sa nám podarilo pozitívnym príkladom kolegov z múzeí, občianskych združení aj akademickej obce ukázať, že kde je vôľa tam je cesta aj pre technické pamiatky na Slovensku.

V zborníku môžete nájsť príspevky od muzeológov, venujúcich sa prevažne praktickým stránkam využitia technických pamiatok, ale aj teoretické práce z akademického prostredia. Sú tu prezentované články venujúce sa prevažne histórii technických pamiatok v Bratislave, ale aj niekoľko teoretických prác z iných kútov Slovenska a Čiech.